Näyttää siltä, että käytät Internet Explorer -selainta. Selain ei valitettavasti ole tuettu. Suosittelemme käyttämään modernia selainta kuten Chrome, Firefox, Safari tai Edge.

Luokkahuoneista koteihin – näin käänsimme koulutukset verkkoon

Julkaistu aiheella Ketteryys, Liiketoiminta

Kirjoittaja

Maarit Laanti
SAFe Fellow

Maarit Laanti, SAFe Fellow, Maarit on yksi SAFe-menetelmän kontribuuttoreista sekä myös sertifioitu SAFe -menetelmän kouluttajien kouluttaja, ensimmäinen laatuaan Suomessa. Maaritin väitöskirja vuodelta 2012 käsittelee myös laajamittaista ketteryyttä.

Artikkeli

2. huhtikuuta 2020 · 4 min lukuaika

Kun koronavirus ei osoittanut pysähtymisen merkkejä, päätimme siirtää koulutuksemme verkkoon, jotta uuden oppiminen ei pääsisi pysähtymään. Nyt kun kokemusta on ehtinyt kertyä jo runsaasti, päätimme laittaa jakoon parhaimmat opit ja asiakkaiden kokemukset online-koulutuksista.

Kuva: Kaitlyn Baker on Unsplash

Vuonna 2010 purkautui Islannissa Eyjafjallajökull-niminen tulivuori. Koko Eurooppa peittyi savuun, ja viikkoihin emme pystyneet lentämään lentokoneilla. Tuolloin olin töissä Nokialla ja ketteröitin Mobile Phones-yksikköä tittelillä Agile Process Frame – minulla oli siis vastuullani koko organisaation prosessiraami.

Olin itse purkauksen aikaan Suomessa, mutta lukuisia kollegoitani sattui silloin olemaan työmatkalla Saksassa. Jälkeenpäin he kertoivat, miten heti purkauksen tapahduttua olivat päättäneet lähteä seuraavalla mahdollisella yhteydellä takaisin Suomeen.

Moni heistä tuli kiittämään minua ketterän ajattelutavan opettamisesta organisaatiossa ja kertomaan, että ilman tätä oppia he todennäköisesti olisivat jääneet viikoiksi jumiin sinne, missä sillä hetkellä sattuivat olemaan. Nyt he muodostivat tiimejä, vuokrasivat yhdessä autoja, ottivat ensimmäisen junan ja matkustivat ensimmäisen inkrementin kotia kohti ja lähtivät rohkeasti matkaan uskoen, että seuraavassa kaupungissa löytyy joku jatkoyhteys.

Nämä kertomukset ketterän ajattelutavan soveltamisesta omassa arkielämässä ovat olleet inspiraationa ja kannustuksena itselleni koronavirusepidemian puhjetessa. Koulutusliiketoimintamme oli pitkälti rakennettu luokkahuonekoulutusten varaan. Vaikka olimme selvitelleet erilaisia etäkoulutusmahdollisuuksia, olimme silti vakuuttuneita siitä, että pienissä ryhmissä tapahtuva oppiminen ja samassa tilassa tapahtuva intensiivinen työskentely oli paras tapa opettaa ja oppia uusia asioita.

Murroksessa ketteryys mitataan

Kun alkoi näyttää siltä, että koronavirus ei pysähdy Kiinaan, aloimme yhdessä miettimään sen vaikutuksia meihin. Ensimmäisenä ajatuksena itselleni oli kiitollisuus siitä, että jo seitsemän vuoden ajan olimme saaneet auttaa asiakkaita ketterimmiksi – ketterät yritykset kun pystyvät selviämään muutoksista paremmin kuin ei-ketterät yritykset. Seuraavaksi aloimme miettimään, miten voisimme tukea asiakkaitamme tällä matkalla vielä paremmin, olosuhteista riippumatta.

Onneksi oli tiimi! Nopeasti keräsimme kokemuksemme etänä tapahtuneista koulutuksista: mikä niissä oli ollut toimivaa ja mikä toimimatonta. Lisäksi selvitimme ja testasimme lukuisia työkaluja sekä järjestelmiä, joilla saisimme liiketoimintamme siirrettyä digitaaliseen muotoon. Luokkahuonekoulutusten alustaksi valitsimme Zoomin*, koska siinä oli mahdollisuus jakaa osallistujat pienryhmiin.

Luokkahuonekoulutuksissa yksi yleisesti käyttämämme tekniikka on pöytäkunnittain tapahtuvat pienryhmäkeskustelut, jotka antavat mahdollisuuden reflektoida juuri läpikäytyjä asioita ja omaksua muilta uusia näkökulmia opittuun. Nyt meille on kertynyt näistä Zoomin breakout-huoneista jo runsaasti kokemusta. Viime koulutuksessa erään osallistujan mielestä niissä käyty keskustelu oman yrityksen ketterien menetelmien nykytilasta oli koulutuksen parasta antia!

Verkossa on mahdollisuus käyttää joustavasti sellaisiakin työkaluja, joiden käyttö luokkahuoneessa ei ole niin itsestään selvää. Yksi tällainen käyttämämme työkalu on Mentimeter. Olemme käyttäneet tätä alun perinkin opettajille tehtyä työkalua luokan pikaisen pulssin mittaamiseen: mitkä tavoitteet kurssissa koetaan tärkeimmiksi – tai miten osallistujat arvioivat tämänhetkistä organisaation tilannetta. Näistä saa nopeasti ja tasapuolisesti tilastollista dataa.

Luokkahuonekoulutuksissa yleinen vitsien aihe on ollut, että ”eniten tästä hyötyy näiden post-it-lappujen valmistajat”. Eipä hyödy enää! Verkkokoulutusten myötä olemme siirtyneet käyttämään sähköisiä muistilappuja. Erään tällaisen session jälkeen yksi coacheistamme totesi olevansa yllättynyt siitä, miten tasa-arvoisesti online-koulutukset mahdollistavat erilaisten näkökulmien huomioon ottamisen perinteiseen seinätyöskentelyyn verrattuna.

Joustavat verkkokoulutukset myös asiakkaiden mieleen

Asiakkailta saatu palaute online-koulutuksistamme on ollut yllättävän positiivista. Monet osallistujat kokevat tilanteen isoksi mahdollisuudeksi: nyt kerrankin on kalenterissa aikaa koulutuksille! Lisäksi verkkopohjaiset koulutukset ovat yllättävästi ratkaisseet vanhan luokkahuonekoulutuksia vaivanneen ongelman: online-koulutukset kun ovat ilman vaivaa vietävissä maakuntiin asti. Viime koulutuksessamme olikin useampia henkilöitä osallistumassa ympäri Suomea, taisipa joku osallistujista lähettää videokuvaa Lapista asti!

Isoilla murroksilla on tapana muuttaa toimintatapoja pysyvästi. Kun luovutaan ajatuksesta, että online-koulutukset ovat vain yksisuuntaista luennointia, ja otetaan käyttöön yhteiset keskustelut sekä kaikkien osallistujien kuunteleminen, on uuden tavan edut kiistattomat. Näin tavoitamme tasa-arvoisesti myös maakuntien osallistujat. Yllättäen emme ole vain opettamassa, vaan itsekin oppimassa uutta ja parempaa tapaa opettaa.

P.S. Lukioikäinen tyttäreni antoi aiheeseen kommentiksi ”ihan normi”. Kouluissa on totuttu jo sähköisiin oppikirjoihin, Wilman kautta annettuihin ryhmätöihin, itsenäiseen opiskeluun ja jopa sähköisesti tehtyihin ylioppilaskirjoituksiin.

Asiakkaana olen jo pitkään kaivannut etänä tehtäviä koulutuksia. Kuitenkaan varsinkin ketteriin menetelmiin liittyvää koulusta ei juurikaan ole ollut saatavilla. Koulutuksissa kun painotetaan läsnäoloa ja sen myötä saavutettavan yhteistyön merkitystä.

Nyt muuttuneen tilanteen myötä olemme päässeet kokeilemaan etäkoulutuksia, ja kokemus ainakin omasta mielestäni on ollut todella positiivinen! Asiat tulee käytyä läpi samalla tavoin kuin luokkahuoneessa, tällä kertaa vain videon välityksellä. Ryhmätyöt on onnistuttu fasilitoimaan hyvin uusien työkalujen avulla, eivätkä työkalutkaan ole aiheuttanut ongelmia, koska varsinkin opiskelijoille ne ovat olleet hyvin yksinkertaisia käyttää.

Aikaa ei kulu siirtymisiin ja siksi koulutukset on pystytty pilkkomaan pienempiin osiin, mikä helpottaa tarvittavan ajan varaamista kalenterista – on helpompi löytää vapaata aikaa parille tunnille koko päivän sijasta.

Ainoa, mitä olen luokkahuonekoulutuksista jäänyt kaipaamaan, on tutustuminen muihin kurssilaisiin väliaikojen kahvitaukokeskustelujen kautta. Ryhmätöissä toki pääsee tutustumaan, mutta niissä keskitytään helpommin itse asiaan, jolloin muista asioista ajatustenvaihtoa ei ehdi käymään. Mutta ehkäpä tämäkin ratkaistaan, kun opimme paremmin hyödyntämään etäyhteyksiä :)

Sari Hildén, Head of Transformation and Development, Posti

Kerromme mielellämme lisää online-koulutuksistamme virtuaalisissa tapaamisissa! Laita meille viestiä courses@nitor.com tapaamisen sopimiseksi!

*Olemme tutkineet online-koulutuksissa käyttämäämme zoom-työkalua koskevia tietoturvauhkia, ja olemme pyrkineet minimoimaan erilaisilla toimenpiteillä mahdolliset riskit.

Kirjoittaja

Maarit Laanti
SAFe Fellow

Maarit Laanti, SAFe Fellow, Maarit on yksi SAFe-menetelmän kontribuuttoreista sekä myös sertifioitu SAFe -menetelmän kouluttajien kouluttaja, ensimmäinen laatuaan Suomessa. Maaritin väitöskirja vuodelta 2012 käsittelee myös laajamittaista ketteryyttä.