Näyttää siltä, että käytät Internet Explorer -selainta. Selain ei valitettavasti ole tuettu. Suosittelemme käyttämään modernia selainta kuten Chrome, Firefox, Safari tai Edge.

Ketterä Ilmarinen osa 1: Uusi ajattelutapa, uudet roolit

Julkaistu aiheella Liiketoiminta, Ketteryys

Kirjoittaja

Kirsi Mikkonen
Lean Agile Coach

Kirsi Mikkonen on muutosjohtamiseen erikoistunut Lean-Agile valmentaja. Hän on julistanut itseohjautuvuuden ilosanomaa ja ketteröittänyt tiimejä sekä Suomessa että kaukomailla jo vuosikymmenen ajan. Kirsi on kansainvälisellä tasolla menestynyt purjehtija, joka talvisin rentoutuu erämaassa telemarkeilla.

Artikkeli

18. lokakuuta 2017 · 2 min lukuaika

Ilmarinen onnistui puolessa vuodessa tekemään sen, mihin normaalisti yrityksellä menee kaksi vuotta. Vakuutusyhtiö lähti rohkeasti kyseenalaistamaan omaa toimintamalliaan ja rakentamaan ketterän kehittämisen kokonaisuutta, asiakaslähtöisesti, virtaavuuden perusteiden mukaisesti.

Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisessa huomattiin, että organisaation sisäinen kehittämistyö käynnistyi liian usein ilman strategista päätöksentekoa, mikä tukki koneiston eikä vienyt eteenpäin. Haasteellinen monitoimittajaympäristö ja sisäisesti siiloutunut liiketoiminta hidastivat osaltaan muutosta. Heräsi ajatus koko yhtiön laajamittaisesta ketteryydestä, joten Ilmarisen johto ja kehittämisen ydinryhmä aloittivat yhteistyön Nitorin kanssa.

Muutoksen tavoitteena oli saada päätöksenteko lähemmäksi asiantuntijoita, parantaa läpinäkyvyyttä kehittämiseen sekä nopeuttaa Ilmarisen sisäistä muutosrytmiä.

Tavoitetta kohti lähdettiin seuraavin toimin:

  1. Koulutettiin riittävästi ketterää ymmärrystä organisaatioon

  2. Rakennettiin organisaatio uusien ohjaavien roolien pohjalle

  3. Muodostetiin tiimirakenne ja varattiin tiimiin oikeaa osaamista

  4. Laitettiin ensimmäinen Program Increment (PI) -suunnittelupäivä kalenteriin ja lähdettiin työstämään sisältöä suunnittelupäivää varten

  5. Suunnittelupäivä kerrallaan tehtiin pieniä muutoksia, jotka johtivat kohti ketterämpää Ilmarista

Yrityksen ketteröittämistä voidaan tarkkailla maturiteettimallilla, jossa lähdetään aloittelijasta ja edetään kohti huippuosaamista.

Yleensä matka aloittelijasta noviisiksi kestää pari vuotta, koska muutoksen aikana muutetaan radikaalisti yrityksen perusrakenteita, henkilöiden rooleja, kehittämisen toimintoja ja työkaluja.

Maturiteettimalli-simplified.jpg

Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen saavutti hypyn aloittelijasta noviisitasolle puolessa vuodessa.

Ketterän ymmärryksen luominen

Ilmarinen panosti laajasti henkilöstönsä kouluttamiseen. Laajan ketterän ymmärryksen luominen organisaatioon olikin yksi merkittävistä tekijöistä muutoksen onnistumisessa. Johto ja kehittämisen ydinryhmä oppivat Leading SAFe -koulutuksessa, kuinka ketterät toimintatavat tuodaan organisaation käytännön toimintaan.

Kaikki ensimmäiseen Program Increment -suunnitteluun osallistuneet kävivät yhteisen SAFe for Teams -koulutuksen. Koulutuksessa osallistujat oppivat ketteröittämisen perusteet hyvin käytännönläheisen harjoittelun avulla. Koulutus toimi loistavasti myös uusien tiimien kick-off tilaisuutena.

Product Ownerit, Epic Ownerit, Scrum Masterit sekä linjaesimiehet saivat heille suunnattua erikoiskoulutusta, jossa kasvatettiin ymmärrystä, miten toimintatapa tuodaan uusien roolien kautta käytäntöön.

Organisaation uudet roolit

Kehittämisen organisaatiota lähdettiin ennakkoluulottomasti muokkaamaan arvovirta-ajattelun pohjalta. Jokaiselle arvovirralle nimettiin Product Owner, jonka tehtävänä on sisällön ohjaaminen kehitystiimeille. Jokaiselle kehitysaihiolle nimettiin omistaja, Epic Owner. Hänen tehtävänään oli määritellä kehitysaihio vastaamaan asiakastarvetta ja Ilmarisen strategiaa. Moniosaajatiimit rakennettiin yhteistyössä toimittajien ja Ilmarisen osaajista. Tiimien tueksi nimettiin Scrum Masterit.

Jokainen uuden roolin omaksuva henkilö oli omalta osaltaan merkittävä muutoksen eteenpäin viejä. Heidän tehtävänään oli nähdä uuden toimintatavan tuomat mahdollisuudet sekä rohkeasti haastaa nykyisiä toimintaperiaatteita.

Muutos ei kuitenkaan olisi onnistunut ilman kolmen avainhenkilön mahtavaa otetta. Sini Kivihuhta, joka on Ilmarisen johtoryhmän tasolla vastuussa muutoksesta, inspiroi ja osoitti sitoutumistaan osallistumalla mm. tiimien PI-suunnitteluun. Nokialta siirtynyt Janne Toivonen, joka vastasi muutoksen etenemisestä, toi mukanaan ymmärryksen ketterän toimintamallin soveltuvuudesta Ilmariselle. Minna Aaltonen, uudessa Release Train Engineer (RTE) roolissaan, johti käytännön muutoksen toteutusta ja varmisti jatkuvan oppimisen program-tasolla.

Lue seuraavasta osasta miten Ilmarinen laittoi ketterät työkalut käytäntöön.

Kirjoittaja

Kirsi Mikkonen
Lean Agile Coach

Kirsi Mikkonen on muutosjohtamiseen erikoistunut Lean-Agile valmentaja. Hän on julistanut itseohjautuvuuden ilosanomaa ja ketteröittänyt tiimejä sekä Suomessa että kaukomailla jo vuosikymmenen ajan. Kirsi on kansainvälisellä tasolla menestynyt purjehtija, joka talvisin rentoutuu erämaassa telemarkeilla.