It looks like you are using Internet Explorer, which unfortunately is not supported. Please use a modern browser like Chrome, Firefox, Safari or Edge.

Nitors kundnöjdhet återigen den bästa i IT-branschen

Publicerad i Nyhet, Affärer

Skriven av

Artikel

22 november 2021 · 2 min lästid

Nitor har uppnått utmärkta resultat i den kundnöjdhetsundersökning som årligen genomförs av det oberoende affärsanalysföretaget Onway. Det digitala ingenjörsföretaget har alltid placerat sig först i undersökningen under de drygt tio år som man mätt sin kundnöjdhet. Nitor har lyckats upprätthålla en hög nivå av kundnöjdhet samtidigt som verksamheten har vuxit avsevärt.

Nöjda kunder och en nöjd personal utgör grunden för Nitors affärsverksamhet. Kund- och personal nöjdheten följs och mäts därför regelbundet. På grund av den kontinuerliga utvecklingen gällande kundarbetet upplever fler av kunderna att Nitor är deras strategiska partner och resultaten från mätningarna av kundnöjdheten ligger högt inom IT-branschen. Nitor har låtit mäta kundnöjdheten regelbundet ända sedan år 2012. Undersökningen har gjorts i samarbete med det oberoende analysföretaget Onway. I undersökningen värderade kunderna sin upplevelse av Nitors tjänster på en skala mellan 1 och 6 inom delområden såsom skötsel av kundrelationen, tjänster och konsultering, fördelar med tjänsterna för organisationen samt företagsprofil.

I år svarade ett rekordstort antal av våra kunder på undersökningen. Nitor placerade sig på första plats bland 162 företag i webbenkäten och uppnådde ett rekordresultat i kundnöjdhet med de tjänster som tillhandahålls. Nitors långsiktiga kundarbete har gett resultat. I undersökningen mättes Net Promoter Score (NPS), dvs. kundernas rekommendationsvilja, och NPS låg på 84, vilket är en mycket hög nivå. Hälften av kunderna som svarade på undersökningen såg Nitor som sin strategiska partner.

”Behovet av digitala tjänster har ökat kraftigt och det fortsätter att öka. Vi på Nitor har lyckats svara mot den ökade efterfrågan utan att ge avkall på kvaliteten på vårt kundarbete och kundnöjdhet. Detta märks till vår stora glädje även i våra resultat. Vi vill ta med oss den höga kundnöjdheten till vår växande affärsverksamhet i Sverige”, säger Nitors verkställande direktör Olli Auvinen.

Nitor som blivit känd för sin kundnöjdhet även tidigare har också kunder i de övriga nordiska länderna och de har etablerat ett kontor i Sverige. Antalet experter på kontoret i Stockholm har mer än fördubblats under det senaste året då den digitala ingenjörsföretaget har fokuserat på att utöka sin affärsverksamhet. Målet är att upprätthålla den uppnådda nivån för kundnöjdhet även på den nya marknaden.

Resultaten är ett bevis på att Nitor har klarat av att bibehålla en hög nivå på kundnöjdheten under en lång tid trots nya arbetsformer som distansarbete. Detta har vi självklart alla som arbetar på Nitor att tacka för!

Läs mer om hur vi arbetar och ta del av våra framgångshistorier.

Skriven av