Tavoitteena rakentaa saumattoman yhteistyön malli

YIT:lle ketterän toimintatavan tavoitteena oli saada hankkeissa osallisena olevat tekijät toimimaan saumattomasti yhdessä aina suunnittelusta toteutukseen saakka. Tällä haettiin työn sujuvaa virtaamista eri työvaiheiden läpi – käytännön ristiriidat vähenevät merkittävästi, kun hankkeiden eteneminen ja tarpeet ovat näkyviä kaikille työhön osallistuville. Lisäksi yhtenä tärkeänä tavoitteena muutoksessa oli luoda kokonaisuuden näkymä siitä, mitä kaikkea ollaan tekemässä. Työjonojen selkeä näkyvyys helpottaisi ja nopeuttaisi eri hankkeiden priorisointia.

Lähtökohtana perinteisen siilot

Lähtötilanne oli monelle organisaatiolle tuttu: eri tiimit toimivat omissa siiloissaan ilman, että tiimien väliselle keskustelulle olisi otettu aikaa. Kiire täyttää päiviä ja pullonkaulojen kohtaaminen työn esteenä aiheuttaa turhautumista. Töiden suunnittelussa ei ole yhteistä näkemystä siitä, mitä tarvitaan eri hankkeiden missäkin vaiheessa, jolloin eri tiimien tekemä työ voi hidastaa kokonaisuutta sen sijaan, että kaikki toimenpiteet tukisivat saumattomasti yhteisen päämäärän saavuttamista.