Näyttää siltä, että käytät Internet Explorer -selainta. Selain ei valitettavasti ole tuettu. Suosittelemme käyttämään modernia selainta kuten Chrome, Firefox, Safari tai Edge.

DNA, GPTW ykkönen, asetti ketterän toimintansa riman korkealle

Julkaistu aiheella Ketteryys

Kirjoittaja

Kirsi Mikkonen
Lean Agile Coach

Kirsi Mikkonen on muutosjohtamiseen erikoistunut Lean-Agile valmentaja. Hän on julistanut itseohjautuvuuden ilosanomaa ja ketteröittänyt tiimejä sekä Suomessa että kaukomailla jo vuosikymmenen ajan. Kirsi on kansainvälisellä tasolla menestynyt purjehtija, joka talvisin rentoutuu erämaassa telemarkeilla.

Minna Janhonen

Minna Janhonen on organisaatioiden kehittämisen ja henkilöstöjohtamisen asiantuntija, joka valmentaa yrityksiä lean- ja agile-menetelmien saloihin.

Artikkeli

27. marraskuuta 2019 · 2 min lukuaika

Teleoperaattori DNA on tehnyt IT-tason ketteröitymistä ansiokkaasti jo useamman vuoden ajan. Ketterän kehityksen malli sopii hyvin DNA:n rohkeaan ja kokeilevaan kulttuuriin.

Ketteryyden hyödyt ovat tulleet jo selvästi näkyviin nopeutuneen ja sujuvoituneen kehitystyön myötä. Samalla he kuitenkin huomasivat, että pelkkä tuotekehityksen ketteröitys ei riitä takaamaan parasta mahdollista lopputulosta, vaan ketterät toimintatavat pitää ulottaa kaikkialle organisaatioon – ylintä johtoa myöten.

DNA:n henkilöstöjohtaja Marko Rissanen kutsui alkusyksystä meidät selvittämään Ketteryyden nykytila -analyysin avulla, millainen heidän koko organisaationsa ketteryyden tila on.

“Kehitettävien asioiden näkyväksi tekeminen avasi DNA:lle mahdollisuuden ottaa seuraava askel ketteryyden eteenpäinviennissä, johtoryhmän vahvalla mandaatilla”, kertoo Rissanen.

Mitä Ketteryyden nykytila -analyysi käytännössä sisältää?

Ketteryyden nykytila -analyysissa pureudumme muun muassa päätöksentekorakenteisiin, tiedonkulkuun, optimointiin, tiiminä tekemiseen, oppimiseen ja toiminnan asiakassuuntautuneisuuteen. Analyysi tähtää laajasti organisaatiotason ketteryyden ja mahdollisuuksien kartoittamiseen eli niin sanotun business-ketteryyden tukemiseen.

Tavoitteena ei siis ole pelkästään tuotekehityksen ketteryyden nykytilan selvittäminen, vaan analyysiin sisällytetään toimintoja mahdollisimman monipuolisesti eri puolilta organisaatiosta.

Kenelle Ketteryyden nykytila -analyysi soveltuu?

Olemme toteuttaneet analyysin mm. ravintola-alalla toimivalle isolle organisaatiolle. Siellä huomattiin, että perinteinen projektipohjainen tapa toimia ei vastannut riittävän nopeasti mm. muuttuviin ruokailutrendeihin. Tämä analyysi osoitti oivallisesti, että myös ravintolaliiketoimintaa voidaan haastaa ketterän analyysin avulla.

Kuten tänä syksynä toteuttamamme nykytila-analyysit osoittavat, analyysi soveltuu sekä ketterää toimintatapaa jo soveltaville organisaatioille, että myös niille, jotka vasta miettivät organisaationsa toimintatapojen ketteröittämistä.

Analyysin tulokset jalostetaan yhdessä koko henkilökunnan kanssa

Analyysin tulokset puretaan ja käsitellään yhdessä organisaation henkilöstön ja johdon kanssa, jotta kaikki henkilöstöryhmät pääsevät heti asiaan kiinni. Yhdessä käsitellen tulokset jalostuvat konkreettisiksi edistettäviksi asioiksi ja toimenpiteiksi. Samalla ketteryyden visio ja askeleet sen saavuttamiseksi muodostuvat kaikkien yhteiseksi päämääräksi. Muutos on mahdollista käynnistää heti, koko organisaation tasolla.

Nykytila-analyysin avulla organisaatio saa ulkopuolisen, puolueettoman näkökulman organisaation tilanteeseen. Vankka tutkimustaustamme sekä syvä kokemuspohjamme antavat nopeasti mahdollisuuden katsoa pintaa syvemmälle – pureutua juurisyihin, jotka eivät ole aina helposti nähtävillä arkisessa toiminnassa. Näin varmistamme, että kehittämiskohteet valitaan oikein – että organisaatiossa ei lähdetä hoitamaan pinnallisia ongelmia, jos oikeat syyt ovatkin syvemmällä.

Laadun takaamiseksi analyysin tekee aina kaksi valmentajaa. Useampi silmäpari näkee monipuolisemmin, ja kahden henkilön yhdessä puntaroimat tilanteen tulkinnat tuovat analyysiin lisää syvyyttä. Ja onhan yhdessä tekeminen ketteryyden peruselementtejä, joten toimimme tässä esimerkkinä!

Kuule lisää ketteryyden nykytila-analyysista

Jos sinä haluat tietää miten saat läpinäkyvyyttä ketterän toimintamallin hyötyihin, ota yhteyttä asiantuntijoihimme Minna Janhoseen minna.janhonen(a)nitor.com tai Kirsi Mikkoseen kirsi.mikkonen(a)nitor.com

Kirjoittaja

Kirsi Mikkonen
Lean Agile Coach

Kirsi Mikkonen on muutosjohtamiseen erikoistunut Lean-Agile valmentaja. Hän on julistanut itseohjautuvuuden ilosanomaa ja ketteröittänyt tiimejä sekä Suomessa että kaukomailla jo vuosikymmenen ajan. Kirsi on kansainvälisellä tasolla menestynyt purjehtija, joka talvisin rentoutuu erämaassa telemarkeilla.

Minna Janhonen

Minna Janhonen on organisaatioiden kehittämisen ja henkilöstöjohtamisen asiantuntija, joka valmentaa yrityksiä lean- ja agile-menetelmien saloihin.