It looks like you are using Internet Explorer, which unfortunately is not supported. Please use a modern browser like Chrome, Firefox, Safari or Edge.

Målet att skapa en bättre arbetsplats

Publicerad i Jobb

Skriven av

Janne Järvinen
People Partner

Janne Järvinen är Nitors People Partner med bakgrund inom samhälls- och utbildningsvetenskap. Han har bred erfarenhet av att bygga och utveckla IT-företag och team i Finland och andra länder i norra Europa.

Artikel

17 november 2022 · 5 min lästid

Nitors fokus på att skapa en bra arbetskultur har resulterat i ett flertal framgångar när olika arbetsplatser har jämförts. Vi har till exempel vunnit titeln bästa arbetsplatsen i Finland två gånger, och har blivit prisade som en av de bästa arbetsplatserna i Europa. Och från och med 2020 ville vi göra det ännu bättre. Därför började vi titta djupare på medarbetarupplevelsen, med siktet inställt på att skapa en ännu mer blomstrande arbetsplats med sunda och medarbetare.

Ett stort grattis till alla de företag som blivit uppmärksammade i“ Great Place to Work” i år! Nitor har deltagit i undersökningen 2015–2019. Varje gång rankades vi som topp fem av de finska arbetsplatserna. Under 2018 och 2019 vann vi dessutom priset som bästa arbetsplatsen i Finland, och kom på andra och tredje plats av alla europeiska arbetsplatser.

Deltagandet var ett utmärkt tillfälle att utvärdera vår arbetskultur och vad vi gör. En extern professionell panel fick ge sin syn på Nitor som arbetsplats och jämförde oss med andra företag. Dessutom fick våra medarbetare ge Nitors arbetsgivarvarumärke och image betyg utifrån saker som omtanke, gemenskap, förmåner, intern kommunikation och ledning.

Allt det här gav oss ett värdefullt ramverk att utgå från för att forma vår verksamhet bättre för möta våra medarbetares önskemål och behov. Undersökningen Great Place to Work visade sig även vara ovärderlig för vårt arbetsgivarvarumärke och hur vi uppfattas. Många arbetssökande och nuvarande medarbetare har berättat för oss att anledningen till att de först blev intresserade av Nitor var just på grund av priset Great Place to Work.

Nya undersökningen visar vad vi kan förbättra

Våra framgångar fick oss att fundera över hur vi bäst kunde gå vidare. I en tid av kontinuerligt förändringsarbete ville vi få reda på vilket område medarbetarna tyckte att vi fortfarande behövde förändra för att få högsta betyg.

I samarbete med researchern Tapani Riekki från Academy of Philosophy, satte vi ihop en skräddarsydd undersökning för att förstå hur våra medarbetare tycker att Nitor möjliggör autonomi, ansvar och kompetens. Dessa tre dimensioner spelar en central roll för trivsel på arbetsplatsen och att det finns en inre motivation hos medarbetarna. Academy of Philosophy har under flera år forskat om motivation hos flera expertorganisationer, något som gör att vi kan jämföra våra resultat med deras forskningsmaterial.

Undersökningen visar väldigt effektivt hur våra medarbetare upplever vår agila organisation, vilka möjligheter till samarbete som finns och i hur hög grad man självständigt kan fatta beslut i arbetet. Undersökningen redogör också för den ibland utmanande dynamiken i olika roller, både ur en konsults perspektiv i vår kundorganisation, och ur rollen som en medlem i Nitors gemenskap.

Styrkor: Självständigt beslutsfattande och stora resurser

Vi har nu genomfört vår nya medarbetarundersökning totalt tre gånger sedan år 2020. Vad avslöjar då resultaten om medarbetarnas upplevelser av Nitor

Våra medarbetare har överlag gett oss väldigt höga betyg när det kommer till olika nyckelområden. Betygen överstiger väl genomsnittet för expertorganisationer. De poäng vi har fått för områdena autonomi, hur rättvis vår kompensation är och vilka resurser vi har, har varit exceptionellt höga.

Autonomi syftar på medarbetarnas känsla att kunna påverka sitt eget arbete och vara självstyrande. Medarbetarna på Nitor upplever att de kan påverka de beslut som fattas på Nitor och att den information som krävs för att utföra ens jobb är lättillgänglig.

Andra positiva faktorer är arbetsengagemang, balans mellan arbete och privatliv, och förtroende mellan medarbetarna. Dessa har genomgående fått höga betyg i våra mätningar, och de senaste globala händelserna verkar inte ha påverkat resultaten i någon riktning.

Att främja lärandet och hantera arbetsmängden

I vår allra nyaste undersökning var målet att hitta förbättringsområden och eventuella brister. Vad fick vi då reda på?

Jo, i tre områden låg resultaten runt genomsnittet jämfört med andra expertorganisationer. Även om våra resultat inte är under normen, finns det tecken som tyder på medioker prestation – vilket gör att vi vill förbättra våra metoder.

Nitors medarbetare är experter inom sitt område, så ribban för kompetensutveckling och att lära sig nya saker är redan hög och därmed svårare att nå. Arbetet ska vara lagom utmanande och målet är att minimera repetitiva arbetsuppgifter. Detta ska ge tid att kunna undersöka och upptäcka nya saker.

Att sträva efter för ökat lärande är även kopplat till behovet av effektivare metoder för återkoppling. En idealisk feedbackkultur går ut på att få regelbunden feedback från de personer som har störst möjlighet att ge kvalitativ feedback i tid. Feedback från kollegor, teammedlemmar och kunder är avgörande för våra medarbetare.

Även om Nitor har olika interna och externa tjänster som stödjer hanteringen av arbetsbelastning, som exempelvis Kamu Mindplatter, har distansarbetet visat på vikten av att själv kunna observera prestation. I en sådan situation är det viktigt att aktivt erbjuda sätt att hantera utmaningar relaterade till arbetsbelastningen på ett effektivt sätt.

Från feedback till praxis

Friheten att använda sin arbetstid för kompetensutveckling, genom något som vi kallar Nitor Core, är en av lösningarna för att främja lärande. Under de senaste åren har vi också utvecklat ett nytt verktyg för att vägleda alla genom lärandet. Detta genom att definiera vilka som är de konkreta stegen för att nå uppsatta mål. I år har vi även lanserat ett mentorsprogram, som ska hjälpa Nitors medarbetare att nå sina kompetensmål med hjälp av en erfaren kollega.

För att utveckla vår feedbackkultur valde vi att testa verktyget Teamspective, som hjälper användare att aktivt be om feedback. Detta sänker tröskeln för att be om feedback från de personer man önskar meningsfull återkoppling från. Det ska bli intressant att se om verktyget kan leda till att det blir naturligt att både ge och få feedback på Nitor.

Vårt mest effektiva sätt att få reda på hur det står till med våra medarbetares välbefinnande är genom vår månatliga pulsmätning nVibe. Undersökningen är en kanal för att dela med sig av allt från personliga utmaningar till arbetsbelastning och arbetsinnehåll. Det gör att vårt People Ops-team kan agera snabbt. Egentligen är det kanske inte så svårt att räkna ut vad som krävs för att få till en fantastisk medarbetareupplevelse – att helt enkelt lyssna på medarbetarna.

Läs gärna mer om hur vi mäter våra medarbetares välbefinnande med vår Homefront questionnaire.


Skriven av

Janne Järvinen
People Partner

Janne Järvinen är Nitors People Partner med bakgrund inom samhälls- och utbildningsvetenskap. Han har bred erfarenhet av att bygga och utveckla IT-företag och team i Finland och andra länder i norra Europa.