Team coach säkerställer att scrum-ramverket efterföljs och eliminerar hinder, så att teamet ska kunna leverera kvalitetsprodukter som ger värde till kunderna. En bra Scrum master ser till att teamet kan fokusera på rätt saker vid rätt tidpunkt och motiverar teamet att uppnå sin fulla potential. 

Kursbeskrivning

Team coach spelar en viktig roll i att bygga högpresterande och anpassningsbara agila team som kan utvecklas i takt med förändrade omständigheter och krav.

Vår kurs ger dig både kunskap och förmåga att bli en tjänande ledare, som vet hur man bygger och utvecklar ett framgångsrikt agilt team som skapar maximalt affärsvärde för företaget.

Du kommer att få en förståelse för det agila ramverket och språket runt det, så att du ska kunna arbeta sömlöst i en agil miljö. Du kommer att få praktiska färdigheter i de väsentliga agila metoderna, som demo session och retrospektiv. Du kommer också att lära dig om faciliteringsmetoder och verktyg som uppmuntrar till lärande. Du kommer dessutom att lära dig om metoder för coaching som uppmuntrar till engagemang, tillit och ansvar.

Under utbildningen får du lära dig, samt diskutera, agila principer och scrum-värderingar och hur du kan vårda dessa i din organisation. Vi kommer också att lägga tid på att fokusera på din miljö och hur du kan implementera det du lärt dig under kursen. 

Innehåll i kursen

Kursen är mycket interaktiv och varvar teori med praktiska övningar och diskussion kring verkliga case, samt deltagarnas egna erfarenheter.

Kursen innehåller följande:  

 • Förståelse för scrum-ramverket

 • Scrum-principer och värderingar och hur du kan applicera dem på din organisation

 • Scrum-roller, artefakter och event

 • Estimering och prioritering: verktyg och praxis

 • Bygga och utveckla ett agilt team

 • Inkrementell och interaktiv värdeleverans

 • Faciliteringsmetoder och verktyg

Målgrupp

Kursen passar såväl nya som befintliga teamledare, coacher och personer som är hängivna agila team och vill förbättra sitt arbete som tjänande ledare. Kursen riktar sig även till agila experter som vill stärka sina roller i agila team, och få mer nödvändig kunskap för att kliva in i en ny position som ledare för ett agilt team. 

Alla som är intresserade av agila arbetssätt har stor nytta av den här grundkursen i agila metoder. 

I korthet

 • Kursens längd: Två dagar

 • Antal deltagare: Min. åtta personer

 • Pris: 1295 € (+ moms) per person.

 • Avbokningsvillkor: För att undvika extra avgifter måste avbokning ske 14 dagar innan kursen startar. För avbokningar som sker färre än 14 dagar innan kursen börjar, debiteras halva kursavgiften. Om du inte närvarar på anmäld kurs debiteras hela kursavgiften. Organisatören förbehåller sig rätten att ställa in eller senarelägga kursen om minimiantalet kursdeltagare inte uppfylls.