Merkittäviä säästöjä modernin järjestelmän avulla

Polaris on Finnairin uusi operatiivinen lentotietojärjestelmä, joka hyödyntää ja jakaa lentotietoihin liittyvää dataa organisaation sisällä sekä ulkoisten toimijoiden kanssa. Polaris korvaa vaiheittain aiemman vuosia käytössä olleen järjestelmän. Uudella serverless-ratkaisulla saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä ja mahdollistetaan skaalautuvuus sekä joustava jatkokehitys. 

Moderni teknologia mahdollistaa helpon ylläpidon

Uusi relevanteilla teknologioilla toteutettu ratkaisu mahdollistaa järjestelmän ylläpidon Finnairin oman tiimin toimesta. Myös läpinäkyvyys järjestelmän tilaan on selvästi aiempaa parempi. Nitor toimi Finnairin strategisena kumppanina uuden järjestelmän suunnittelussa, toteutuksessa ja käyttöönotossa. Finnairin oma kehitystiimi oli mukana projektin toteuttamisvaiheessa sujuvan tiedonsiirron varmistamiseksi.

Polaris yhdistää lentotietoon liittyvät järjestelmät

Polaris toimii eri lentotietoon liittyvien järjestelmien keskipisteenä. Se kerää informaatiota useista eri järjestelmistä ja välittää sitä eteenpäin yhdenmukaisessa muodossa. Lentoliikenteessä näitä järjestelmiä on lukuisia. Esimerkiksi lentojen aikataulut ja niiden operointiin liittyvät arviot ja toteumat ovat tietoa, jota hyödynnetään laajasti eri palveluissa. Polaris kerää yhdenmukaiseen näkymään tiedon esimerkiksi siitä, milloin lentokone laskeutui kiitoradalle ja julkaisee sen eteenpäin rajapintojen kautta muiden sovellusten hyödynnettäväksi.

Polariksen välittämää tietoa hyödynnetään lukuisissa toiminnoissa

Polaris on laajassa käytössä ja sitä hyödyntävät kaikki lentotietoja tarvitsevat toiminnot Finnairilla. Sisäisten järjestelmien lisäksi Polarista hyödyntävät Finnairin kumppaniosapuolet, kuten lentokenttäoperaattorit. Polariksen välittämät tiedot ovat käytössä Finnairin monissa omissa sisäisissä toiminnoissa, kuten operaatio-, asiakaspalvelu-, crew-, catering - ja cargo-järjestelmissä. Polaris tuottaa myös asiakasrajapintaan tietoa muun muassa Finnair.com -verkkosivuille, poikkeustilaviestintään sekä CRM-järjestelmien käyttöön.