Näyttää siltä, että käytät Internet Explorer -selainta. Selain ei valitettavasti ole tuettu. Suosittelemme käyttämään modernia selainta kuten Chrome, Firefox, Safari tai Edge.

Arvopohjainen suunnittelu mahdollistaa kestävät tuotteet ja palvelut

Julkaistu aiheella Muotoilu

Kirjoittaja

Jesse Enqvist
Senior Designer

Jesse Enqvist on palvelumuotoilija, joka innostuu teknologiainnovaatioista, varsinkin sellaisista, jotka liittyvät mobiililaitteisiin ja -palveluihin. Hän keskustelee mielellään käyttäjä- ja asiakaskokemuksesta sekä siitä, kuinka erilaisia palveluita voisi kehittää vastaamaan paremmin muuttuvia tarpeita. Jessen ajattelussa ihmiset tulevat ensin ja teknologia kakkosena.

Artikkeli

23. lokakuuta 2023 · 2 min lukuaika

On melko tyypillistä kuulla yritysten julkistavan tavoitteensa hiilineutraaliuden saavuttamisesta tiettyyn määräaikaan mennessä. Totuus kiiltokuvien takana on kuitenkin usein toisenlainen – yritykset suosivat päästökompensointia sen sijaan, että ne pyrkisivät aidosti kutistamaan päivittäisiä ilmastovaikutuksiaan. Viestinnän vaikuttavuutta lisätäkseen yritykset sitovat mielellään arvot kestävyystavotteisiin.

Toinen yrityksen arvoihin vahvasti linkittyvä asia on asiakaskokemus. Palveluiden ja tuotteiden on oltava aidosti toimivia ja vaivattomia käyttää. Se edellyttää useimmissa toiminnoissa alle sekunnin reaktioaikaa, jotta asiakaskokemus on mahdollisimman sulava.

Merkityksellisen asiakaskokemuksen luominen vaatii siis merkittäviä resursseja. Jotta digitaaliset palvelut toimisivat käyttäjien odottamalla tasolla, on tiedonsiirron oltava nopeampaa ja konepellin alta löydyttävä enemmän paukkuja, jotta konesaleissa voidaan prosessoida asioita nopeammin. Tämä on kuitenkin ristiriidassa hiilineutraaliuden tavoittelun kanssa, joka sattumalta on toinen merkittävä tekijä, jota asiakkaat odottavat palveluntarjoajiltaan.

Älykäs suunnittelu hiilijalanjäljen madaltamisen tukena

Suunnittelijat ovat erinomaisessa asemassa luodakseen muutosta kohti parempaa. Jos yrityksen tavoitteena on vähentää palvelunsa aiheuttamia päästöjä ja sitä käyttävät asiakkaat pyrkivät myös pienentämään omaa hiilijalanjälkeään, eikö tie eteenpäin ole melko selvä?

Käyttöliittymien visuaalisen mukavuuden ja energiatehokkuuden optimoimiseksi luotujen vaalean ja tumman tilan hengessä voisimme suunnitella käyttöliittymiin myös kolmannen vaihtoehdon, ECO-tilan. Pelkän visuaalisen vaikutuksen sijaan se voisi esimerkiksi pidentää palvelun vasteaikoja tai vähentää animaatioiden määrää. ECO-tilan käyttöönotto vähentäisi siis backendin ja frontendin tarvitsemaa tehoa palvelun pyörittämiseen.

Luonnollisesti käyttäjän tulisi itse olla vastuussa omasta kokemuksestaan. Mutta tämän valinnan käyttäjän on mahdollista vaikuttaa palvelun käyttöön liittyvään hiilijalanjälkeen, vaikka vaihtokauppana jotkin toiminnot saattaisivat kestää kauemmin. Käyttäjä voi tehdä arvoihinsa perustuvan kompromissin palvelun käyttökokemuksessa: yhden sekunnin sijaan uusinta dataa voitaisiin synkronoida esimerkiksi viiden sekunnin välein.

Toinen vaikuttamisen keino suunnittelijoille on pitää huoli, että kaikki tarvittavat sidosryhmät otetaan mukaan kestävän kehityksen keskusteluihin heti kehityshankkeiden alkumetreillä. Kuten kollegani Satu Heikuksela korosti, konkreettiset ja mitattavissa olevat toimenpiteet syntyvät merkityksellisistä keskusteluista. Sitä kautta yrityksen hiilijalanjälkeä voidaan kutistaa aidosti.

Kestävyys ennen nopeutta: tasapainoisten palveluiden suunnittelusta

Voidaan toki argumentoida, ettei tällaisilla muutoksilla ole niin merkittävää vaikutusta hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä, että niiden toteutus olisi perusteltua. Teknisesti tämä voi pitää paikkansa: ero datan synkronoinnin välillä on todennäköisesti häviävän pieni, teki sen sitten sekunnin tai viiden välein. Siitä huolimatta kyseessä on askel kohti oikeaa suuntaa.

Itse argumentoin, että konsepti ja idea ovat sen arvoisia. Tehokkuuden maksimoimisen sijaan yritykset voisivat edistää ideologista muutosta, jossa kestävyys on tuote- ja palvelusuunnittelun ytimessä. Pienimmätkin virrat voivat auttaa lisäämään tietoisuutta ja ruokkimaan tätä ajattelutapaa.

Lisäksi ECO-tila voisi saada käyttäjät sitoutumaan enemmän tiettyjen palveluiden käyttöön, antaen heille mahdollisuuden vaikuttaa asioihin pienessäkin mittakaavassa oman toimintansa kautta. Kokonaisvaltaisesta näkökulmasta tarkasteltuna tämä voisi auttaa ratkaisemaan laajemman ongelman: rohkaista ihmisiä omaksumaan hitaamman tahdin.

Tälläkin hetkellä käydään paljon keskustelua siitä, miten ihmiset turhautuvat tai tulevat kärsimättömiksi, kun palvelu tai sovellus vaatii viiden sekunnin odotuksen. Nykypäivän nopeatempoisessa maailmassa keskittyminen pieneen odotteluun tuntuu olevan liikaa vaadittu. Suunnittelijat voisivat kuitenkin auttaa tasoittamaan tietä kestävämmälle tahdille ihmisten jokapäiväisessä elämässä. Hiilijalanjäljen pienentäminen ja ihmisten keskittymiskyvyn parantaminen samaan aikaan on minun kirjoissani selkeä win-win.

Etsitkö suunnittelupalveluita, jotka vaikuttavat ympäristöön, liiketoimintaan ja ihmisiin? Tutustu tarjontaamme aina käyttäjäkokemuksen suunnittelusta strategiaan ja palvelumuotoiluun.

Kirjoittaja

Jesse Enqvist
Senior Designer

Jesse Enqvist on palvelumuotoilija, joka innostuu teknologiainnovaatioista, varsinkin sellaisista, jotka liittyvät mobiililaitteisiin ja -palveluihin. Hän keskustelee mielellään käyttäjä- ja asiakaskokemuksesta sekä siitä, kuinka erilaisia palveluita voisi kehittää vastaamaan paremmin muuttuvia tarpeita. Jessen ajattelussa ihmiset tulevat ensin ja teknologia kakkosena.