Näyttää siltä, että käytät Internet Explorer -selainta. Selain ei valitettavasti ole tuettu. Suosittelemme käyttämään modernia selainta kuten Chrome, Firefox, Safari tai Edge.

Mentorointitarinat: ohjelmistoinsinööri Jan johdatteli suunnittelijakollegan frontend-kehityksen perusteisiin

Julkaistu aiheella Ihmiset

Kirjoittaja

Jan Nyholm
Senior Software Developer

Jan pitää koodista. Hän pitää myös ongelmien ratkaisusta. Ongelmanratkaisusta koodilla ja tiiminä työskentelystä hän pitää vielä enemmän. Ja koirista! Jos paikalla voi olla koiria, aina parempi!

Artikkeli

20. maaliskuuta 2024 · 3 min lukuaika

Minulla oli ilo toimia frontend-kehityksestä kiinnostuneen käyttäjäkokemussuunnittelija Liinu Lassilan mentorina Nitorin mentorointiohjelman puitteissa. Toisen oppimismatkaa oli mahtavaa seurata ja samalla oivalsin uutta itsestänikin.

Mentorina toimiminen on minulle tuttua työni kautta: mentoroin ja autan Nitorin asiakkaiden kehittäjiä lähes päivittäin. Siihen on kuulunut myös paljon täysin uusien asioiden opettelua, joten oppimisprosessin polku on tullut hyvin tutuksi. Nitorin mentorointiohjelmaan osallistuminen kiinnosti, sillä se on hyvä mahdollisuus tutustua työkavereihin syvemmin. 

Liinun kanssa pääsin palaamaan oman oppimiseni alkuvaiheeseen. Oli hauska muistella sitä aikaa samalla, kun toinen käy itselle entuudestaan tuttuja asioita läpi. Se on parhaimmillaan todella opettavaista myös mentorin näkökulmasta ja antaa usein uutta näkemystä omaan työhön. Perusasiat ovat muuttuneet silmissäni selkeiksi, mutta myös vähemmän yksinkertaisiksi. 

En ole koulutukseltani tekninen taitaja, vaan valmistuin aikoinaan käyttäytymistieteistä. Olen ollut kiinnostunut ennen kaikkea siitä, miten teknologia palvelee ihmisiä, en niinkään teknisistä seikoista. Käyttöliittymäsuunnittelijana työskentelen paljon kehittäjien kanssa, joten halusin ymmärtää myös teknistä puolta paremmin.

– Liinu Lassila, Senior Designer, Nitor

Suunnittelijan ja ohjelmoijan tyypillinen lähestymistapa ongelmanratkontaan on aika erilainen. Ohjelmoijana minulle on ominaista purkaa pulma osiin ja lähteä järjestelmällisesti rakentamaan toimivaa teknistä ratkaisua. Liinun kanssa työskennellessäni huomasin myös suunnittelijan ajatuksenjuoksun herättävän itsessäni vastakaikua. Heräsi halu oppia lisää siitä, mitä asioita käyttöliittymää suunnitellessa käsitellään ja millä tavoin käyttäjäkokemusta parannetaan kehitysprosessin aikana.

Opin uutta myös itsestäni ihmisenä. Olen aina ajatellut olevani jokseenkin introvertti, mutta huomasin, ettei se pidäkään paikkaansa. Nämä kokemukset osoittavat aina sen, kuinka kivaa on tehdä toisten kanssa töitä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. On antoisaa seurata työkaverin kasvua vierestä. 

Käytännön projekti johdatteli lempeästi kohti syvää päätyä

Liinu halusi oppia frontend-kehittämisen perusteita, joten työskentelimme yhdessä harjoitusprojektin parissa verkkosivua kehittäen. Koska Liinulla ei ollut aiempaa ohjelmoinnin osaamista taustalla, pidimme tavoitteet maltillisina. Päätimme lähteä ensin tyylittelemään ja parantelemaan olemassa olevaa suunnittelutyötä sekä lisäämään siihen erilaisia toiminnallisuuksia. 

Lähestyin mentorointiprosessia hyvin intuitiivisesti ja fiiliksellä. Jouduin myös punnitsemaan, miten käsittelemme Liinun kohtaamia haasteita, ettei ongelmanratkonta vie koko aikabudjettia. Syvempää osaamista edellyttävistä haasteista siiryimme suosiolla eteenpäin, mutta muuten pyrin antamaan Liinulle riittävästi tietoa ja ymmärrystä pulmien ratkomiseksi.

Aluksi oli vaikea tietää, mistä lähteä liikkeelle, kun päässä ei ole valmiiksi ymmärrystä ohjelmoinnin konsepteista. Sain Janilta hyvät lähtökohdat oppia myös lisää, jos joskus haluan syventää taitojani. Nyt kun saan perusjutuista jo kiinni, suhtautumiseni teknologiaan on muuttunut ja tiedonhaluni vain kasvanut. On helpompi kommunikoida tiimin kanssa, kun ymmärrän teknisempiäkin yksityiskohtia paremmin.

– Liinu Lassila, Senior Designer, Nitor

Viikoittaisissa tapaamisissamme pureskelimme yhdessä Liinun kehitystä aiempaan viikkoon peilaten. Suurimpia kohtaamiamme haasteita olivat varmasti ohjelmoinnin edistyneemmät käsitteet, jotka ovat usein ensimmäisellä kerralla hankalia sisäistää. Oli palkitsevaa nähdä Liinun oivaltavan uusia asioita, vaikka aina sitä itse vähän jännittää, että osaako varmasti opettaa toista niin, että tämä myös ymmärtää. 

Mentorointiohjelma antoi aikaa oppimiselle 

Mentorointiohjelman selkeä alku ja loppu antoivat raamit ajankäytölle, joten osasin suunnitella mitkä asiat ehdimme käsittelemään ja missä laajuudessa. On helppo kuvitella rajattoman ajan olevan oppimisen kannalta eduksi. Itse ajattelen sen herkästi johtavan siihen, että kiireen keskellä aikaa uuden opetteluun ei enää tulisikaan varattua. 

Saimme kattavan alustuksen itse prosessiin ja siihen, millaisiin asioihin mentoroinnissa kannattaa kiinnittää huomiota. Meillä oli myös mahdollisuus hyödyntää erilaisia työkaluja halutessamme. Vaikka ohjelma tarjosikin rakennetta ja puitteet, se antoi myös riittävästi vapautta toteuttaa mentorointia meille sopivalla tavalla. 

On tärkeää, että meillä on mahdollisuus päästä harjoittelemaan työhön kuuluvia uusia taitoja turvallisessa ympäristössä. Konsulttiyrityksessä ei voi koskaan olla liikaa kanssakäymistä ja toistemme tukemista. Nitorista löytyy todella paljon osaamista ja on hienoa, että sitä jaetaan.

Haluatko luovia oman polkusi Nitorin digitaalisena insinöörinä? Tutustu avoimiin Full Stack Developer työpaikkoihimme – kenties olet seuraava mentorointiohjelman osallistuja!

Mentorointitarinat-artikkelisarja antaa katsauksen mentorointiohjelmaamme, joka tarjoaa mahdollisuuden oppia ja jakaa kehittynyttä ja monialaista osaamista muiden nitorilaisten kanssa. Me arvostamme digitaalisten insinööriemme erilaisia ja ainutlaatuisia matkoja. Henkilökohtaisten kasvu-urien mahdollistaminen sekä itsensä kehittämisen tukeminen konkreettisten menetelmien ja sosiaalisen oppimisen avulla on yksi Nitorin keskeisistä arvoista.

Kirjoittaja

Jan Nyholm
Senior Software Developer

Jan pitää koodista. Hän pitää myös ongelmien ratkaisusta. Ongelmanratkaisusta koodilla ja tiiminä työskentelystä hän pitää vielä enemmän. Ja koirista! Jos paikalla voi olla koiria, aina parempi!