It looks like you are using Internet Explorer, which unfortunately is not supported. Please use a modern browser like Chrome, Firefox, Safari or Edge.

Nitor tar hem priset för “Most Magnetic Employer Brand” i Finland 2023

Publicerad i Nyhet

Skriven av

Artikel

24 mars 2023 · 3 min lästid

Nitor tar hem priset i Grand Prix-kategorin på Magnet Employer Branding Awards Finland 2023. Juryn prisar Nitors arbete med medarbetarupplevelsen, och deras unika sätt att engagera sig i de anställdas nära och kära genom en “Homefront-enkät”.

Magnet Employer Branding Awards syftar till att uppmärksamma de bästa arbetsgivarvarumärkena, såväl som olika initiativ och professionella utövare. Magnet Award har sitt ursprung i Norge 2014, som därefter expanderade till Sverige och Estland, och anordnades nu för första gången i Finland.

Juryn beskrev Nitors arbetsgivarvarumärke som ”äkta, mångsidigt och i en klass för sig, där själva stommen är människorna och medarbetarupplevelsen. Historierna berättas inifrån och ut, inte tvärtom”.

Homefront-enkäten är det mest engagerande medarbetarinitiativet 2023

Förutom huvudpriset vann Nitor även pris i kategorin “Most Engaging Employee Advocacy Initiative” för vår “Homefront-enkät”. Till skillnad från traditionella medarbetarundersökningar riktar sig enkäten till Nitoreanernas nära och kära, som inkluderar partners, barn, föräldrar, mor- och farföräldrar, syskon och vänner. Undersökningens mål är att ta reda på medarbetarnasbalans mellan arbete och privatliv samt deras närståendes  syn på hur hållbart arbetstempot är.

"Idén är kreativ, fräsch och ny. Det handlar om inkludering och balans mellan arbete och privatliv, vilket är mycket attraktiva egenskaper för en arbetsgivare att ha just nu. Bidraget gav oss känslan av att Nitor är ett omtänksamt företag där man verkligen bryr sig om sina anställda, hur deras familjer mår, och hur Nitor som arbetsgivare kan hjälpa dem", avslutar juryn.

Genom att fråga medarbetarnas närstående om deras erfarenheter av Nitor som arbetsgivare, får vi ett bredare perspektiv på balansen mellan arbete och privatliv, distansarbete och så vidare. För att läsa mer om den senaste undersökningen och ta del av resultaten, kan du läsa vårt blogginlägg: Nitor phone home – så ser vi till att Nitors medarbetare har balans mellan arbete och privatliv.

Vi har lyssnat på de närstående sedan 2015

“Homefront”-enkäten sträcker sig tillbaka till 2015, då den först diskuterades på ett internt kulturforum, där alla på Nitor som är intresserade av att förbättra kulturen kunde delta. Sedan dess har undersökningen genomförts regelbundet. Den initiala idén kom faktiskt hemifrån, då en av våra anställdas partners frågade om det fanns någon möjlighet för familjerna att få utvärdera Nitor. Detta för att få dela med sig av deras perspektiv och få bidra med idéer till förbättringar.

Senior Software Architect Edvard Fonsell var en av de anställda som skapade den första undersökningen 2015. Edvard förklarar resonemanget bakom undersökningen: "Undersökningen visar att Nitor som arbetsgivare visar intresse för vad de personer som står våra medarbetare närmast tycker, och att vi anser att deras perspektiv spelar roll för välbefinnandet på Nitor”. 

People Partner Tiina Vanala tillägger: "En av våra nyckelprinciper för de människor som jobbar hos oss är att “På Nitor är din röst hörd". Enkäten visar att man lägger stor vikt vid att värdera och lyssna in alla på arbetsplatsen, inklusive de som står våra medarbetare nära. På Nitor är vårt mål att bygga en kultur av engagemang på många nivåer. Enkäten är ett utmärkt exempel på hur vi strävar mot detta mål, som tillägg till andra event – samt de mer traditionella undersökningarna vi genomför regelbundet för våra medarbetare.

Vi tackar Magnet Award Team för att de erkänner vårt engagemang för medarbetarupplevelsen och för vår företagskultur. Grattis till alla finalister och vinnare av Magnet Employer Branding Awards Finland 2023. Slutligen vill vi uttrycka vår tacksamhet till våra medarbetare och deras nära och kära, som bidrar till vårt arbetsgivarvarumärke och gör utmärkelser som denna möjliga!

Nitoreans at The Magnet Employer Branding Awards 2023

Skriven av