Näyttää siltä, että käytät Internet Explorer -selainta. Selain ei valitettavasti ole tuettu. Suosittelemme käyttämään modernia selainta kuten Chrome, Firefox, Safari tai Edge.

Ari Koli: “Käyttäjälähtöisessä kehittämisessä olennaista on empatia”

Julkaistu aiheella Ihmiset, Ketteryys

Kirjoittaja

Artikkeli

12. lokakuuta 2021 · 2 min lukuaika

Kaikkia asiantuntijoitamme yhdistää aito halu saada asiakas loistamaan omassa työssään. Laajan osaamisen lisäksi nitorilaiset ovat tietenkin yksilöitä, joilla on jokaisella oma intohimon kohde, jota edistää ja kehittää. Tässä kirjoituksessa pääset tutustumaan tarkemmin Lean-Agile konsulttiimme Ari Koliin, jota voisi lyhyesti luonnehtia sanoilla empaattinen alansa ammattilainen. 

Yli 25 vuotta palvelukehityksen parissa viettänyt Ari Koli on saanut nähdä ja kokea ohjelmisto- ja palvelukehitystä aitiopaikoilta. Työura on vienyt Soneralta Nokian kautta Lean-Agile konsultiksi Nitorille. Kantava teema läpi vuosien on ollut käyttäjä- ja ihmisläheisyys: mitä arvoa kehitetyllä palvelulla on käyttäjälle, sekä miten oman henkilöstön arjesta saadaan luotua parempaa. 

Arin tärkeimmät oivallukset työuran varrelta liittyvät ihmisiin sekä ohjelmistojen käyttäjinä että työyhteisön jäseninä.

“Tein opiskeluaikoina harjoitustyötä ja halusin ymmärtää, kuinka toimiva tekemäni ohjelmisto on. Pyysin toista henkilöä käyttämään sitä. Henkilön esittäessä kysymyksiä oivalsin, että kehittämisen todella tulee olla käyttäjälähtöistä, ja tämä onkin siitä lähtien ohjannut työtäni”, Ari kertoo. 

Ihmislähtöinen ajattelu sai uusia ulottuvuuksia Arin aloittaessa vuosituhannen vaihteessa esimiestehtävissä.

“Melko nopeasti ymmärsin, että en voi toimia enää asiantuntijana. Oleellista sen sijaan olisi pystyä auttamaan ihmisiä heidän omassa työssään ja kehittymisessä, jotta he voivat kokea onnistumisen tunteita. Sekä käyttäjä- että ihmislähtöisessä ajattelussa oleellista on empatia, eli kyky asettua toisen asemaan”.

Hyvästi vesiputous

2000-luvun alku vei Arin Nokialle, missä tutuksi tuli monta eri liiketoimintaa. Nokia Ventures avasi oven uuden liiketoiminnan kehittämiseen, ja siellä syttyi kestävä rakkaus palvelukehitykseen. Nokia Research Center tarjosi mielenkiintoisen haasteen yhteiskehityshankkeiden ja konsultoinnin maailmassa. Nokia Multimedian aikana taas ketterä ajattelutapa ja toimintamallit sekä DevOps tulivat vahvasti osaksi työkalupakkia Arin toimiessa scrum masterina ja tuoteomistajana.   

Viimeiset vuodet ennen Nitoria Ari toimi Nokia Design:ssa UX DesignOps -yksikön vetäjänä. Hänen vastuullaan oli design hankkeiden portfolionhallinta sekä projektien vetäminen, mutta myös yksikön toimintatapojen ja kulttuurin kehittäminen. 

“Haasteena tämä oli erilainen, sillä aikaisemmin olin toiminut ohjelmistokehitystiimien kanssa. Nyt yleisönä olivatkin suunnittelijat. Muutos pois vakiintuneesta vesiputousmallista ketteriin toimintamalleihin ja ajatusten nopeaan validointiin vei oman aikansa. Vähitellen yhteistyön kehittyessä pääsimme parempiin tuloksiin”, hän sanoo, ja kertoo vielä yhdestä oivalluksesta: 

“Työskennellessäni yhdessä suunnittelijoiden kanssa opin tuntemaan Design Thinking -ajattelutavan, jota oikeastaan olin koko urani ajan hyödyntänyt”. 

Käytännönläheistä ketteryyttä tavoittelemassa

Ketterästä toimintamallista Arilla on käytännön kokemusta jo yli 15 vuoden ajalta. Siinä kiehtoo ihmislähtöinen ajattelu ja nopeat kokeilut. Se mahdollistaa myös kulttuurin, jossa epäonnistumisia on helpompi sietää. 

“Olen aikoinaan ollut mukana vesiputoushankkeissa ja oppinut, mitkä ovat niiden haasteet. Nopeissa kokeiluissa epäonnistumisetkaan eivät ole kalliita. Mutta jos epäonnistut vesiputoushankkeessa, tilanne on täysin toinen.” 

Ari painottaa, että etenkin muutostilanteissa on tärkeää huomioida ihmiset:

“Ei pidä aloittaa liikaa kokeiluja yhtäaikaisesti, sillä muutoin tilanne menee kaoottiseksi, eikä kokeiluista ole mahdollista oppia.” 

Vuosien aikana on myös kirkastunut, mitkä ovat kaikkein tärkeimpiä arvoja Arille: Yhteisöllisyys, intohimo parantaa toimintatapoja, sekä käytännönläheisyys. Nämä ovat myös Nitorin ydinarvoja, mikä ehkä selittää sitä, miksi juuri Nitor oli luonnollinen seuraava askel uralla. 

Oikeita asioita vai asioita oikein?

Nykyisessä työssään Ari pitää erityisesti hankkeista, joissa pääsee työskentelemään yhdessä liiketoiminnan ja tuotekehityksen kanssa. 

“Näitä on tärkeää tarkastella kahdesta näkökulmasta: tehdäänkö oikeita asioita ja tehdäänkö asioita oikein. Valitettavasti liian usein keskitytään vain tähän jälkimmäiseen ymmärtämättä kokeilujen merkitystä asiakastarpeen ymmärtämisessä.” 

Samaiset näkökulmat ovat esillä myös Arin pitämissä koulutuksissa, sillä hän on erikoistunut kouluttamaan tuotehallinnan ja liiketoiminnan edustajia. He ovat keskeisessä roolissa, jossa empatian taitoa on tärkeää kehittää. 

Tutustu Nitorin koulutuksiin, joissa Ari valmentaa:

https://nitor.com/fi/koulutus/kettera-tuoteomistaja
https://nitor.com/fi/koulutus/nitor-product-thinking-masterclass
https://nitor.com/fi/koulutus/the-phoenix-project

Kirjoittaja