Release Train Engineerin (RTE) tehtävänä on auttaa koko hanketta ymmärtämään asiakaslähtöisyyden edut, toiminnan ketteröittäminen ja jatkuva parantaminen mahdollistaen näin hankkeen onnistuminen aikataulussa ja tavoitteissa. RTE-rooli on suurten kehityshankkeiden keskiössä, jossa RTE yhdessä kehitysjunatason tuotepäällikön (PM) ja systeemiarkkitehdin (SA) kanssa ohjaa useasta tiimistä koostuvia kehitysjunia liiketoimintaomistajien määrittelemään suuntaan. RTE on ennen kaikkea palveleva johtaja, joka auttaa muita onnistumaan. 

RTE on kuin ketterien kehityshankkeiden kapellimestari, joka mahdollistaa muille vaivattoman työn etenemisen. Käytännössä RTE:llä on kokonaisnäkyvyys hankkeeseen ja kaikki tarvittava tieto ratkaista haasteet yhdessä sidosryhmien kanssa niin, että tiimit voivat keskittyä työn tekemiseen.

Nitor on Scaled Agile -SPCT kultakumppani

Opi SAFe-malli sen kehittäjiltä! Nitor on Scaled Agilen harvoja SPCT-kultakumppaneita Euroopassa ja kouluttajillamme on pitkä käytännön kokemus SAFe-raamin käytännön soveltamisesta. Moni Nitorilainen onkin ollut mukana kehittämässä SAFe-mallia sen alusta alkaen. Scaled Agilen myöntämä SPCT kultakumppanuus kuvastaa Nitorin laajaa osaamista ja pitkää koulutuskokemusta skaalatusta ketteryydestä: keväällä 2022 Nitor on kouluttanut jo yli 10 000 osallistujaa korkealla asiakastyytyväisyydellä.

SAFe Release Train Engineer -kurssilla kerrytät syvällistä osaamista roolissa toimimisesta

Kurssi antaa kattavan ymmärryksen RTE-roolista, tarvittavista ominaisuuksista sekä tiedot ja esimerkit käytännön työkalujen käyttämisestä mahdollistaen onnistumisen tässä roolissa. Esimerkkeinä tästä ovat: 

 • Tavoitteen pilkkominen arvoa tuottaviin pieniin kokonaisuuksiin 

 • Tiimien ja sidosryhmien synkronointi ja yhteisen tavoitteen luominen

 • Tehokas toteutus ja jatkuva parantaminen

Kurssin jälkeen tiedät, miten rakennat yhteistyön niin liiketoiminnan edustajien, tuoteomistajien, ratkaisuarkkitehtien kuin eri tiimien Scrum Mastereiden kanssa siten, että yhteisenä päämääränä on arvon tuotanto asiakkaalle ja omalle organisaatiolle.

Kurssi antaa valmiudet rakentaa organisaatiossasi suuntaa ja näkyvyyttä kehityshankkeiden etenemiselle. Tiedät, miten parhaiten tuet organisaatiosi tekijöitä onnistumaan hankkeissa. Osaat ratkaista konfliktit rakentavasti ja pitää huolen, että kaikki osapuolet ymmärtävät miten asioiden on tapahduttava, jotta työ valmistuu aikataulussa. Osaat luoda tilan sille, että tiimien työ etenee vaivattomasti yhteiseen suuntaan kokonaisuutta palvellen. 

Kurssin sisältö

 • RTE rooli ja vastuut

 • SAFe-periaatteet käytännössä

 • Ketterän toimitusjunan organisointi

 • Program Incrementin (PI) suunnittelu ja toteutus

 • Jatkuvan parantamisen kulttuuri

 • Ketterän toimitusjunan palveleminen

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu erityisesti hanke-ja projektipäälliköille, jotka haluavat laajentaa osaamistaan RTE-rooliin sekä muutosjohtajille ja coach- ja RTE-rooleissa toimineille henkilöille, jotka haluavat kehittää osaamistaan.

 • Toimitusjunan päälliköt (RTE) ja arvovirran kehityspäälliköt

 • Hanke- ja projektipäälliköt

 • Scrum Master -roolissa toimivat henkilöt

 • Agile Coachit sekä SAFe Program konsultit

Täyden hyödyn saamiseksi kurssia suositellaan henkilöille, joilla on voimassa yksi SAFe-sertifikaatti ja jotka ovat vähintään osallistuneet yhden junan käynnistämiseen ja PI-tilaisuuteen. Kurssilla myös oletetaan SAFe-mallin olevan hallussa.

SAFe Release Train Engineer -sertifikaatti

Kurssin jälkeen on mahdollista tehdä SAFe Release Train Engineer -sertifiointiin tähtäävä koe verkossa. Aikaa testin suorittamiseen on 120 minuuttia. Koe sisältää 60 monivalintakysymystä. Lisätietoa sertifikaattikokeesta löydät Scaled Agilen verkkosivuilta.

Lyhyesti

 • Kurssin kesto:

  • Etäkoulutus: 6 etäkoulutusmoduulia, yhden moduulin kesto 4 tuntia.

 • Läpikäytävät aihealueet: RTE:n roolin ja vastuualueiden läpikäynti, SAFe periaatteiden soveltaminen, ymmärrys toimintajunasta, PI:n suunnittelu, PI:n toteutus, jatkuvan kehityksen edistäminen sekä toimitusjunan tukeminen

 • Minimiosallistujamäärä: 8

 • Maksimiosallistujamäärä: 20

 • Hinta

  • Early Bird: 2 195 €

  • Normaali: 2 495 € (+ALV) per henkilö.

  • Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry:n henkilöjäsenet sekä yhteisöjäsenten henkilökunta saavat jäsenalennuksena Suomessa järjestettävät SAFe Release Train Engineer -kurssimme aina Early Bird -hintaan.

  • Hinta pitää sisällään koulutusmateriaalin, testin ja SAFe Release Train Engineer -sertifikaatin verkossa testin läpäisseille henkilöille

 • Peruutusehdot: Osallistumisen voi peruuttaa 14 vuorokautta ennen kurssin alkamista veloituksetta. Mikäli perut osallistumisesi alle 14 vuorokauden sisällä kurssin alkamisesta, veloitamme sinulta 50% kurssin hinnasta. Mikäli ilmoittautumista ei peruta ollenkaan, perimme osallistumismaksun kokonaisuudessaan. Järjestäjällä on oikeus peruuttaa kurssi, mikäli ilmoittautuneita ei tule riittävästi.