It looks like you are using Internet Explorer, which unfortunately is not supported. Please use a modern browser like Chrome, Firefox, Safari or Edge.

Nitors omsättning ökade med 14% under 2020

Publicerad i Nyhet, Affärer

Skriven av

Artikel

16 november 2021 · 2 min lästid

Under 2020 ökade Nitor sin omsättning med 14% och landade på cirka 33 miljoner euro. Rörelseresultatet för räkenskapsåret 2020 ökade till 6,8 miljoner euro (+25%). Efterfrågan på Nitors tjänster har ökat i takt med att företag aktivt har investerat i utvecklingen av digitala tjänster. Nitor är verksamt i Helsingfors och Stockholm och siktar på att nå en betydande tillväxt i Sverige under de kommande tre åren.

Det digitala ingenjörsföretaget Nitors årliga omsättning ökade med 14 % under 2020 och uppgick till cirka 33 miljoner euro. Rörelseresultatet för räkenskapsåret 2020 ökade till 6,8 miljoner euro, vilket innebar en ökning med 25 % från föregående år.

”Förra året satsade nordiska företag stort på digitalisering, affärsutveckling, agil förändring och maskininlärning. Vår framgång bottnar i att vi har lyckats förutse denna efterfrågan. Det senaste året har lärt oss mycket om förändringsberedskap. Därför tror jag att fler och fler framgångshistorier kommer att skrivas genom att följa en hållbar digital utvecklingsmodell.”, säger Olli Auvinen, vd på Nitor.

Trots att 2020 var ett år som präglades av coronapandemin, lyckades Nitor möta sina kunders växande efterfrågan på digitalisering. År 2020 uppnådde det digitala ingenjörsföretaget återigen ett fantastiskt resultat i kundnöjdhetsundersökningen som genomförs årligen av affärsanalysföretaget Onway.

På senare år har Nitor i allt större utsträckning fungerat som en strategisk partner till sina kunder inom kommersiellt viktiga digitala tjänster. Här återfinns bland annat ABC mobil, Supercells spelarsupporttjänster och Elisas webbshop. Även den offentliga sektorns tjänster har lovordats, som exempelvis den tillgänglighetsinriktade tjänstekartan och de digitala bibliotekstjänsterna som utvecklats i samarbete med Helsingfors stad.

För att ge sina kunder ett ännu större utbud har Nitor under de senaste åren utökat sitt tjänsteutbud till att omfatta även digitala affärskonsulttjänster och strategisk tjänstedesign.

Då Nitor är verksamt både i Helsingfors och Stockholm, siktar bolaget på att även nå en betydande tillväxt i Sverige under de kommande tre åren. Våren 2021 började IT-konsult- och business management-experten Sebastian Uramek som Nitors affärsutvecklingsdirektör i Sverige. Nitor har som mål att främja en hållbar digital utveckling i Sverige och uppnå den bästa kund- och medarbetarnöjdheten i landet.

”Jag är stolt över att vi kan stötta våra kunder genom hållbar digital utveckling och möjliggöra funktionaliteten hos kritiska tjänster även under exceptionella omständigheter. Vår framgång bygger på våra medarbetare. Vi har alltid värderat välbefinnande på arbetsplatsen högt och fördelarna som kommer med det. När vi nu återhämtar oss från coronapandemin får vi inte glömma att vurma för våra medarbetares hälsa. Under den kommande hösten är just personalhälsa ett viktigt ämne för vårt företag”, säger Auvinen.

Skriven av