It looks like you are using Internet Explorer, which unfortunately is not supported. Please use a modern browser like Chrome, Firefox, Safari or Edge.

Hållbar digital utveckling ökade Nitors intäkter med 8,2 % under 2021

Publicerad i Nyhet, Affärer

Skriven av

Artikel

30 juni 2022 · 2 min lästid

Det digitala ingenjörsföretaget Nitor ökade sina intäkter med 8,2 % under 2021 och hamnade på cirka 35,4 miljoner euro i omsättning. Även rörelseintäkterna för räkenskapsåret 2021 ökade – till 6,9 miljoner euro (+ 1,8%). Varför? Jo, mycket tack vare att Nitor aktivt investerat i hållbar digital  utveckling, bland annat genom att man i både Finland och Sverige utsett två dedikerade hållbarhetsingenjörer.

År 2021 var ännu ett framgångsrikt år för Nitor, trots att coronapandemin fortsatte att hålla ett fast grepp om världen, något som ledde till att det rådde turbulens på den globala arbetsmarknaden. Det digitala ingenjörsföretaget däremot, hade en stadig omsättning – år 2021 växte Nitor med 8,2 % och hamnade på cirka 35,4 miljoner euro. Rörelsevinsten för räkenskapsåret 2021 ökade till 6,9 miljoner euro, vilket var en ökning med 1,8 % från föregående år. 2022 firar Nitor 15 år som företag och kan stoltsera med rekordmånga kollegor och etableringen av ett nytt kontor i Tammerfors.

"De digitala tjänsternas roll bara fortsätter att växa. Jag är stolt över att vi under Nitors 15 år framgångsrikt har mött våra kunders krav och tillsammans med dem bidragit till att göra den digitala utvecklingen hållbar”, säger Olli Auvinen, VD för Nitor.

Under 2021 tog Nitor ett stort steg i att utveckla sitt hållbarhetsarbete genom att utse två hållbarhetsingenjörer. Tanken är att hållbarhetsingenjörerna ska använda sin arbetstid till att förbättra företagets hållbarhetsarbete. Det största fokuset ligger på att utvärdera Nitors nuvarande klimatavtryck, ta fram ramverk för hållbarhetsprocesser samt att arbeta med externa partners som kan underlätta arbetet ytterligare.

”Hållbarhet är en viktig drivkraft för att omforma befintliga processer, lösningar och strukturer till det bättre. Vi vill föregå med gott exempel och möjliggöra en mer human och mångsidig arbetskultur. I vårt arbete hjälper vi våra kunder att lösa sina hållbarhetsutmaningar i den digitala världen. Det är spännande att se metoder som grön kodning äntligen börja trenda”, säger Auvinen.

Nitor valde även att investera rejält i företaget i både Finland och Sverige. Detta för att möta kraven på att kunna skala upp verksamheten de kommande åren.

Trots att pandemin fortgick under 2021, lyckades Nitor upprätthålla sina starka kundrelationer samtidigt som man kunde möta förändrade kundbehov. Det är intressant att se hur Nitor fortsätter sticka ut i IT-branschen med mycket höga resultat när det kommer till kundnöjdhet. Återigen fick företaget högsta betyg i den årliga kundnöjdhetsundersökningen som genomförs av affärsanalysföretaget Onway. Nitors position som strategisk partner till sina kunder blir bara starkare och starkare för varje år som går.

Nitor värdesätter långvariga partnerskap, där engagerade team blir en del av något stort. Ett exempel på ett långvarigt partnerskap är Nitors arbete med att ta fram tjänster för laddning av elfordon för den finska detaljhandelsjätten S Group. Å andra sidan visar nyare samarbeten, som exempelvis tekniksamarbetet med schweiziska u-blox – en ledande global leverantör av teknik och tjänster inom positionerings- och kommunikationsteknik – att ett gott arbete skapar möjligheter bortom vår fantasi. Du kan aldrig förutse vad som kommer hända i framtiden, men hållbar digital utveckling ger dig större chanser att lyckas.

Skriven av