Målet är att bygga en sömlös samarbetsmodell

För YIT var det agila tillvägagångssättets mål att få de komponenter som är involverade i projekten att fungera sömlöst tillsammans från design till implementering. Vi eftersträvade ett smidigt arbetsflöde genom de olika faserna - praktiska konflikter är reducerade avsevärt när projektens framsteg och behov är synliga för alla som är inblandade i arbetet. Ett kritiskt mål med förändringen var att skapa en helhetsbild av vad som görs. Tydlig synlighet av uppgiftsköer skulle göra det enklare och snabbare att prioritera olika projekt.

Traditionella silos som utgångspunkt

Utgångspunkten var bekant för många organisationer: olika team arbetade i sina egna silos utan att ta sig tid för diskussioner mellan dem. Arbetsdagarna var hektiska och flaskhalsar orsakade frustration. Det fanns ingen gemensam vision i arbetsplaneringen om vad som behövdes i vilket skede av olika projekt. Därför skulle det arbete som utförs av olika team kunna bromsa hela projektet istället för att alla åtgärder sömlöst stödjer uppnåendet av ett gemensamt mål.