Kurssikuvaus

Masterclass antaa valmiudet nähdä asiakkaasi tärkeimmät tarpeet, ja luoda näin tuotekokonaisuuksia, joita asiakkaasi todella haluavat. Ottamalla käyttöön nopealla syklillä toimivan arvolupausten testauksen ja oikeiden mittareiden tuoman tarkan palautteen, saat kattavan ymmärryksen siitä, mitkä asiakastyöt luovat eniten arvoa käyttäjälle.  

Tavoitelähtöinen ajattelu sekä luottamus kokonaisstrategiaa palvelevaan luovaan prosessiin avaa mahdollisuuden luoda ratkaisuja, jotka vastaavat useampaan asiakastarpeeseen. Opi synnyttämään uusia ideoita kehittyviksi ja toimiviksi arvolupauksiksi, joka kasvattaa nykyistä tai luo täysin uutta liiketoimintaa. Lopputulemana ymmärrät arvolupausten vaikutukset päivittäiseen liiketoimintaan. 

Asiakaslähtöisten ja tavoitelähtöisten arvolupausten ollessa elintärkeitä, on kuitenkin mentävä vieläkin syvemmälle. Strategisesti olennaista on löytää ne arvolupaukset, joita kilpailijat eivät joko halua tai pysty kopioimaan. Opi näkemään, löytämään ja määrittelemään käytännön erottautuminen, jotta juuri sinut nähdään kilpailijoiden joukosta.  

Valmennus toteutetaan etäopiskeluna kerran viikossa tai joka toinen viikko, kestäen kokonaisuudessaan neljästä kuuteen viikkoa. Yhden valmennustilaisuuden kesto on neljä tuntia. Tilaisuuksien välissä järjestetään kaksi klinikkaa, jotka toimivat sparraus sessioina, joissa esitetään ryhmätyöt ja saadaan niihin palautetta valmentajilta ja yrityksen johtohenkilöiltä.

Oppimistavoitteet

Tuoteideioiden käytännönläheisen validoinnin kautta perehdyt valmennuksessa seuraaviin aihealueisiin:

  • Ajattele strategisesti: Kohti outcome-orientoitumista

  • Arvolupausten ja tuotevisioiden suunnittelu

  • Arvolupausten testaus

  • Kasvua kuvaavien mittareiden ja tunnuslukujen määrittely

  • Erottautumisen ja tuotestrategian artikulointi

  • Liiketoimintamallien luominen

  • Vision, strategian ja ketterän toteutuksen yhdistäminen

  • Tuotejohtajan ominaisuuksien ymmärtäminen

  • Uusien tuotteiden ja palveluiden pitchaus

Kohderyhmä

Liiketoimintajohtajat, tuotepäälliköt, tuoteomistajat, liiketoiminta- ja palvelumuotoilijat

Lyhyesti

Kesto: 5 puolen päivän moduulia online, tai 2-3 päivää luokkahuoneessa riippuen ryhmän koosta
Minimiosallistujamäärä: 8
Maksimiosallistujamäärä: 20-24
Kieli: materiaali englanniksi
Ennakkovaatimukset: Kokemus tai käyty valmennus tuoteomistajan tai tuotepäällikön roolista
Hinta: 1890€

Peruutusehdot: Osallistumisen voi peruuttaa 14 vuorokautta ennen kurssin alkamista veloituksetta. Mikäli perut osallistumisesi alle 14 vuorokauden sisällä kurssin alkamisesta, veloitamme sinulta 50% kurssin hinnasta. Mikäli ilmoittautumista ei peruta ollenkaan, perimme osallistumismaksun kokonaisuudessaan. Järjestäjällä on oikeus peruuttaa kurssi, mikäli ilmoittautuneita ei tule riittävästi.