Näyttää siltä, että käytät Internet Explorer -selainta. Selain ei valitettavasti ole tuettu. Suosittelemme käyttämään modernia selainta kuten Chrome, Firefox, Safari tai Edge.

Mentorointitarinat: Olina sai ensikäden muistutuksen inspiraation tarttuvasta luonteesta mentoroidessaan Nitor-kollegaa

Julkaistu aiheella Ihmiset

Kirjoittaja

Olina Glindevi
Senior Scrum Master

Olina on valovoimainen visuaalisen viestinnän kouluttaja, jolle ketterät työtavat ovat intohimo. Eloisissa ja vuorovaikutteisissa työpajoissaan Olina tarjoaa ainutkertaisen yhdistelmän käytännön ketterien metodien kokemusta ja visuaalista tarinankerrontaa.

Olina nauttii luodessaan rennon ja avoimen oppimisympäristön sekä auttaessaan tiimejä ja yksilöitä vapauttamaan luovuutensa ja kehittymään kohti tavoitteitaan.

Artikkeli

24. huhtikuuta 2024 · 4 min lukuaika

Vaikka en ole aiemmin ollut mukana Nitorin mentorointiohjelman kaltaisessa projektissa, konsepti oli minulle tuttu oltuani kollegani mentoroitavana aiemmin. Työtoverin yksilötason mentorointi on aina haastava ja yllättävä matka – etenkin tässä tilanteessa, kun suurin osa työstä tehtiin etänä Ruotsin ja Suomen välillä.

Suvi oli pohtinut visuaalisen viestinnän taitojensa parantamista jo pitkään – lähes kuuden vuoden ajan. Alkujaan kiinnostus aihetta kohtaan oli herännyt iPadin ja Apple Penin myötävaikutuksella, mutta silloinen teknologia ei ollut tämän päivän tasolla ja idea jäi hautumaan pitemmäksi aikaa. Kun mahdollisuus päästä mentoroitavaksi aiheen tiimoilta ilmaantui, Suvi tarttui tilaisuuteen ja meidät tuotiin yhteen.

Itselleni mentorointi edusti mielenkiintoista tilaisuutta sopeuttaa lähestymistapaani ja kehittää opetusmetodejani Suvin itselleen asettamien tavoitteiden puitteissa. Ensimmäinen haaste oli välimatkamme – muistan pohdiskelleeni, kuinka hyvin onnistuisin välittämään visuaalisen viestinnän tekniikoita hybridiympäristössä. Joka tapauksessa mahdollisuus opettaa kollegaa yksilötasolla pitemmän kaavan mukaan oli kiintoisa tilaisuus.

Kun aloitimme mentorointimatkan, meillä oli mentorointiohjelman rakenteen määrittämä alustava etenemissuunta. Mistä olisi hyvä aloittaa, mikä lopullinen tavoite voisi olla ja niin edelleen. Liiketoiminnan kannalta aiheenamme ollut visuaalinen viestintä tarkoittaa ytimeltään sitä, että pyritään ehostamaan kommunikaatiota kuvien ja piirustusten avulla mahdollisimman osallistavalla ja innostavalla tavalla.

Aluksi tehtävät olivat melko yksinkertaisia ja sovelluskeskeisiä. ProCreaten toiminnallisuuksien opettelua, erilaisten siveltimien kanssa työskentelyä ja niin edelleen. Kun piirtäminen alkoi sujua luontevammin, myös tehtävien haastetaso alkoi kasvaa.

- Suvi Purontaus, Senior Enterprise Coach, Nitor 

Inspiraatio ruokkii inspiraatiota

Suurin alkutaipaleen yllätys oli se, kuinka nopeasti Suvi oppi ja omaksui uutta tietoa. Minulla oli tietynlainen etenemissuunta mielessä aiemmin vetämieni työpajojen perusteella, mutta suunnitelmat menivät lennossa uusiksi ja aloin syöttää Suville haastavampia tehtäviä paljon nopeammin kuin olin alkujaan arvellut tekeväni. Sain kokemuksen myötä todellisen ahaa-elämyksen siitä, että kun henkilö on motivoitunut, kiinnostunut aiheesta ja määrätietoinen, asiat saattavat edetä huomattavasti nopeammin kuin olisi aluksi arvannut.

Toinen iloinen yllätys mentorointitaipaleen varrella oli nähdä kuinka muut ihmiset ympärillämme kiinnostuivat ja tulivat uteliaiksi tekemisistämme. Ihmiset halusivat tietää mistä olin mentoroinut Suvia milloinkin, ja siitä uteliaisuudesta lopulta muotoutui pieni nitorilaisten yhteisö, jotka halusivat kehittää omaa ymmärrystään visuaalisesta viestinnästä. Tämä oli upea sivutuote varsinaisen mentorointiprosessin kyljessä. Oli todella palkitsevaa nähdä, kuinka yhteinen kiinnostuksemme ja intomme aihetta kohtaan muuttui ikään kuin luokseen kutsuvaksi merkkituleksi joillekin työkavereillemme.

Tapaan ajatella visuaalisesti ja minulla on kokemusta piirtämisestä, mikä varmasti auttoi etenemään harjoitteissa nopeasti. Olen aika luova ja taiteellinen ihminen ylipäätään, mutta itselleni haaste olikin se, että miten välitän osaamiseni ProCreaten, iPadin ja Apple Penin kaltaisten työkalujen kautta. Yksi mentoroinnista siunaantunut oppi olikin ehkä juuri se, että olin odottanut asioiden olevan haastavampia kuin mitä ne loppujen lopuksi olivat.

- Suvi Purontaus, Senior Enterprise Coach, Nitor

Mentorointiohjelma käydään läpi 20 tunnissa 10 viikon aikajanalla. Me molemmat tuumasimme tämän olevan melko lyhyt aika oppia uusia taitoja, mutta positiivinen puoli aikarajassa on se, että se pakottaa keskittymään tehtävien ja haasteiden ytimeen tarkemmin. Keskityimme visuaalisen viestinnän työkaluihin perehtymiseen sekä siihen, mikä on paras tapa integroida ne osaksi päivittäistä työtä. Aikataulu sai meidät myös pohtimaan sitä, mikä mentoroinnin konkreettinen tavoite on – jos on vain kaksikymmentä tuntia saavuttaa tietty tavoite, mikä se olisi ja kuinka tunnit käyttää parhaiten niin, että päämäärä savutetaan?

Mentoroinnin mittakaava olisi tietysti voinut olla laajempi mikäli meillä olisi ollut vaikkapa sata tuntia aikaa. Toisaalta meidän molempien mielestä parasta 20 tunnin aikarajassa oli se, että se kannustaa tehokkuuteen ja tavoitekeskeisyyteen. Se auttaa keskittymään siihen mitä tekee ja miksi, sekä myös harkitsemaan mitä prosessista tulisi rajata pois.

Kommunikaation monisyinen merkitys

Yksi Nitorin ohjelman suurimmista eduista on se, että se tarjoaa nitorilaisille aikaa, työkaluja ja sisäisen verkostoitumisen väyliä mahdollisimman menestyksekkään mentorointikokemuksen takaamiseksi. Monilla organisaatioilla on hankkeita, joiden puitteissa työntekijät voivat kehittää osaamistaan ja oppia uusia taitoja työajalla, mutta yleensä prosessin vaatiman ajan ja energian jyvittäminen jää työntekijän omalle kontolle. Mentorointi myös edistää sisäistä sparrailua, vahvistaa nitorilaisten opetustaitoja ja saa ihmiset keskustelemaan – todella paljon positiivisia sivuvaikutuksia.

Vaikuttavinta mentorina toimiessani oli nähdä Suvin salamannopea edistyminen sekä huomata, kuinka mentorointitaipaleemme inspiroi muita. Tällaisilla mentorointiohjelmilla on mahdollisuus avata uusia keskustelun ja vuorovaikutuksen väyliä. Henkilökohtaisella tasolla se myös sai minut pohdiskelemaan tavoitteiden konkretiaa ja käytännönläheisyyttä sekä sitä, kuinka paljon nämä asiat saattavat vaihdella henkilöstä ja työnkuvasta toiseen.

Meidän molempien mielestä yksi keskeinen positiivinen puoli mentoroinnin rakenteessa oli se, että Suvin oli mahdollista levätä ja prosessoida vastaanottamaansa tietoa istuntojen välillä. Hän olisi toki voinut vain lähettää minulle sähköpostia ja pyytää oppituntia iPadin käytöstä visuaalisessa viestinnässä, mutta koska mentoroinnin sessiot oli jaettu pitkähkölle aikavälille ja tehtävät palasteltu, lähestymistapa oli huomattavasti aivoystävällisempi. Tällä tavoin mentoroitavan on helpompi omaksua oppimansa tiedot ja taidot niin, että ne jäävät muistiin ja auttavat pysymään tukevasti oppimisen aallonharjalla.

Mielestäni parasta Nitorin mentorointiohjelmassa on se, että se kannustaa nitorilaisia oppimaan käytännön esimerkkeihin pohjautuvan toiminnan kautta.

- Suvi Purontaus, Senior Enterprise Coach, Nitor

Mentorointitarinat-artikkelisarja antaa katsauksen mentorointiohjelmaamme, joka tarjoaa mahdollisuuden oppia ja jakaa kehittynyttä ja monialaista osaamista muiden nitorilaisten kanssa. Me arvostamme digitaalisten insinööriemme erilaisia ja ainutlaatuisia matkoja. Henkilökohtaisten kasvu-urien mahdollistaminen sekä itsensä kehittämisen tukeminen konkreettisten menetelmien ja sosiaalisen oppimisen avulla on yksi Nitorin keskeisistä arvoista.

Kirjoittaja

Olina Glindevi
Senior Scrum Master

Olina on valovoimainen visuaalisen viestinnän kouluttaja, jolle ketterät työtavat ovat intohimo. Eloisissa ja vuorovaikutteisissa työpajoissaan Olina tarjoaa ainutkertaisen yhdistelmän käytännön ketterien metodien kokemusta ja visuaalista tarinankerrontaa.

Olina nauttii luodessaan rennon ja avoimen oppimisympäristön sekä auttaessaan tiimejä ja yksilöitä vapauttamaan luovuutensa ja kehittymään kohti tavoitteitaan.