Från separata agila byggstenar till en sammanhängande agil grund

Samarbetet mellan Nitor och DNA startade 2016 med målet att öka och skala upp det agila inom organisationen. Detta gjordes genom att implementera ett större agilt ”master” team, som förenade separata team med beroenden mellan dem.

Tidigare arbetade ett antal team på separata projekt, med många beroenden mellan dem men med bristande kommunikation. Detta orsakade sena överraskningar och en dominoeffekt med betydande förseningar i de övergripande leveranstiderna. DNA hade också några agila öar där team använde adaptiva och iterativa utvecklingsmetoder men resten av organisationen använde ännu inte agila principer. Detta försvårade samarbetet mellan olika delar av organisationen.

Människor som deltar i olika projekt fick se hur arbetet fortskrider och vad som behövs och när tack vare bildandet av ett större gemensamt agilt team som bestod av team som hade gemensam planering. Alla inblandade fick synlighet på potentiella framtida hinder, vilket gjorde det möjligt att ta itu med frågorna innan de skapade problem.

Under 2018 utvidgades samarbetet till att implementera B2B lean portföljhantering, för att öka transparensen för högre ledarinstanser. Detta resulterade i bättre prioritering och förmåga att reagera på förändrade verksamhetskrav, samt ett ökat förtroende för processen för ny produktutveckling. Detta i sin tur gjorde det möjligt för ledningen att ha större förtroende för att affärsresultaten skulle slutföras som avsett.

Foto: DNA