Näyttää siltä, että käytät Internet Explorer -selainta. Selain ei valitettavasti ole tuettu. Suosittelemme käyttämään modernia selainta kuten Chrome, Firefox, Safari tai Edge.

Kamu-Kaveri-parit korvaavat esihenkilöt Nitorilla

Julkaistu aiheella Ketteryys

Kirjoittaja

Kirsi Mikkonen
Lean Agile Coach

Kirsi Mikkonen on muutosjohtamiseen erikoistunut Lean-Agile valmentaja. Hän on julistanut itseohjautuvuuden ilosanomaa ja ketteröittänyt tiimejä sekä Suomessa että kaukomailla jo vuosikymmenen ajan. Kirsi on kansainvälisellä tasolla menestynyt purjehtija, joka talvisin rentoutuu erämaassa telemarkeilla.

Artikkeli

22. helmikuuta 2018 · 2 min lukuaika

Sanotaan että ihmisellä on kaksi korvaa ja yksi suu sen takia, että meidän tulisi kuunnella toisia enemmän, kuin puhua itse. Kasvokkain juttelu onkin yksi vanhimmista, edelleen käytössä olevista ja tärkeimmistä käytännöistä meillä Nitorilla. Kerran vuodessa tapahtuvan vanhakantaisten suunnittelu- ja arviontikeskustelun sijaan olemme aina panostaneet jatkuvaan kuuntelemiseen ja yhteiseen keskusteluun.

Nitor on matalan hierarkian asialla

Alun perin kaikki F2F-keskustelut käytiin toimitusjohtajamme Matti Vilmin kanssa. Nitorin kasvaessa rinkiin liittyivät muutkin Nitorin perustajat. Kasvun edelleen jatkuessa tarvitsimme kuuntelun tueksi vielä lisää voimaa, jolloin käynnistimme vapaaehtoisuuteen perustuvan Kamu-ringin.

Kamuja on nyt yksi neljäsosa työntekijöistämme ja Kamu-keskusteluita käydään keskustelijoiden henkilökohtaisten tarpeiden mukaan jopa kuukausittain. Työasioiden lisäksi Kamu-keskusteluissa käydään läpi muitakin työntekijän hyvinvointiin liittyviä osa-alueita. Työllä on lopulta vain osittainen vaikutus kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

Kamu_Mindplatter.png

Kamu ei ole esimies

Kamu on toisen nitorilaisen eli Kaverin ystävä, mentori, sparraaja ja tarvittaessa henkinen tuki yli asiakkuuksien. Kamu-toiminta on täysin luottamuksellista ja sen tavoitteena on Kaverin säännöllinen ja tavoitteellinen tukeminen seuraavia periaatteita noudattaen:

 • Kamu osaa kuunnella.

 • Kamu keskittyy Kaverin hyvinvointiin kokonaisuutena

 • Kamulla on merkittävä rooli Kaverin ammatillisen ja henkisen kehittymisen tukemisessa ja positiivisessa haastamisessa.

 • Kamu tukee, kun työssä tai asiakkuudessa törmää erilaisiin haasteisiin ja ongelmatilanteisiin.

 • Kamu tukee, kun oma ajattelu on umpikujassa ja ratkaisuja eteenpäin pääsemiseen ei itse löydä.

 • Kamu on avainasemassa epäsuotuisten tilanteiden esiin nostamisessa, ratkaisemisessa ja ennaltaehkäisemisessä.

Jokaiselle uudelle nitorilaiselle esitellään viimeistään perehdytyksessä Kamut ja annetaan tehtäväksi valita itselleen parhaiten sopiva Kamu. Kamu toimii tarpeen tullen työn tekemisen esteiden poistajana. Kamun tehtävänä on ensisijassa vahvistaa Nitorin arvojen mukaista toimintaa ja uuden nitorilaisen sitoutumista Nitorin kulttuuriin, People Opsin vastatessa edelleen uuden nitorilaisen perehdyttämisestä.

Kamu-toiminta käyntiin Shu-Ha-Ri -periaatteella

Kamu-toiminnan käynnistämistä voisi verrata Aikidosta peräisin olevaan ajattelutapaan Shu-Ha-Ri -ajattelutapaan. Shu-Ha-Ri kuvaa sitä, miten ihminen kulkee kolmen oppimistason lävitse kasvattaessaan lisää kokemusta käytännön kokeilun kautta.

 • Shu: oppilas pyrkii tarkkaan noudattamaan opettajansa ohjeita.

 • Ha: oppilas alkaa ymmärtää miten tämä toimii parhaiten minun kehollani ja päälläni

 • Ri:ssä kaikki on luontevaa, vaivatonta eikä edellytä hirveästi miettimistä

Vastaavasti Kamu-toiminnassa:

 • Shu: Alussa tarvitaan Kamu Coach -koulutusta ja säännöllisiä tapaamisia. Olemme kehittäneet Kamujen kouluttamiseen oman kahden päivän mittaisen hyvin käytännönläheisen koulutusohjelman.

 • Ha: Kamut oppivat tekemisen kautta ja kasvattavat ymmärrystä, mistä asioita keskustelu auttaa Kaveria eteenpäin päivittäisissä kysymyksissä tai haasteissa. Kamut kokoontuvat kuukausittain jakamaan toisilleen hyviä käytäntöjä, harjoittelemaan coaching-keskusteluja sekä pohtimaan Kamu-toiminnan kehittämistä.

 • Ri: Ajan myötä jokainen nitorilainen voi olla Kamu, ja Kaverit saavat tukea, ideoita ja sparrausta juuri silloin kuin niitä tarvitaan.

Kamu-toiminta on tärkeä osa jatkuvaa parantamista ja siitä huolehtimista, että ihmiset jaksavat ja voivat mahdollisimman hyvin koko työuransa. Tavoitteenamme onkin, että Nitorilta voi jäädä eläkkeelle. Kamu-toiminnalla rakennamme sisäisesti kestävää hyvinvointia.

Ota yhteyttä Nitorin Lean-Agile valmentajiin kun tarvitset apua Coaching kulttuurin tai Ketterän ajattelutavan luomiseen yrityksessä. Järjestämme myös Valmennus ketterään coachingiin -kursseja, missä saat nopeasti ymmärryksen valmennuksen perusteista.

Kirjoittaja

Kirsi Mikkonen
Lean Agile Coach

Kirsi Mikkonen on muutosjohtamiseen erikoistunut Lean-Agile valmentaja. Hän on julistanut itseohjautuvuuden ilosanomaa ja ketteröittänyt tiimejä sekä Suomessa että kaukomailla jo vuosikymmenen ajan. Kirsi on kansainvälisellä tasolla menestynyt purjehtija, joka talvisin rentoutuu erämaassa telemarkeilla.