Stora besparingar med ett modernt system

Polaris är Finnairs nya operativa flyginformationssystem, som används för att dela flygrelaterad data både inom organisationen, såväl som med externa aktörer. Tanken är att Polaris successivt kommer att ersätta det tidigare system som använts. Den nya serverlösa lösningen innebär stora kostnadsbesparingar och kan flexibelt skalas upp vid framtida behov.

Modern teknologi möjliggör enkelt underhåll

Den nya lösningen, som har implementerats med relevant teknik, gör att systemet kan underhållas av Finnairs eget team. Transparensen i systemets status innebär en klar förbättring jämfört tidigare. Under själva utformningen, förverkligandet och implementeringen av det nya systemet valde Finnair att anlita Nitor som strategisk partner. Utöver detta var även Finnairs eget utvecklingsteam involverat i implementeringsfasen – allt för att säkerställa en smidig kunskapsöverföring.

Polaris kopplar samman flyginformationssystem

Polaris fungerar som ett nav, eller hub, för olika flyginformationssystem. Det samlar in information från flera olika system och skickar den vidare i ett konsekvent format. Inom flygtrafiken finns idag många liknande system. Information om flygtidtabeller och tidsuppskattningar återfinns i olika sorters tjänster. När exempelvis ett flygplan har landat publiceras all information via gränssnitten, som sedan kan användas i olika applikationer. Polaris samlar all information i en enda vy.

Polaris information används i en mängd funktioner

Information som tillhandahålls av Polaris används av alla funktioner som är i behov av flyginformation hos Finnair. Utöver interna system används Polaris av Finnairs partners, som exempelvis flygplatsoperatörer. Data som överförs av Polaris används i många av Finnairs egna interna funktioner, såsom drift, kundservice, besättning, catering och lastsystem. Polaris delar även information till Finnair.com-webbplatsen, förser CRM-system med relevant information och kan tillhandahålla nödkommunikation.