It looks like you are using Internet Explorer, which unfortunately is not supported. Please use a modern browser like Chrome, Firefox, Safari or Edge.

Rami Sirkiä nominerad till SAFe Fellow för sitt engagemang för agila metoder

Publicerad i Nyhet, Jobb, Agilt

Skriven av

Artikel

26 september 2022 · 1 min lästid

Nitors VD Rami Sirkiä har blivit nominerad till SAFe Fellow för sitt systematiska och långsiktiga arbete med agila metoder. Det är andra gången som Nitor fått den här sällsynta nomineringen, som hittills bara har delats ut till 40 personer globalt.

Scaled Agiles SAFe Fellow-nomineringen är den mest prestigefyllda utmärkelsen som endast tilldelas till personer som har uppvisat de allra högsta nivåerna av tankeledarskap, samt har expertkunskap i hur man implementerar Scaled Agile Framework.

Agila transformationer har legat Sirkiä varmt om hjärtat ända sedan 2010, när Nokia R&D förvandlades till SAFe. Sirkiä är specialiserad på lean portfolio och styrning, och har skapat ett nytt och agilt tillvägagångssätt för budgetering. Han har dessutom en gedigen bakgrund inom ekonomi och inköp, vilket ger Sirkiä en solid grund att stå på i hans arbete med företagstransformationer, lean portföljstyrning och lean governance.

Agil budgetering är avgörande när man strävar efter övergripande agilitet i en organisation. Detta eftersom inkrementell utveckling måste ha sitt stöd i en finansieringsmodell som möjliggör inkrementell finansiering. Den agila finansieringsmodellen hjälper därför en organisation att bli fullt agil. Det här ökar också förtroendet inom ett företag, och maximerar värdeskapandet för befintliga resurser, samt minimerar risken för onödiga investeringar om kundernas behov förändras.

”Den här nomineringen inspirerar mig till att fortsätta utveckla verksamhetsmodeller och dela med mig av mina lärdomar. Scaled Agile Inc. har marknadspositionen att förändra världen. Jag känner mig väldigt entusiastisk över att ha möjligheten att tillsammans kunna modernisera hur stora företag styrs”, säger Sirkiä.

Gå till vår blogg för att läsa mer om Ramis tankar kring agil budgetering.

Skriven av