SAFe Release Train Engineer -kurssilla kerrytät syvällistä osaamista roolissa toimimisesta

SAFe Release Train Engineer (RTE) -kurssin aikana aikana saat syvällisen ymmärryksen RTE:n roolista ja vastuista SAFe-organisaatiossa. Kurssilla kerrytät osaamista, jota tarvitaan fasilitoitaessa kokonaisvaltaista arvontuottoa ketterässä toimitusjunassa (Agile Release Train). Samalla opit kuinka rakennetaan tehokas toimitusjuna käyttäen palvelevaa ja valmentavaa johtajuutta.

Oppimistavoitteet

 • Agile-Lean osaamisen soveltaminen ja arvoa tuottavien työkalujen hyödyntäminen

 • Hankkeiden ja arvovirtojen toteuttamisessa avustaminen

 • Jatkuvan kehittymisen edistäminen

 • Suorituskykyisen toimitusjunan rakentaminen valmentavan ja palvelevan johtamisen kautta

 • Toimintasuunnitelman laatiminen oppimismatkan jatkamiseksi

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu erityisesti hanke-ja projektipäälliköille, jotka haluavat laajentaa osaamistaan RTE-rooliin sekä muutosjohtajille ja coach- ja RTE-rooleissa toimineille henkilöille, jotka haluavat kehittää osaamistaan.

 • Toimitusjunan päälliköt (RTE) ja arvovirran kehityspäälliköt

 • Hanke- ja projektipäälliköt

 • Scrum Master -roolissa toimivat henkilöt

 • Agile Coachit sekä SAFe Program konsultit

Täyden hyödyn saamiseksi kurssia suositellaan henkilöille, joilla on voimassa yksi SAFe-sertifikaatti ja jotka ovat vähintään osallistuneet yhden junan käynnistämiseen ja PI-tilaisuuteen. Kurssilla myös oletetaan SAFe-mallin olevan hallussa.

SAFe Release Train Engineer -sertifikaatti

Kurssin jälkeen on mahdollista tehdä SAFe Release Train Engineer -sertifiointiin tähtäävä koe verkossa. Aikaa testin suorittamiseen on 120 minuuttia. Koe sisältää 60 monivalintakysymystä. Lisätietoa sertifikaattikokeesta löydät Scaled Agilen verkkosivuilta.

Lyhyesti

 • Kurssin kesto:

  • Etäkoulutus: 6 etäkoulutusmoduulia, yhden moduulin kesto 4 tuntia.

 • Läpikäytävät aihealueet: RTE:n roolin ja vastuualueiden läpikäynti, SAFe periaatteiden soveltaminen, ymmärrys toimintajunasta, PI:n suunnittelu, PI:n toteutus, jatkuvan kehityksen edistäminen sekä toimitusjunan tukeminen

 • Minimiosallistujamäärä: 8

 • Maksimiosallistujamäärä: 20

 • Hinta

  • Early Bird: 2 195 €

  • Normaali: 2695 € (+ALV) per henkilö.

  • Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry:n henkilöjäsenet sekä yhteisöjäsenten henkilökunta saavat jäsenalennuksena Suomessa järjestettävät SAFe Release Train Engineer -kurssimme aina Early Bird -hintaan.

  • Hinta pitää sisällään koulutusmateriaalin, testin ja SAFe Release Train Engineer -sertifikaatin verkossa testin läpäisseille henkilöille

 • Peruutusehdot: Osallistumisen voi peruuttaa 14 vuorokautta ennen kurssin alkamista veloituksetta. Mikäli perut osallistumisesi alle 14 vuorokauden sisällä kurssin alkamisesta, veloitamme sinulta 50% kurssin hinnasta. Mikäli ilmoittautumista ei peruta ollenkaan, perimme osallistumismaksun kokonaisuudessaan. Järjestäjällä on oikeus peruuttaa kurssi, mikäli ilmoittautuneita ei tule riittävästi.