Yksittäisistä ketteristä palasista yhtenäiseen ketterään kivijalkaan

Nitorin ja DNA:n yhteistyö alkoi vuonna 2016, jolloin tavoitteena oli laajentaa ja syventää ketteriä käytäntöjä organisaation sisällä. Tätä varten muodostettiin yksi isompi ketterä tiimi olemassa olevista tiimeistä, joiden välillä oli ilmennyt riippuvuuksia.  

Vanhassa toimintamallissa useampi tiimi oli työstänyt laajaa määrää eri projekteja. Riippuvuuksia tiimien välillä oli huomattavasti, eikä kommunikaatio toiminut halutulla tavalla. Työjonojen edetessä ilmaantui odottamattomia yllätyksiä, joihin ei oltu osattu varautua, ja työn valmistuminen viivästyi ennakoimattomasti. Lisäksi yksittäiset tiimit organisaation sisällä olivat omaksuneet ketterät käytännöt toimintaansa, mutta yhteistyö muun organisaation kanssa ei sujunut saumattomasti, kun samat käytännöt eivät olleet käytössä kaikilla osapuolilla. 

Laajemman ja isomman ketterän tiimin muodostaminen olemassa olevista tiimeistä toi monia hyötyjä päivittäiseen arkeen. Yhteisen suunnittelun ansiosta eri projekteissa mukana olevat tekijät saivat näkyvyyden työn etenemiseen, ja kokonaisvaltaisen ymmärryksen siitä, milloin omaa työpanosta tarvitaan, jotta kehityshankkeet valmistuvat halutussa aikataulussa. Saavutetun läpinäkyvyyden ansiosta myös mahdolliset pullonkaulat havaittiin ajoissa, jolloin niiden poistaminen oli mahdollista ennen, kuin ne vaikuttivat hankkeiden etenemiseen. 

Vuodesta 2018 alkaen yhteistyö laajeni yritysliiketoiminnan ketterään portfoliohallintaan, jotta yritysjohdolle saatiin luotua parempi näkyvyys meneillään olevasta työstä. Kasvaneen läpinäkyvyyden ansiosta eri hankkeiden priorisointi helpottui huomattavasti, ja kyky reagoida toimintaympäristön muutoksiin kasvoi entisestään. Yrityksen johdolle kehittyi vahva luottamus tuotekehitykseen, kun uudessa toimintamallissa oli mahdollista arvioida hyvin tarkasti, milloin uusi haluttu hanke on valmis. Tästä johtuen myös liiketoiminnan johdon varmuus haluttujen tavoitteiden saavuttamiseen vahvistui merkittävästi. 

Kuvat: DNA