It looks like you are using Internet Explorer, which unfortunately is not supported. Please use a modern browser like Chrome, Firefox, Safari or Edge.

Hållbarheten börjar hemma – Nitor har inlett sitt arbete för en hållbar framtid

Publicerad i Teknologi, Hållbarhet

Skriven av

Ari Koli
Senior Lean-Agile Coach

Ari Koli is a business-oriented enterprise coach with a passion for creating compelling digital value propositions and customer experiences with design thinking. At the moment, he is focusing on creating a sustainable digital future.

Artikel

10 maj 2022 · 3 min lästid

Hållbarhet och att som företag ta ett socialt ansvar tar en allt större plats på agendan för bolag runtom i världen – och det går snabbt. På Nitor började hållbarhetsarbetet redan för några år sedan, men i år har vi ökat tempot. Att ansluta oss till och uppnå kraven i WWF:s Green Office-program är ett av de första stegen mot att bli mer koldioxidneutrala. Vårt mål är att bli en förebild inom digital hållbar utveckling.

Under de senaste åren har vi lagt alltmer fokus och energi på hållbarhet. Ett exempel på detta är att vi under förra året valde att införa vad vi kallar hållbarhetsingenjörer på Nitor. Som hållbarhetsingenjör dedikeras en del av ens arbetstid till hållbarhetsarbete och vi främjar hållbara aktiviteter tillsammans med våra anställda och våra partners.

Som ett av de första konkreta stegen mot att bli mer hållbara, anmälde vi oss till “WWF Green Office”, som är ett miljöledningssystem som hjälper arbetsplatser att minska sina koldioxidavtryck och använda naturresurser på ett hållbart sätt.

Vägen framåt börjar med självrannsakan

I år handlar mycket av vårt arbete om självrannsakan att analysera vad som är vårt nuvarande miljöavtryck och vad vi kan göra för att bli mer hållbara. Självutvärderingen i Greene Offices miljöledningssystem hjälper oss att hitta rätt åtgärder för att minimera effekterna vi har på miljön – och detta inom alla områden av vår verksamhet. WWF Green Office-konceptet är ett steg mot att bli den sortens aktör vi vill bli.

Vi har nu gjort klart vår analys och gått igenom våra mål, mätvärden och planerade åtgärder tillsammans med WWF. Att ha ett Green Office-certifikat är en sak, men för oss ligger fokuset naturligtvis bortom certifikatet. Vårt mål är att lära oss att vara ett hållbart digitalt företag och förstå vilka negativa och positiva effekter vårt arbete har, och hur vi kommunicerar dessa till våra intressenter.

Vårt arbete med att implementera Green Office på Nitor fokuserar på följande nyckelområden:

  • Att minska vårt kontors koldioxidavtryck och förbrukning av naturresurser.

  • Att förbättra återvinningsanläggningar tillsammans med vår hyresvärd.

  • Att ta större hänsyn till hållbarhet genom upphandlingar.

  • Att utveckla ett systematiskt sätt för kommunikationen kring vårt sociala ansvar.


Konkreta insatser inom energiförbrukning blir till hållbar kod


Inom IT-sektorn är energiförbrukningen den största nöten att knäcka. I den ingår hela livscykeln för elektronisk utrustning. Det räcker dock inte att titta på hårdvaran, vi måste också tänka på mjukvaran. En dåligt implementerad webbplats ökar bland annat energiförbrukningen med ooptimerade bilder och åtskilliga videor.

På Nitor pratar vi om hållbar kod – att skriva kod på ett sätt som kan underhållas av vem som helst, var som helst, när som helst. Hållbar kod innebär även serverlösa lösningar och att lägga vikt vid våra molnleverantörers koldioxidavtryck.

Vi har också varit en del av FN:s Global Compact-initiativ sedan 2016 och vårt mål är att anmäla oss till initiativet “Science-Based Targets” i år.

På Nitor har vi följande inställning till hållbarhet:

  • Hur kan vi som företag ta ett större ansvar? 

  • Hur uppmuntrar vi våra medarbetare till att ha en hållbar inställning i deras dagliga arbete?

  • Hur kan vi hjälpa våra kunder att bli mer hållbara? 

Det krävs en hel by…

“It takes a village to raise a child”, är ett gammalt engelskt uttryck, som syftar till att ensam inte är stark och man är beroende av andra för att lyckas. Som företag är vi väldigt engagerade i hållbarhet, men den mest utmanande delen i att bli mer hållbar är att förändra hur vi tänker och agerar som individer.

Förändringens tid är redan här. Kraven på hållbarhet och att som företag ta ett socialt ansvar är något som kommer fortsätta att öka. Med all sannolikhet kommer nästa år innebära ett stort skifte, då vi redan nu ser ökade krav från investerare såväl som från kunder.

Att bli mer hållbar är inte ett alternativ längre, det är ett måste. Det är ingen checkbox-övning utan en resa – som precis har börjat. Vi ser med spänning fram emot fortsättningen på resan och en hållbar framtid!

Skriven av

Ari Koli
Senior Lean-Agile Coach

Ari Koli is a business-oriented enterprise coach with a passion for creating compelling digital value propositions and customer experiences with design thinking. At the moment, he is focusing on creating a sustainable digital future.