Produktägare är en av de svåraste och mest avgörande rollerna för att nå framgång i en agil organisation. Rollen innebär allt från att kunna lista vad som behövs, till att säkerställa att det finns ett resultatinriktat tänkande. Häng på vår tvådagarskurs för att finslipa dina färdigheter och bli säker på att dina produkter alltid tillför värde.

Kursbeskrivning

Det är viktigt att man som produktägare förstår vilket som är det önskvärda resultatet med produkten, och att det passar målgruppen. Att tänka resultatinriktat innebär att identifiera en produkts mål och att sedan kunna arbeta baklänges för att fastställa egenskaper och krav. Detta tillvägagångssätt hjälper produktägare att fokusera på produktens mest kritiska aspekter och bestämma vad som ska inkluderas, och vad som ska utelämnas.

Förutom ett resultatinriktat tänkande, bör produktägare också vara skickliga på att identifiera kundernas behov och testa sina hypoteser kring de önskade resultaten. De bör också vara duktiga på att kommunicera med olika intressenter och med utvecklingsteamet, för att säkerställa att produkten levereras i tid och inom budget.

Fördjupa dina kunskaper och skaffa dig den spetskompetens som behövs för att jobba för ett lean-agilt företag!

I den här praktiska utbildningen får du lära dig varför rollen är viktig, vad som gör en produktägare framgångsrik och hur du ska jobba med ditt team samt interagera med, och involvera intressenter för att förbättra din produkt.

Produktägarutbildningen ger dig kompetensen och självförtroendet för att arbeta som produktägare. Kursern ökar ditt resultatinriktade tänkande, vilket är avgörande för att leverera en produkt som verkligen möter behoven hos sin målgrupp – samt uppnår de önskade affärsresultaten.

Kursens innehåll

  • Förståelse för produktutvecklingsprocessen och produktägarens roll

  • Kunskaper om agila metoder som Scrum och Kanban

  • Kunskap om hur man skapar och prioriterar produkt-backlogs

  • Färdigheter för att effektivt kommunicera med intressenter och utvecklingsteam

  • Praktiska övningar för att öka förståelsen

Målgrupp

Produktägarutbildningen riktar sig mot personer som är eller vill ansvara för definition, utveckling och leverans av produkter, samt dem som arbetar inom närliggande områden som produktledning, projektledning och affärsanalys. Det är även vanligt att organisationer erbjuder produktägarutbildningar till sina medarbetare för att bygga ett bättre produktteam, och den passar även för individer som vill utvecklas professionellt.

I korthet

  • Kravbild: Detta är ingen produktägarutbildning i scrum, varför vi förväntar oss att deltagarna redan kan grunderna i agile och scrum

  • Kursens längd: Två dagar

  • Gruppstorlek: Minimum åtta personer 

  • Pris: 1295€ (+ moms) per person

  • Avbokningspolicy: Avbokning måste ske 14 dagar innan kursen börjar för att undvika kostnad. För avbokningar som sker senare än 14 dagar innan kursen börjar kommer 50% av kursens pris debiteras. Vid utebliven närvaro debiteras fullt pris. Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in eller skjuta upp kursen om inte minsta antal deltagare uppnås.