Näyttää siltä, että käytät Internet Explorer -selainta. Selain ei valitettavasti ole tuettu. Suosittelemme käyttämään modernia selainta kuten Chrome, Firefox, Safari tai Edge.

Suunnaton motivaatio – eli voiko ihminen motivoitua, jos suunta ei ole selvillä?

Julkaistu aiheella Strategia, Liiketoiminta

Kirjoittaja

Minna Janhonen

Minna Janhonen on organisaatioiden kehittämisen ja henkilöstöjohtamisen asiantuntija, joka valmentaa yrityksiä lean- ja agile-menetelmien saloihin.

Artikkeli

25. syyskuuta 2020 · 2 min lukuaika

Motivaatio on voima, joka suuntaa meitä tiettyyn toimintaan ja määrittelee, miten paljon haluamme käyttää resurssejamme tuon toiminnan suorittamiseen. Tässä blogautuksessa pohdiskelen sitä, mitä itseohjautuvassa organisaatiossa tarvitaan ihmisten motivaation ylläpitämiseksi.

Motivaatio on voima, joka suuntaa meitä tiettyyn toimintaan ja määrittelee, miten paljon haluamme käyttää resurssejamme tuon toiminnan suorittamiseen. Tässä blogautuksessa pohdiskelen sitä, mitä itseohjautuvassa organisaatiossa tarvitaan ihmisten motivaation ylläpitämiseksi.

Itseorganisoituva organisaatio antaa ihmisille mahdollisuuden toimia omaehtoisesti yksin ja yhdessä, siis ilman perinteistä määräävää ja kontrolloivaa johtamisjärjestelmää. Jotta itseorganisoituminen on mahdollista, organisaatiolla tulee olla missio eli käsitys siitä, miksi se on olemassa. Esimerkiksi fiktiivisen valaisinvalmistajan missio voi olla tuoda suomalaisten koteihin käsityönä valmistettua, laadukasta ja tyylikästä valoa sopivalla hinnalla.

Missio ei kuitenkaan yksin riitä. Itseohjautuvuusteorian (Deci & Ryan) mukaan pitkäkestoisesti ihmistä motivoivat korkeammat päämäärät, joita kohti organisaatioissa ohjaudutaan vision eli tavoitetilan mukaisesti. Valaisintehtaan tavoitteena voisi esimerkiksi olla Suomen johtava valaisinvalmistaja, jonka käsityönä tehdyt, hinta-laatusuhteeltaan ylivoimaiset tuotteet valaisevat 60 % suomalaisten kodeista.

Itseohjautuvassa organisaatiossa vision eli tulevaisuuden suuntaviivojen puute aiheuttaa sen, että ihmiset eivät tiedä mihin suuntaan ollaan menossa ja miten omaa toimintaa tulisi ohjata. Tällöin on vaikeaa, ellei mahdotonta, löytää tapoja motivoitua ja toteuttaa tarpeitaan, sekä kokea tekevänsä merkityksellistä työtä. Hyvinvointi romuttuu, ellei tuotteiden laadukkaasta valmistuksesta pidetä huolta.

Vision kirkastuksen jälkeen voidaan siirtyä toimeenpanoon, eli laatia strategia, jonka avulla päämäärää tavoitellaan. Siinä missä visio ja missio näyttävät pitkäkestoisemmin organisaation toiminnalle suuntaa, strategialle kannattaa antaa nopeaa liikkumavaraa. Keinot täytyy sopeuttaa tilanteeseen, sillä tilanteet voivat muuttua äkillisesti.

Esimerkkimme valaisinvalmistajalla on tällä hetkellä meneillään syyssesonki, minkä lisäksi etätyö on kasvattanut kotitoimistojen valaisinratkaisujen kysyntää. Strategisten valintojen avulla pitää varmistaa, että laatu ja käsityömenetelmät kyetään säilyttämään tuotantomäärien kasvaessa – ja että ihmisten motivaatio pysyy muutoksista huolimatta yllä hukkumatta esimerkiksi työtahdin kiristymiseen. Onko kenties tarpeen siirtyä alihankintaan tai rekrytoida ja pikakouluttaa uutta työvoimaa? Ihmiset todennäköisesti kokisivat kovin epämotivoivana strategian, jonka mukaan käsityönä valmistettujen tuotteiden laadusta voidaan tinkiä, jotta tuotantomääriä saadaan kasvatettua.

Lisäksi tulee harkita myös vision terävöittämistä havaitun muutoksen suuntaisesti. Jos etätyö jää vallitsevaksi työnteon muodoksi, niin olisiko hyvä ajatus muovata visiota enemmän kotitoimistoihin tarkoitettujen ylivertaisten valaisinratkaisujen suuntaan?

Jotta ihmiset säilyttävät motivaationsa ja työ merkityksensä, itseohjautuvuuden tulee olla tietoinen valinta, jonka tueksi ihmisillä pitää olla riittävästi sekä tietoa että mahdollisuuksia toimia. Olemassaolon tarkoituksen ja tulevaisuudenkuvan tulee olla kirkas. Lisäksi tavoitetilaan vievien keinojen tulee olla jatkuvassa yhteisessä arvioinnissa ja kulloisenkin tilanteen mukaan muokattavissa.

Lue myös, kuinka itseohjautuva tiimi voi hyötyä valmentajasta.

Kirjoittaja

Minna Janhonen

Minna Janhonen on organisaatioiden kehittämisen ja henkilöstöjohtamisen asiantuntija, joka valmentaa yrityksiä lean- ja agile-menetelmien saloihin.