Näyttää siltä, että käytät Internet Explorer -selainta. Selain ei valitettavasti ole tuettu. Suosittelemme käyttämään modernia selainta kuten Chrome, Firefox, Safari tai Edge.

Osaaminen ja intohimo käyvät käsi kädessä Suomen parhaassa työpaikassa

Julkaistu aiheella Ihmiset, Uutiset

Kirjoittaja

Artikkeli

1. heinäkuuta 2019 · 3 min lukuaika

Suomen parhaassa ja Euroopan kolmanneksi parhaassa työpaikassa Nitorissa tullaan toimeen ilman keskijohtoa. Miten tämä onnistuu? Toimitusjohtaja Matti Vilmi kertoo, että työntekijöiltä odotetaan asiantuntemusta ja intohimoa omaan työhön. Vastineeksi nitorilaisille tarjotaan kollegiaalinen tukiverkosto sekä laatuaikaa oman osaamisen kehittämiseen.

Vahvasti kasvava it-alan yritys Nitor on työpaikkana erilainen kuin moni muu. Kahdesti Suomen parhaaksi työpaikaksi valitussa yrityksessä on vain yksi suora esimies, sen toimitusjohtaja Matti Vilmi. Nitorissa ei siis ole perinteistä keskijohtoa lainkaan.

”Se asettaa omat vaatimuksensa sille minkälaisia henkilöitä voidaan rekrytoida. Asiantuntijan pitää olla itseohjautuva ja sellainen, että on mielellään jo nähnyt alaa ja tietää miten ihmisten kanssa toimitaan”, kuvaa toimitusjohtaja Matti Vilmi.

Nitorissa on kuitenkin HR:ää vastaava, keskitetty toiminto nimeltä People Operations. ”Esimiesfunktion toimintoihin ei tarvita yhtä henkilöä vaan voimme hajauttaa sen eri pisteisiin organisaatiossa. Toiminnot täytyy toki olla olemassa.”

Kuinka suureksi yritys sitten voi kasvaa ilman keskijohtoa?

”Se jää nähtäväksi. Keksimme ratkaisuja aina tarpeen tullen. Osa käyttämäämme ketterää filosofiaa on se, että ei tehdä varastoon ratkaisuja. Kun tulee pulmia, alamme miettiä eri ratkaisuvaihtoehtoja ja ratkaisemme asiat yhdessä."

Kamu on kollega joka kuuntelee

Yksi tällaisista yrityksen itse kehittämistä luovista ratkaisuista on kollegoiden tukiverkko eli Kamu-malli. Siinä tietyt nitorilaiset ovat ryhtyneet Kamuiksi tukemaan toisia nitorilaisia.

”Kamu ja Kaveri voivat olla yrityksen eri toiminnoista. Näin työntekijät kohtaavat toisensa, tutustuvat ja oppivat ymmärtämään toisiaan. Mitä isommaksi yritys kasvaa, sen tärkeämpää Kamu-toiminta on”, kuvaa Matti Vilmi.

Kamu ei ole kuitenkaan työntekijän esimies.

”Kamu on kuuntelija ja varaventtiili asioille. Välillä voi töissä tai kotona olla rankkaa. Työntekijä voi ottaa työkavereista tai asiakkaan vaatimuksista stressiä. Se, että pääsee puhumaan jonkun kanssa yleensä jo auttaa. Se on askel oikeaan suuntaan. Sitten Kamu-pari voi yhdessä miettiä mitä asiassa tehdä.”

Kamu-toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista ja luottamuksellinen keskustelu käydään sillä tasolla, minkä kukin kokee itselleen sopivaksi. Valtaosa työntekijöistä on ottanut Kamu-toiminnan omakseen ja kokee kollegiaalisen tukiverkoston työpaikallaan merkitykselliseksi.

Mutta onko toimitusjohtajalla oma Kamu?

”Minulla on useampikin Kamu, eri tilanteisiin erilaisia. Ei tätä hommaa yksin jaksaisi mitenkään”, sanoo Matti Vilmi.

Raivataan yhdessä hyvän työn tekemisen esteet

Nitor voitti Great Place to Work -selvityksen keskisuurten yritysten sarjan vuosina 2019 ja 2018. Menestystä on tullut myös Euroopan tasolla: Nitor saavutti kolmannen sijan vuoden 2019 Euroopan parhaiden työpaikkojen listalla.

Tunnustus on yritykselle valtti, kun se kisaa parhaista asiantuntijoista it-alan kuumalla rekrytointimarkkinalla. Lisäksi se antaa ulkopuolisen näkökulman yritykseen ja sen kulttuurin kehittämiseen.

”Nitor on digitaalinen insinööritoimisto ja tykkäämme mitata ja verifioida asiat. Se antaa suunnan kehityskohteillemme. Kun ulkopuolinen arvioi meitä ja vertailee muihin yrityksiin, syntyy aito käsitys paikastamme markkinassa”, sanoo Matti Vilmi.

Tavoitteet ovat Nitorissa olleet alusta asti selvät.

"Kun perustimme Nitorin 12 vuotta sitten, päätimme pitää mahdollisimman hyvää huolta työntekijöistä ja asiakkaista. Olemme asiantuntijayritys ja yritämme poistaa hyvän työn tekemisen esteet. Haluamme huolehtia siitä, että työntekijämme pystyvät kehittämään asiantuntemustaan ja heillä pysyy intohimo tekemiseen. Osaaminen ja intohimo kulkevat käsi kädessä. Näin asiakkaat saavat parasta mahdollista palvelua ja ovat tyytyväisiä. Saamme aikaan hyvän kehän.”

Laatuaika kokoaa työntekijät yhteen

Kun valtaosa työstä tehdään asiakkaan tiloissa on tärkeää välillä koota työntekijät yhteen. Sitä varten Nitorissa on kehitetty laatuaika, joka tarkoittaa, että 10 prosenttia työajasta on varattu joko itsensä tai yrityksen kehittämiseen. Käytännössä se tarkoittaa kahta työpäivää kuukaudessa, vuodessa lähes kuukautta.

”Nitorilaiset esimerkiksi tutustuvat uusiin teknologioihin, tai kehittävät toimitilojamme. Esimerkiksi toimistomme av-järjestelmät on tehty laatuajalla. Se on parasta yhteisöllisyyden rakentamista, kun erilaiset ihmiset ratkovat yhdessä uusia käytännön haasteita.”

Työntekijät ovat myös osallistuneet yrityksen Aleksanterinkadulla Helsingissä sijaitsevien, hiljattain kokonaan uusittujen toimitilojen suunnitteluun.

”Olisi suorastaan hölmöä jos emme käyttäisi oman firman kehittämiseen sitä älykkyyttä ja osaamista mitä olemme yritykseen rekrytoineet”, sanoo Matti Vilmi.

”Toimimme leaneilla, ketterillä periaatteilla sekä asiakastoiminnassa että sisäisessä toiminnassamme. Ketteriin periaatteisiin kuuluu, että asiantuntijat osallistetaan päätöksiin. Se on se juttu tässä.”

Kirjoittaja