Näyttää siltä, että käytät Internet Explorer -selainta. Selain ei valitettavasti ole tuettu. Suosittelemme käyttämään modernia selainta kuten Chrome, Firefox, Safari tai Edge.

Kestävä työtahti - Oivalluksia palkitusta kotijoukkokyselystämme

Julkaistu aiheella Ihmiset

Kirjoittaja

Janne Järvinen
People Partner

Janne Järvinen työskentelee Nitorin People Partnerina. Rooli sisältää kaikkea rekrytoinnista perehdytykseen sekä työntekijäkokemuksen mittauksesta työkulttuurin ja käytänteiden tuunaamiseen. Hän mittaa sekä kehittää työntekijäkokemusta hienosäätäen Nitorin työkulttuuria yhä paremmaksi. Lisäksi Janne vahvistaa kestävän työtahdin merkitystä ja jakaa parhaita käytäntöjä hyvän ilmapiirin ylläpitämiseksi työpaikalla.

Artikkeli

21. kesäkuuta 2023 · 3 min lukuaika

Miten vaalimme työn ja vapaa-ajan tasapainoa, joka edistää kestävää työtahtia pitkällä tähtäimellä? Uskomme vastauksen löytyvän työntekijöidemme lisäksi heidän lähipiiristään. Tätä varten meillä on kotijoukkokysely, joka kerää näkemyksiä työntekijöidemme läheisiltä. Edellisistä kyselyn tuloksista on kulunut muutama vuosi, ja on taas aika jakaa tuoreita näkökulmia uuden kyselyn pohjalta.

Kestävä työtahti (“Sustainable Pace”) on yksi työkulttuurimme kulmakivistä. Periaate juontaa juurensa Agile Manifestoon. Se korostaa työn ja vapaa-ajan tasapainoa sekä aidosti pitkällä tähtäimellä kestävää työtahtia, joka on ollut tavoitteemme Nitorin perustamisesta lähtien. 

Sama ajattelutapa johti meidät kotijoukkokyselyn luomiseen vuonna 2015. Kotijoukkokysely ei ole tyypillinen työntekijäkysely, vaan se on työntekijöidemme sijaan suunnattu heidän läheisilleen - kumppaneille, lapsille, vanhemmille, isovanhemmille, sisaruksille sekä ystäville. Kyselyn tarkoituksena on arvioida työntekijöiden hyvinvointia ja Nitoria työnantajana niiden ihmisten näkökulmasta, jotka jakavat jokapäiväisen arjen työntekijöidemme kanssa. 

Tänä vuonna kotijoukkokysely palkittiin myös Magnet Employer Branding Awards -pystillä. Tapahtumassa palkittiin aloitteita, jotka vaalivat positiivista työpaikkakulttuuria. On hienoa saada tunnustusta pyrkimyksistämme laajentaa käsitystämme työntekijöiden hyvinvoinnista työympäristöä laajemmalle.

Mitä vuoden 2023 kysely meille kertoo? 

Vuoden 2023 kyselyyn saimme huimat 102 vastausta! Kartoitimme näkemyksiä Nitorin joustavuudesta työnantajana, työn ja muun elämän tasapainosta sekä nitorilaisten vapaa-ajasta. Lisäksi kysyimme etätyöstä ja yleisesti siitä, miten kotijoukot kokevat Nitorin työnantajana, sekä miten arvostamme ja pidämme huolta työntekijöistämme.

Saamamme palaute vahvistaa asioita, joista olemme ylpeitä, kuten osallistavat perhetapahtumat sekä välittävä yrityskulttuuri. Saamme myös kiitosta siitä, kuinka arvostamme ja kuuntelemme työntekijöitämme.

Tässä muutamia nosto kommenteista:

“Ystäväni on alkanut kukoistaa aloitettuaan työt teillä.”

“Minulle Nitor näyttäytyy työnantajana, joka kuuntelee työntekijöitään ja antaa heille mahdollisuuksia vaikuttaa asioihin. Nämä muodostavat vahvan vaikutelman siitä, että Nitor aidosti arvostaa työntekijöitään.”

“Kunpa minäkin olisin Nitorilla töissä!”

Positiivinen palaute tukee käsitystämme Nitorin vahvuuksista työnantajana. Se myös osoittaa, miten työntekijöidemme läheiset eivät ainoastaan ymmärrä, vaan myös aktiivisesti tukevat ja edistävät arvoja, jotka ovat Nitorilla tärkeitä. 

Arvot kuuluvat vastauksissa

Vaikka kotijoukkokysely antaa monta syytä juhlia vahvuuksiamme työyhteisönä, pidämme kyselyä ennen kaikkea keinona löytää kehityskohteita, joissa voimme parantaa toimintaamme. 

Osa kotijoukoista ilmaisi huolensa työajan venymisestä myöhäiseen iltaan, etenkin kun on kyse etätyöstä.

"Työpäivät ovat usein todella pitkiä. Etenkin etätyössä ollessa työtä tehdään usein iltamyöhään. En tiedä, merkkaako työntekijä kaikki työtuntinsa.”

Toiset jakoivat ajatuksiaan toimintojemme ympäristövaikutuksista, liittyen esimerkiksi ulkomaanmatkojen hiilijalanjälkeen. Saimme myös kommentteja monimuotoisuuteen liittyen.

“Moni työntekijä varmasti nauttii Nitorin tarjoamista matkoista. Mielestäni olisi kuitenkin hyvä ottaa huomioon lentomatkojen ilmastovaikutukset. Lentäminen ei ole kovin kestävä tapa pitää huolta työntekijöistä siitä aiheutuvien suurten päästöjen vuoksi.”

“Pitäkää huoli, että olette tarpeeksi monimuotoinen työyhteisö, missä jokaisella on yhtä hyvä olla.”

Olemme kiitollisia kotijoukkojen aktiivisesta osallistumisesta kyselyyn. Sen lisäksi, että palaute osoittaa miten paljon vastaajat välittävät  työyhteisöstämme, siitä välittyy myös vankka ymmärrys nykyisistä työpaikkatrendeistä ja -käytännöistä. Avoin palaute antaa meille arvokasta tietoa siitä, mihin meidän tulisi seuraavaksi keskittyä.

Palautteesta käytännön toiminnaksi

Kotijoukkokyselyn tulokset kannustavat meitä jatkamaan monia jo tunnistamiamme muutostarpeita:

Ympäristöystävälliset seikkailut: etsimme ympäristön kannalta kestävämpiä vaihtoehtoja yhteisille ulkomaanmatkoillemme. Näitä voisivat olla kotimaanmatkat tai “staycationit”, jotka tarjoavat samoja mahdollisuuksia tiimiytymiseen ja yhteistyön kehittämiseen kuin ulkomaanmatkat. 

Kestävän työtahdin tukeminen: vahvistamme viestintäämme kestävään työtahtiin sitoutumisesta. Tämä tarkoittaa muun muassa yhteisiä keskusteluja siitä, mitä 7,5 -tuntinen työpäivä merkitsee työntekijöillemme sekä esimerkkien jakamista, miten kollegat jaksottavat päiväänsä.

DEIB-aloitteet: Nitorin DEIB-tiimi edistää yhteenkuuluvuuden kokemusta erilaisin hankkein. Olemme myös aloittaneet yhteistyön DEIB-konsulttitoimisto Inklusiiv:n kanssa ja yhteistyön kautta autamme kaikkia nitorilaisia ymmärtämään ja haastamaan omia tiedostamattomia ennakkoluulojaan. Tiedostamalla omat ennakkoluulomme ja pyrkimällä aktiivisesti vähentämään niiden vaikutusta omaan toimintaamme, voimme luoda entistä inklusiivisempaa työympäristöä, missä monimuotoisuus saa aidosti kukoistaa. 

Yhteisvoimin eteenpäin

Kuulemalla työntekijöidemme lähipiiriä saimme jälleen ainutlaatuisen näkökulman työntekijäkokemukseen, työpaikkakäytäntöihimme sekä kulttuuriimme. Ottamalla kotijoukot mukaan keskusteluun, varmistamme että päätöksemme kattavat työympäristöä laajemman kuvan. Kiitos jokaiselle kyselyyn vastanneelle: kannustatte meitä kohti entistä kestävämpää ja inklusiivisempaa työpaikkaa!

Kirjoittaja

Janne Järvinen
People Partner

Janne Järvinen työskentelee Nitorin People Partnerina. Rooli sisältää kaikkea rekrytoinnista perehdytykseen sekä työntekijäkokemuksen mittauksesta työkulttuurin ja käytänteiden tuunaamiseen. Hän mittaa sekä kehittää työntekijäkokemusta hienosäätäen Nitorin työkulttuuria yhä paremmaksi. Lisäksi Janne vahvistaa kestävän työtahdin merkitystä ja jakaa parhaita käytäntöjä hyvän ilmapiirin ylläpitämiseksi työpaikalla.