NAPA on kokenut ketterien menetelmien hyödyntäjä jo yli kymmenen vuoden ajan.Yritys on kehittänyt omaa toimintamalliaan askel askeleelta. Vuonna 2017 NAPA uudisti organisaatiomallinsa, perustaen toimintansa vahvasti itseohjautuvuuteen. Ketterä valmennus on ollut tärkeä tuki itseohjautuvuuden toteutumiselle käytännössä.

Teorian ja käytännön harjoitteiden tasapaino takaa opittujen asioiden siirtymisen arkeen

NAPAn ja Nitorin yhteistyö sisälsi NAPAn tarpeisiin räätälöidyt coaching-kurssit. Koulutus toteutettiin sekä luokkahuoneessa että etäympäristössä. Lisäksi kurssien ryhmäkoko pidettiin 15 osallistujassa, jotta vuorovaikutus pysyisi mahdollisimman toimivana.

Yksi tärkeimmistä ominaisuuksista kursseilla oli teorian ja käytännön tasapaino. Jokaisen teoriaosuuden jälkeen käsitelty asia sisäistettiin käytännössä harjoitusten avulla, jotta opit oli mahdollista viedä arkeen heti kurssin päätyttyä.

Toinen oleellinen asia kurssien onnistumisessa liittyi turvallisen ja luottamuksellisen ilmapiirin luomiseen. Ajattelutavan muutos kohti coachaavaa lähestymistä tuli mahdolliseksi, kun luottamus rakentui osallisten kesken. Uusia tekniikoita ja toimintatapoja harjoiteltiin turvallisessa ympäristössä. Harjoitusten ja yhteisten keskusteluiden kautta osallistujat loivat hyvän yhteyden keskenään, jolloin asioiden kokeilemisesta ja uuden luomisesta poistui paine. Epäonnistumista tai väärässä olemista ei tarvinnut pelätä, ja ideoita oli mahdollista jakaa vapautuneesti.

Kuvat: NAPA

Juuri oikea balanssi teoriaa ja käytännön harjoittelua.

- Jan Mattsson, Director Software Development, NAPA