It looks like you are using Internet Explorer, which unfortunately is not supported. Please use a modern browser like Chrome, Firefox, Safari or Edge.

Nitors tillväxt fortsatte trots utmaningarna inom IKT-tjänstesektorn: omsättningen uppnådde 40 miljoner euro

Publicerad i Nyhet, Affärer

Skriven av

Artikel

10 juni 2024 · 3 min lästid

Det digitala ingenjörsföretaget Nitor fortsätter att växa stadigt trots de turbulenta tiderna i IKT-branschen. År 2023 ökade företaget sin nettoomsättning för 17:e året i rad, till 40 miljoner euro. Omsättningen ökade med 8,34 % från föregående år. Bolagets rörelseresultat uppgick till cirka 4,4 miljoner euro.

”Vi räknar med att konkurrenssituationen kommer att förbli hård under hela 2024, eftersom vissa av operatörerna har inlett en hård priskonkurrens. En betydande förändring i de allmänna marknadsförhållandena är avmattningen i inflationen. Vi bedömer att detta så småningom kommer att öka kundernas investeringsvilja”, säger Olli Auvinen, VD på Nitor.

Även den internationella tillväxten har fortsatt. Under sitt sjunde verksamhetsår ökade nettoomsättningen för Nitors svenska dotterbolag med 50 %. I början av 2023 flyttade bolaget in i  ett nytt kontor på Östermalm i Stockholm.

"Vårt kortsiktiga mål är att gå mot mer omfattande projekt  och leverans av heltäckande lösningar. I Sverige investerar företagen för närvarande ganska försiktigt i utvecklingen av digitala lösningar, och det finns ett överflöd av kompetens. Å andra sidan ser vi potential till exempel i tjänsterna på datasidan, eftersom efterfrågan tydligt ökar”, säger Santtu Vuori, som utsågs till VD för Nitors svenska dotterbolag i april 2024.

Den kreativa byrån Hi Shine, grundad i början av 2024 och med Nitor som minoritetsägare, öppnar också dörrarna till den internationella marknaden. Hi Shine har kontor i Helsingfors, Stockholm och Amsterdam och är en strategiskt viktig partner för Nitor när det gäller att exportera hållbar digital utveckling till internationella marknader.

Efterfrågan ökar inom artificiell intelligens, molntjänster och näthandel

Detaljhandelns samt bank- och operatörsbranschens kunder har varit den viktigaste källan till Nitors tillväxt. Företagets kundbas omfattar bland annat S-gruppen, Kesko, OP, Elisa, DNA, Supercell, Finnair, Posten och SL (Storstockholms Lokaltrafik). Förutom nordiska telekommunikations-, finans- och detaljhandelsföretag samt SL betjänar Nitor sina lokala kunder i Sverige inom industri, hälso- och sjukvård, media, logistik och offentlig sektor.

”Vårt serviceutbud har utökats och vår leveranskapacitet stärkts genom vår egen personal och vårt partnernätverk. Förra året ökade efterfrågan mest inom artificiell intelligens, molntjänster och näthandel. Koncernens omsättning under januari–april 2024 har ökat med mer än 10 % jämfört med föregående år, och vår verksamhet fortsätter att vara starkt lönsam”, säger Auvinen.

Betydelsen av designtjänster i tjänsteutbudet ökade under verksamhetsåret, och nya tjänster utvecklades inom områdena tillgänglighet, artificiell intelligens, teknologisk etik och affärsdesign. När det gäller agila tjänster utvidgades utbildningsutbudet särskilt för produktledarskap och teamcoachning.

Vi fick nästan 40 nya digitala ingenjörer år 2023

Totalt sysselsätter Nitor cirka 300 digitala ingenjörer. År 2023 tillkom cirka 40 nya anställda. Nitor utsågs till den mest attraktiva arvetsgivaren i Finland 2023, när företaget fick Grand Prix-priset vid Magnet Employer Branding Awards-evenemanget. 

”I takt med att den allmänna konjunktursituationen har försvagats har det varit fler arbetssökande på marknaden än under tidigare år, och förra året rekryterade vi ett betydande antal till Nitor. Trots detta har i synnerhet utbudet av erfarna experter ibland varit knappt, eftersom utvecklingen av digitala tjänster har blivit kärnan i verksamheten i allt fler företag och alla behöver experter", säger Olli Auvinen.

Under 2023 fortsatte Nitor sitt målmedvetna arbete för en hållbar digital utveckling. Företaget utvecklade rapporteringen av sitt koldioxidavtryck och kompenserar nu sina klimatutsläpp för tredje gången. År 2023 hölls utbildningar om mångfald och jämställdhet i arbetslivet (DEIB) för all personal. Nitor uppnådde också WWF Finlands Green Office-certifiering för sitt miljöledningssystem på huvudkontoret. 

Skriven av