Näyttää siltä, että käytät Internet Explorer -selainta. Selain ei valitettavasti ole tuettu. Suosittelemme käyttämään modernia selainta kuten Chrome, Firefox, Safari tai Edge.

​Coachaamista korttipakalla? Nitorin Kamut testasivat, osa 1/2

Julkaistu aiheella Ketteryys

Kirjoittaja

Tiina Vanala
People Partner

Tiina Vanala toimii Nitorilla People Partnerina kulttuurin ja osaamisen kehittämisen parissa. Työssään hän luo valmennuksen ja oppimisen käytäntöjä sekä toimii hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden edistäjänä.

Kirsi Mikkonen
Lean Agile Coach

Kirsi Mikkonen on muutosjohtamiseen erikoistunut Lean-Agile valmentaja. Hän on julistanut itseohjautuvuuden ilosanomaa ja ketteröittänyt tiimejä sekä Suomessa että kaukomailla jo vuosikymmenen ajan. Kirsi on kansainvälisellä tasolla menestynyt purjehtija, joka talvisin rentoutuu erämaassa telemarkeilla.

Artikkeli

5. maaliskuuta 2020 · 2 min lukuaika

Me Nitorilla haluamme pitää kynnyksen coachaukseen hyvin matalana, eikä täällä tarvitse olla huippuvalmentaja voidakseen kysyä oivalluksiin johtavia kysymyksiä. Coachaus-kysymykset voi jopa luntata! Päätimme kokeilla, miten pelillistämistä voisi käyttää Kamujen työkaluna ja tukena.

Nitorin organisaatio perustuu yhdessäohjautuvuuteen. Tämä tarkoittaa, että yrityksessämme ei ole keskijohtoa vaan johtajuutta vaaditaan jokaiselta yksilöltä. Tämän toimintatapamme mahdollistaa osaltaan Kamujen tukisysteemi.

Kamu on Nitorilainen, joka tukee työkaveriaan (Kaveria) valmentamalla (peer coaching), mentoroimalla, sparraamalla ja erityisesti kuuntelemalla. Kamu ei siis ole hierarkisesti korkeammassa asemassa Kaveriin nähden. Taustalla on ajatus tukea Kaveria luomaan paras mahdollinen elämisen ja olemisen tasapaino, ja auttaa häntä kehittymään kokonaisvaltaisesti.

Organisaatiotasolla Kamu-keskustelut auttavat pitämään yllä psykologisesti turvallista ilmapiiriä, joka on ehdottoman tarpeellinen, kun tavoitteena on johtaa organisaatiota yhdessä ja tasa-arvoisesti. Yksilötasolla turvallisuuden kokeminen mahdollistaa avoimen ja turvallisen keskustelun omista tavoitteista ja toiveista. Keskusteluun ei muodostu ristiriitaa esimiehen tavoitteiden ja oman tahtotilan väliin.

Pohjimmiltaan organisaation tavoitteena on luoda moniääninen ympäristö, jossa jokainen kokee voivansa turvallisesti ilmaista ajatuksiaan ja ideoitaan. Näin syntyy innovoiva ja eteenpäin katsova työyhteisö.

Kokeilimme neljää erilaista korttipakkaa, joista voisi olla apua Kamulle hänen käydessään coachaavia keskusteluita Kaverin kanssa. Alla arvioimme, miten korttipakat tai niiden ympärille rakennettu pelillistäminen toimivat työkaverin tukemiseen tai oppimisen inspiroimiseen.

World of Insights: Insights on Personal Development

worldofinsights-paketti-ja-kortit.jpg

Insights on Personal Development -korttipakka on tarkoitettu nopeaan, 3–5 pelaajan 15–30 minuuttia kestävään pelilliseen keskusteluun. Peli on rakennettu hyvin yksinkertaiseksi: siinä kysytään ajatuksia herättäviä kysymyksiä ja vastataan niihin ryhmänä. Pakka sisältää myös tyhjiä kortteja, joihin voi keksiä oman kysymyksen. Pakan kielenä on englanti.

Miten korttipakka voi tukea Kamua:

 • Kortit toimivat inspiraation lähteenä erilaisten kysymysten esittämiseen. Korttipakka sisältää mainioita kysymyksiä, joilla haastetaan muun muassa esteiden esille tuomista.

 • Pakassa on 40 kysymyskorttia ja 12 “mitä jos”- kysymyksen herättäjäkorttia.

 • Vaikka ohjeistus on 3-5 hengelle, pakka toimii hyvin myös parityöskentelyn välineenä.

Jäimme kaipaamaan:

 • Kysymykset sopivat luonteeltaan ehkä enemmän coaching-prosessin loppupuoliskolle, jossa on jo selkeytynyt mitä coachattava tavoittelee.

 • Peli ei ohjaa coachausta prosessina, koska siinä ei ole rakennetta tai suurempaa etenemisen logiikkaa.

Coaching House: Pilari-korttipakka

pilari-paketti-ja-kortit.jpg

Pilari-korttipakka sisältää 52 coachaavaa kysymystä, ja sen on tarkoitus toimia kysymyspatteristona coachille. Pakan kielenä on suomi.

Miten korttipakka voi tukea Kamua:

 • Kortit tukevat coachaamisen ja avoimien kysymysten asettelun opettelua

 • Kysymykset ovat hyviä, avoimia ja ajatuksia herättäviä

 • Auttaa ymmärtämään coachaus-keskustelun rakennetta; miten kuljetaan nykyhetken epävarmuudesta kohti selkeytystä.

Jäimme kaipaamaan:

 • Pakka on käytännössä vain lista kysymyksiä, eikä se sisällä ohjeistusta siitä, miten pakkaa voisi hyödyntää luovemmin esimerkiksi pelinä.

 • 52 korttia + 18 jokerikorttia tuntui aloittelevalle coachille liian paljolta.

 • Ohjeissa kehotetaan käymään orjallisesti kaikki 52 kysymystä läpi, jolloin siitä muodostuu raskas prosessi – syvällisiin vastauksiin tunnissa ei jää aikaa.

Molemmissa pakoissa on selkeästi omat etunsa uusien ajatusten ja tärkeiden kysymysten herättelijöinä, mutta niistä löytyy myös haasteensa. Siinä missä Insights on Personal Development ajaa asiansa oivasti coaching-prosessissa jo edenneille, on Pilari-pakka rakenteeltaan löyhempi ja siten käyttäjälleen vaativampi. Toisaalta molemmat pakat opettavat kysymysten asettelua ja esittämistä oikein mainiosti.

Seuraavassa osassa testaamme Grow: Coaching Game ja Dare to Learn -pakat ja summaamme ajatuksemme koko nelikosta.

Kokeilumme jatkuu, palaamme osassa 2/2!

Kirjoittaja

Tiina Vanala
People Partner

Tiina Vanala toimii Nitorilla People Partnerina kulttuurin ja osaamisen kehittämisen parissa. Työssään hän luo valmennuksen ja oppimisen käytäntöjä sekä toimii hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden edistäjänä.

Kirsi Mikkonen
Lean Agile Coach

Kirsi Mikkonen on muutosjohtamiseen erikoistunut Lean-Agile valmentaja. Hän on julistanut itseohjautuvuuden ilosanomaa ja ketteröittänyt tiimejä sekä Suomessa että kaukomailla jo vuosikymmenen ajan. Kirsi on kansainvälisellä tasolla menestynyt purjehtija, joka talvisin rentoutuu erämaassa telemarkeilla.