Näyttää siltä, että käytät Internet Explorer -selainta. Selain ei valitettavasti ole tuettu. Suosittelemme käyttämään modernia selainta kuten Chrome, Firefox, Safari tai Edge.

Nitor palkittiin vuoden 2023 vetovoimaisimpana työnantajabrändinä Suomessa

Julkaistu aiheella Uutiset

Kirjoittaja

Artikkeli

24. maaliskuuta 2023 · 2 min lukuaika

Nitor voitti tavoitellun Grand Prix -kategorian vuoden 2023 Magnet Employer Branding Awards -tapahtumassa. Tuomaristo tunnustaa Nitorin sitoutumisen työntekijäkokemuksen kehittämiseen sekä ainutlaatuisen tavan osallistaa työntekijöiden lähipiiriä vuosittaisella kotijoukkokyselyllä.

The Magnet Employer Branding Awards juhlistaa parhaita työnantajabrändejä, -aloitteita ja -ammattilaisia. Tapahtuma järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2014 Norjassa, minkä jälkeen se on laajentunut Ruotsiin ja Viroon. Tapahtuma järjestettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa Suomessa. 

Tapahtumassa Nitor valittiin vuoden 2023 vetovoimaisimmaksi työnantajabrändiksi Suomessa. Grand Prix -kategorian voittajaksi valitaan maan rakastetuin ja vaalituin työnantajabrändi. Olemme ylpeitä saamastamme tunnustuksesta, joka osoittaa ennen kaikkea sitoutumisemme työntekijöidemme hyvinvointiin ja työntekijäkokemuksen kehittämiseen.

Kilpailun tuomaristo kuvasi Nitorin työnantajabrändiä “aitona, monipuolisena ja erottuvana, huomioiden, kuinka ihmiset ja työntekijäkokemus ovat kaiken perustana Nitorilla. Kerrotut tarinat lähtevät aidosti yrityksen sisältä, eivätkä ole ulkopäin keksittyjä.”

Kotijoukkokysely on vuoden osallistavin työntekijälähettilyyden aloite

Pääpalkinnon lisäksi Nitor voitti osallistavimman työntekijälähettilyyden (Most Engaging Employee Advocacy Initiative) kategorian kotijoukkokyselyllä! Toisin kuin perinteiset työntekijäkyselyt, kotijoukkokysely on osoitettu nitorilaisten läheisille: kumppaneille, lapsille, vanhemmille, isovanhemmille, sisaruksille ja ystäville. Kyselyn tarkoituksena on selvittää nitorilaisten työn ja vapaa-ajan tasapainoa sekä työtahdin kestävyyttä, nimenomaan kotijoukkojen näkökulmasta.

“Idea on luova, tuore ja uusi. Se keskittyy henkilöstön osallistamiseen sekä työn ja muun elämän yhteensovittamiseen - eli niihin mitkä ovat haluttuja tekijöitä työntekijäbrändin kannalta juuri nyt. Hakemus loi tunteen siitä, että yritys oikeasti välittää työntekijöidensä ja heidän perheidensä hyvinvoinnista, ja miettii kuinka heitä voisi työnantajana tukea”, kilpailun tuomaristo toteaa. 

Kysymällä nitorilaisten läheisiltä heidän kokemuksiaan Nitorista työnantajana, yritys saa laajemman näkökulman työn ja muun elämän yhteensovittamisesta, etätyöstä ja muista työhön liittyvistä asioista. Viimeisimmästä kyselystä ja sen tuloksista voit lukea tarkemmin artikkelista Nitor soittaa kotiin - kotijoukkokysely antaa arvokasta tietoa nitorilaisten hyvinvoinnista.

Kotijoukkojen ääni kuuluvaksi vuodesta 2015

Idea kotijoukkokyselyyn syntyi vuonna 2015, kun aiheesta heräsi keskustelu Nitorin kulttuurifoorumilla. Foorumi on Nitorin sisäinen yhteisö, mihin kuka tahansa yrityskulttuurin kehittämisestä kiinnostunut nitorilainen voi osallistua. Vuodesta 2015 lähtien kyselyä onkin toteutettu säännöllisesti. Alkuperäinen idea kyselylle tulikin juuri kotijoukoista. Yhden työntekijän puoliso kysyi, voisivatko läheiset osallistua arvioimaan Nitoria, antaen samalla omia kehitysideoitaan. 

Senior Software Architect Edvard Fonsell oli yksi työntekijöistä, jotka kehittivät ensimmäisen kyselyn vuonna 2015. Edvardin mukaan kyselyn taustalla on ajatus siitä, että “Kysely osoittaa, että Nitor on kiinnostunut työntekijöiden lähipiirin ajatuksista ja pitää niitä tärkeinä nitorilaisten hyvinvoinnin kannalta”. 

Nitorin People Partner Tiina Vanala lisää: “Yksi tärkeimpiä henkilöstöön liittyviä periaatteitamme on: “Nitorilla äänesi kuullaan”. Kotijoukkokysely näyttää konkreettisesti sitoutumisemme kaikkien kuulemiseen työpaikalla, mukaan lukien työntekjöiden lähipiirin. Rakennamme osallistavaa kulttuuria monella tasolla. Kotijoukkokysely on hyvä esimerkki siitä, miten pyrimme kohti tätä tavoitetta, kaikkien muiden tapahtumien sekä säännöllisten, perinteisempien kyselyiden lisäksi.”

Kiitämme Magnet Awards tuomaristoa näistä tunnustuksista, jotka kertovat sitoutumisestamme työntekijäkokemuksen ja yrityskulttuurimme kehittämiseen. Onnittelemme kaikkia tapahtuman finalisteja ja voittajia.

Lopuksi haluamme kiittää työnantajabrändimme luojia; työntekijöitämme ja heidän kotijoukkojaan. Ilman heitä nämä tunnustukset eivät olisi mahdollisia! 

Nitoreans at The Magnet Employer Branding Awards 2023

Tapahtumaan osallistui Nitorin työnantajabrändityöryhmästä People Partnerit vasemmalta: Erkko Vanhakartano, Janne Järvinen ja Ella Raskila sekä markkinointiedustaja oikealla, Johanna Raitala.

Kirjoittaja