En Release Train Engineer har förutom det en central uppgift i att hjälpa alla inblandade att förstå nyttan med att tänka kundfokuserat, jobba agilt, samt ständigt förbättra arbetet och produkten/lösningen. Men inte bara det – viktigast av allt, en Release Train Engineer lever för att hjälpa andra lyckas detta genom att praktisera principerna av tjänande (servant) ledarskap.

Rollen som Release Train Engineer (RTE) är central i stora utvecklingsprojekt. En RTE arbetar tillsammans med produktledning (PM) och systemarkitekt (SA), och vägleder utvecklingståget (ART) bestående av flera tvärfunktionella agila team till att uppnå företagsledningens inriktning. En RTE är en tjänande (servant) ledare, vars viktigaste uppgift är att hjälpa andra att uppfylla sina leveransmål. I ett agilt utvecklingståg (ART) fungerar en RTE som en konduktör som strävar mot att arbetet ska flyta på utan hinder mellan alla team.

I praktiken är en RTE den som har den överskådliga bilden på satsningen och den som har den information som behövs för att lösa eventuella utmaningar tillsammans med intressenter. Detta möjliggör att teamen  som jobbar i utvecklingståget kan fokusera på arbetet som ska utföras och att uppnå eftersträvade resultat.

Nitor är Scaled Agile’s SPCT:s guldpartner


Varför inte lära sig SAFe-ramverket från några av dem som utformat det från början? Nitor är en av få Scaled Agile Inc.’ SPCT-guldpartners i Europa. Våra coacher har lång praktisk erfarenhet av att tillämpa ramverket i olika organisationer och branscher. Många som arbetar på Nitor har bidragit till SAFe-ramverket ända sedan det utvecklades.

Att vara en SPCT-guldpartner till Scaled Agile visar vilken omfattande erfarenhet Nitor har. Fram till våren 2022 har Nitor utbildat över 10 000 deltagare i agil uppskalning, med  genomgående fina recensioner och hög nivå av nöjda deltagare.

Kursbeskrivning

Kursen ger dig en grundläggande förståelse för rollen som RTE och vilka kunskaper som krävs för att lyckas. Du kommer lära dig  nya verktyg och hur du använder dem på ett framgångsrikt sätt. Exempel på detta inkluderar:

 • Lära dig hur du delar upp ett mål i mindre delmål

 • Vikten av att skapa ett gemensamt mål och samla team och intressenter runt detta

 • Hur du möjliggör effektiv utveckling samt verkar för ständig förbättring av både produkt/lösning och arbetssätt


Efter kursen kommer du förstå hur man bygger samarbeten mellan både affärsansvariga, produktägare, systemarkitekter och Scrum Masters i samverkande team, så att de skapar nytta kontinuerligt för kunder, såväl som för din organisation.

Kursen ger dig kunskap att skapa riktning samt ger dig nya verktyg för att kunna synliggöra arbete inom utvecklings initiativet. Du kommer lära dig hur du stöttar medarbetare i din organisation så att ni når framgång. Du kommer även att lära dig konstruktiv konfliktlösning och hur du kan verka för att alla ska förstå vad som krävs för att ni ska uppnå satta mål i tid. Du kommer att kunna skapa plats och det utrymme som behövs för teamet, så att arbetet flyter utan ansträngning mot ett gemensamt mål.

Kursens innehåll

 • Vad innebär rollen och ansvaret som RTE 

 • Vad SAFe-ramverkets principer innebär i praktiken

 • Hur man organiserar ett agilt release tåg (ART)

 • Planering och verkställande av ett program inkrement (PI)

 • En arbetskultur där ständig förbättring är fokus

 • Supportera ett agilt release tåg

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som projektledare, programansvarig som söker din roll inom den agila världen. Utbildningen vänder sig även till dig som idag är scrum master, agil förändringsledare och som vill vidareutbilda dig till eller bli Release Train Engineer (RTE).

Typiska roller du kan ha:

 • RTE och Solution Train Engineer (STE)

 • Programansvariga och projektledare 

 • Scrum Master

 • Ledare och chefer

 • Agila coacher och SAFe programkonsulter (SPCs)

För att få ut så mycket som möjligt av utbildningen rekommenderar vi att du har genomgått i en SAFe-utbildning (t.ex. Leading SAFe) samt att du har deltagit i eller lanserat minst en ART under minst ett  Program Increment (PI).