It looks like you are using Internet Explorer, which unfortunately is not supported. Please use a modern browser like Chrome, Firefox, Safari or Edge.

Att främja ett hållbart tempo: Lärdomar från den prisbelönta Homefront-undersökningen

Publicerad i Jobb

Skriven av

Janne Järvinen
People Partner

Janne Järvinen är Nitors People Partner med bakgrund inom samhälls- och utbildningsvetenskap. Han har bred erfarenhet av att bygga och utveckla IT-företag och team i Finland och andra länder i norra Europa.

Artikel

21 juni 2023 · 5 min lästid

Hur ser vi till att vi har en hållbarhet och en långsiktighet i balansen mellan arbete och privatliv, och hur främjar vi ett hållbart tempo i arbetslivet? Vi tror inte att svaret enbart finns hos våra medarbetare, utan även hos människor i deras närhet. Därför skapade vi vår Homefront-undersökning som ger oss insikter från våra anställdas närmaste. Två år efter vår senaste rapport är det dags att dela med oss av nya lärdomar från årets undersökning.

Ett nyckelord i vår kultur är vad vi kallar hållbart tempo; ett uttryck med sina rötter i det agila manifestet som som poängterar ett arbetstempo och en balans mellan arbete och privatliv som verkligen fungerar långsiktigt. När vi säger långsiktigt menar vi hela vägen till pensionen, något som går hand i hand med våra värderingar på Nitor.

Det var detta som fick oss att skapa vår Homefront-undersökning 2015. Denna når, till skillnad från en vanlig medarbetarundersökning, ut till våra medarbetares närstående; partners, barn, föräldrar, mor- och farföräldrar, syskon och vänner. Tanken är att utvärdera våra medarbetares välmående hos Nitor genom de som tar del av deras privatliv.

I år uppmärksammades Homefront-undersökningen med ett pris på Magnet Employer Branding Awards i Finland, ett pris som belönar innovationer som föder en positiv arbetskultur. Det är hedrande och spännande att bli uppmärksammade för det arbete vi gör för att öka förståelsen för våra medarbetares välmående utanför arbetsmiljön.

Lärdomar från 2023

Vi fick in hela 102 svar på 2023 års undersökning. I undersökningen ställde vi bland annat frågor om vår flexibilitet, vår balans mellan arbete och privatliv, stöd för distansarbete och den generella känslan om Nitor som arbetsplats samt hur vi bryr oss om våra medarbetare.

Svaren gav oss insikter i våra medarbetares välmående och uppfattning om oss, med poäng som oftast låg mellan 8.0 och 9.3 på en skala upp till 10. Poängen är något högre än i den senaste undersökningen. Feedbacken understryker några av de saker vi lägger mycket stolthet i, som våra inkluderande familjeevent och en kultur där vi verkligen bryr oss om varandra. Vi tog också emot beröm för hur vi värderar och lyssnar på våra medarbetare.

Här är ett urval av de positiva kommentarer vi fick:

“Jag har sett min kompis verkligen blomma ut sedan hen började jobba hos er.”

“Nitor verkar vara en arbetsgivare som lyssnar på sina medarbetare och ger dem möjligheter att påverka. Detta skapar verkligen bilden av att Nitor på riktigt bryr sig.”

“Jag önskar att jag också jobbade på Nitor!”

Den positiva feedbacken vi fick värmer och bekräftar vad vi trodde. Majoriteten av den understryker synen på Nitor som en stöttande arbetsplats. Ännu viktigare är att den indikerar att våra medarbetares närstående inte bara förstår, utan aktivt stöttar och skriver under på de värderingar som vi på Nitor håller så hårt i.

Feedback inför framtiden

Medan Homefront-undersökningen ger oss ett bra tillfälle att fira vad vi gör bra, är det minst lika användbart för att belysa vad vi kan göra bättre. Den positiva feedbacken bekräftar att det vi gör nu fungerar bra, men vi är ännu mer intresserade av våra förbättringsområden.

Några som svarade på enkäten uttryckte oro kring arbetsdagar som mynnade ut i sena kvällar, särskilt i kombination med distansarbete.

“Arbetsdagarna är ofta väldigt långa. Speciellt när arbetet sker på distans, arbetas det ofta långt in på kvällen. Jag vet inte om en anställd alltid rapporterar allt detta som arbetstimmar.”

Andra nämner den miljömässiga hållbarheten kring våra aktiviteter, som koldioxidavtrycken när vi reser utomlands. Det förekom också kommentarer om mångfald, jämställdhet, inkludering och tillhörighet (DEIB), vilket signalerar det är ett viktigt ämne även våra medarbetares närstående

“Jag är säker på att många medarbetare uppskattar de olika resorna Nitor erbjuder, men jag tycker att Nitor borde tänka på klimataspekten vad gäller flygandet till olika destinationer. Det känns inte som ett hållbart sätt att öka medarbetarnas välmående, eftersom det leder till höga utsläpp.”

“Se till att ni har tillräckligt med mångfald och att alla mår lika bra.”

Vi är djupt tacksamma för allt engagemang. Det är inte bara omtanken för våra medarbetare som lyser igenom, utan också en djup förståelse för nuvarande trender i arbetslivskultur och hur saker fungerar i praktiken. Dessa kommentarer erbjuder värdefulla insikter i områden vi behöver fokusera på framöver.

Från feedback till handling

Homefront-enkäten ger oss ovärderliga insikter som kan hjälpa oss få till rätt förändringar. Här är några exempel på hur vi kommer att agera inom de områden där vi ser störst behov till förbättringar.

Miljövänliga äventyr: I linje med den oro vi sett kring den miljöpåverkan våra utlandsresor har, söker vi nu aktivt efter mer miljövänliga alternativ. Dessa kan inkludera inhemska resor eller “staycations”, som kan erbjuda samma värde i form av teambuilding och samarbete som utlandsresor kan.

Främjande av ett hållbart tempo: Vi kommer att förbättra vår kommunikation kring hur vi arbetar med att få till ett hållbart arbetstempo. Detta innefattar att diskutera vad en arbetsdag faktiskt innebär för våra medarbetare och att ta fram exempel på hur vi kan planera vår tid.

Mångfald, jämställdhet, inkludering och tillhörighet (DEIB): Vårt eget DEIB-team främjar dessa genom flera olika initiativ. Vi har även ett samarbete med Inklusiiv, ett DEIB-konsultbolag, för att hjälpa alla Nitoreaner att bättre förstå och utmana vår omedvetna partiskhet i olika situationer. Genom att lyfta detta och aktivt arbeta för att minska den påverkan det har, går vi mot att skapa en mer inkluderande arbetsplats där mångfald verkligen kan gro.

Framåt tillsammans

Att få insikter hemifrån har återigen givit oss ett unikt perspektiv på våra medarbetare, på vår kultur och på hur vi arbetar. Genom att inkludera dessa insikter i våra diskussioner, ger vi förutsättningar för att våra beslut ska ta mer än bara kontoret i åtanke. Insikterna hjälper oss att skapa en bättre arbetsplats. Vi vill rikta ett stort tack till alla som bidragit med sina åsikter och som hjälper oss att göra Nitor till en mer hållbar och inkluderande arbetsplats.

Skriven av

Janne Järvinen
People Partner

Janne Järvinen är Nitors People Partner med bakgrund inom samhälls- och utbildningsvetenskap. Han har bred erfarenhet av att bygga och utveckla IT-företag och team i Finland och andra länder i norra Europa.