Näyttää siltä, että käytät Internet Explorer -selainta. Selain ei valitettavasti ole tuettu. Suosittelemme käyttämään modernia selainta kuten Chrome, Firefox, Safari tai Edge.

Nitor juhlistaa ketterien kumppanuuksien 10-vuotista taivalta asiakkaiden kanssa

Julkaistu aiheella Ketteryys

Kirjoittaja

Rami Sirkiä
Senior Enterprise Coach and Managing Director

Rami Sirkiä has MSc in Management Accounting and has bridged the finance function and software development function when he implemented a planning and financial system that complied with Scaled Agile SW development. Now he is helping companies to succeed in enterprise level agility.

Artikkeli

29. kesäkuuta 2023 · 5 min lukuaika

Yhteistyö ja jatkuva oppiminen ovat olennainen osa ketteryyttä. Nitorin ketterien palveluiden osalta olemme saaneet kasvaa ja kehittyä kymmenen vuoden ajan poikkeuksellisten asiakkaiden ja työntekijöiden kanssa. Miten korvaamattomat kumppanuudet syntyvät? Entä mitkä taidot ovat muutosta edistävälle asiantuntijalle tärkeitä? Tässä artikkelissa Rami Sirkiä, Nitorin Managing director, Lean-agile transformaatiot, jakaa tärkeimpiä oppeja menneeltä vuosikymmeneltä sekä ajatuksia yrityksille, jotka ovat siirtymässä ketterään toimintamalliin.

Haluamme ratkaista asiakkaidemme liiketoimintahaasteita yhdistämällä eri osaamista monipuolisesti, ja Nitorin ketterät palvelut perustettiinkin eri alojen asiantuntijoiden osaamisen ympärille. Näin opimme jatkuvasti toisiltamme ja autamme asiakkaitamme luomaan kestävää liiketoimintaa.

Työmme perustuu yhteistyön, jatkuvan oppimisen ja uudistumisen ketterille periaatteille. Vaalimme asiakaskumppanuuksiamme, joiden kautta kasvamme ja kehitämme osaamistamme. 

Vielä kymmenen vuotta sitten systeemiajattelu ja ketterät periaatteet eivät olleet vakiinnuttaneet asemaansa paremman työn virtauksen, arvontuotannon tai liiketoimintatulosten mahdollistajana. Ohjelmistokehitykseen liittyvät alat olivat lähes ainoita, jotka kokeilivat ketteriä käytäntöjä. Tietoliikenne-, vakuutus- ja pankkisektori olivatkin merkittäviä ketterien käytäntöjen ensimmäisiä omaksujia, mikä johtui näiden liiketoimintojen vahvasta kytköksestä ohjelmistoihin ja tietokoneisiin. 

Moni meistä muistaa nostalgisen paperisen pankkikirjan. On ollut vaikuttavaa seurata miten ohjelmistokehitys on muuttanut muun muassa sitä, kuinka nykyään hoidamme pankkiasioitamme. 

Tänä päivänä ketteryydestä on tullut hyväksytty ja luotettu toimintatapa toimialasta riippumatta. Kaikilla aloilla on kasvava tarve sisäisen yhteistyön kehittämiselle ja yhteyksien luomiselle yrityksen eri toimintojen välillä. Etenkin liiketoiminnan ja IT:n yhteistyö on noussut avainasemaan strategisen menestyksen kannalta, ja tähän halutaankin yrityksissä panostaa kasvavassa määrin.   

Lisääntyneen yhteistyön ansiosta näemme valtavia edistysaskeleita IT-yritysten lisäksi myös yrityksissä, joiden tuotteet eivät liity ohjelmistoihin. 

Olemme nähneet, miten suuria moottoreita valmistava Wärtsilä toi tasapainoa työhön SAFen avulla ja miten YIT rakensi saumattoman yhteistyömallin ja kehitti toimintojaan ketterillä käytännöillä. Olemme myös olleet onnekkaassa asemassa ja saaneet olla osa YLEn ketterää muutosmatkaa. 

Kymmenen vuoden aikana olemme kokeneet ylä- ja alamäkiä. Ennen kaikkea olemme oppineet asiakkailtamme ja työntekijöiltämme valtavasti. Tässä viisi tärkeintä oppiamme näiltä vuosilta.  

1. Muutos etenee parhaiten yhteen asiaan keskittymällä

Flow-tilassa olemme täysin keskittyneitä sen hetkiseen työhön ja nautimme sen tekemisestä. Flow:n saavuttaminen saa suurenkin hankkeen etenemään tehokkaasti. Kun emme mieti vain omaa suoritustamme, työn kiintopiste siirtyy johonkin itseä suurempaan. Flow-tila ja sen tärkeys on tuttu esimerkiksi käsityöläisille, jotka voivat helpommin siirtää häiriötekijöitä sivuun ja keskittyä täysin tekemäänsä fyysiseen työhön.  

Ajatteluun perustuvassa asiantuntijatyössä häiriötekijöiden sivuun siirtäminen ei käy yhtä helposti. Flow-tilan saavuttaminen on haastavampaa, mutta sitäkin tärkeämpää edistäessä laajoja muutoshankkeita. 

Isoissa organisaatioissa olemme tottuneet varaamaan suurille muutoksille aikaa 6-12 kuukautta, mikä perustuu tyypillisesti yrityksen historiaan: näin kauan muutokset ovat aina vieneet. Tämä taas usein johtaa siihen, että mikäli haluamme saavuttaa useamman päämäärän vuoden aikana, joudutaan monta hanketta aloittamaan yhtä aikaa. 

Lopputulemana on monelle tuttu tilanne: työjonot ovat täynnä ja ihmiset venyvät äärimmilleen. Tapahtuu liian paljon yhtä aikaa, jotta flow-tilaan voisi päästä, eivätkä asiat etene. 

Pandemian myötä saimme kuitenkin nähdä miten nopeasti isojakin muutoksia tapahtuu, kun kaikki keskittyvät yhteen asiaan kerrallaan. Yhtenä esimerkkinä tästä on pandemiasta johtunut toimintamallin muutos. Yksi asiakkaistamme otti Microsoft Teams -ohjelmiston käyttöön kuukaudessa, kun aiemmin projektin oli oletettu kestävän vuosi. 

2. Hyvät kumppanuudet vahvistavat aina asiakkaan itsenäisyyttä

Haluamme luoda kumppanuuksia, missä asiakas ei tule riippuvaiseksi meistä. Tuemme uusien toiminta- ja ajattelutapojen omaksumisessa sekä haasteiden selättämisessä, jotta heidän oman liiketoiminnan kivijalka vahvistuu. 

Olemme kuitenkin huomanneet, että ehkä juuri sen vuoksi asiakassuhteista kasvaa usein vuosien mittaisia kumppanuuksia, jotka monella tapaa muistuttavat ystävyyksiä. Näin käydessä molemmat osapuolet uskaltavat olla haavoittuvaisia. Avaimena näihin vaalittuihin kumppanuuksiin on usein molemminpuolinen pyyteetön halu vaikuttaa maailmaan positiivisesti. 

Omalta osaltamme vahvistamme asiakkaan osaamista koulutusten, työpajojen ja konsultoinnin kautta, ja voimme kiihdyttää heidän toteuttamaansa muutosta ottamatta sitä omiin käsiimme. 

3. Myös nuoremmat kasvuyritykset hyötyvät ketteristä käytännöistä  

Vielä jonkin aikaa sitten ajattelimme, että ainoastaan yritykset, joilla on pidempi historia takanaan, hyötyvät osaamisestamme. Olemme kuitenkin huomanneet, että myös nuoret yritykset, jotka kasvavat voimakkaasti, hyötyvät ketterien käytäntöjen tuomasta rakenteesta. Yrityksen kasvaessa ja saavuttaessa skaalautumisen hyödyt, asiat yleensä monimutkaistuvat. 

Voimakkaan kasvun vaiheessa voi olla riskinä, että kompleksisuudesta aiheutuvat haitat tulevat suuremmiksi kuin skaalautumisen hyödyt. Jos portfoliosta tulee liian laaja, organisaatio saattaa omaksua perinteisen hierarkisen toimintamallin. Kasvuvaiheessa vaaka voi kallistua myös toiseen suuntaan, jolloin liiketoiminta kaipaa lisää rakennetta. 

Haluammekin kehittää työkaluja, jotka laajentavat ajattelua ja ratkovat kompleksisuudesta johtuvia haasteita. Olemme nähneet, miten organisoituminen arvon ympärille mahdollistaa sekä yksinkertaisuuden säilyttämisen että liiketoiminnan nopean ja vakaan kasvun. 

4. Viisi tärkeää taitoa muutosagentille, joka haluaa edistää ketterää muutosta

  1. Menetelmäosaaminen: leanin, agilen ja systeemiajattelun sekä näihin liittyvien työkalujen ja tekniikoiden tunteminen

  2. Konsultatiivinen ote: kyky kuunnella, toistuvien kaavojen havaitseminen, analyyttisyys sekä fasilitaatiotaidot

  3. Muutosjohtaminen: On oleellista ymmärtää miten muutos etenee organisaatioissa. Vision kirkastaminen ja siitä kommunikointi, tieto mitä toteutetaan ensin ja mitä myöhemmin (esim. Portfolio vs. Tiimitaso), sekä ketterän muutoksen käytänteiden tunteminen ovat pohja, jotta voi edistää muutosta onnistuneesti. 

  4. Ymmärrys suurten yritysten haasteista sekä siitä, että muutos etenee aina pienissä osissa. 

  5. Intohimo: Vaikka ketterät muutoshankkeet ovat palkitsevia, ne ovat myös työläitä. Intohimo ketteryyden edistämiseksi tekee työstä äärimmäisen antoisaa. 

5. Isot muutokset ovat sarja pieniä henkilökohtaisia muutoksia

Muutos tapahtuu harvoin kerralla, eikä sitä voi pakottaa. Oli kyse sitten pienemmästä yrityksestä tai suuresta yhtiöstä, sama periaate pätee: Kestävä muutos tapahtuu pienissä osissa ja edellyttää, että ihmiset itse haluavat muuttaa tapaansa toimia.

Miten saadaan aikaan muutos, missä ihmiset haluavat aktiivisesti olla mukana?

Muutosviestinnässä on tärkeä korostaa ihmisille koituvia hyötyjä tehokkuudesta viestimisen sijaan. 

On myös tärkeää, että ihmiset tuntevat tulevansa kuulluiksi. Kun aidot huolenaiheet ja tarpeet kuullaan, on helpompi tarjota oikeanlaista tukea. 

Ennen kaikkea on keskeistä edistää muutosta pienissä paloissa. Näin ihmisillä on aikaa tottua ajatukseen ja positiiviset kokemukset ehtivät levitä yrityksen sisällä. Kun kuulee kollegoiden positiivisia kertomuksia uudesta toimintatavasta, on helpompi olla utelias ja vastaanottavainen muutokselle.

Katse eteenpäin: Uudistumista oppimisen kautta

Kuluneiden kymmenen vuoden aikana Nitorin ketterä liiketoiminta on kasvanut muutamasta asiantuntijasta noin kahteenkymmeneen. Kasvun ja jatkuvan oppimisen kautta voimme paitsi palvella asiakkaitamme paremmin, pystymme myös antamaan asiantuntijoillemme parempia mahdollisuuksia omaan kasvuun. 

Haluamme tarjota asiantuntijoillemme saman turvallisen alustan toteuttaa omaa intohimoaan kuin toimintamme alussa. Näin Nitor säilyy monen eri osa-alueen asiantuntijan verkostona, joiden monipuolinen osaaminen on asiakkaidemme käytössä sisäisen yhteistyömme kautta. 

Tuotejohtaminen ja ketterä hallintamalli puolestaan ovat aiheita, jotka tällä hetkellä kiinnostavat meitä erityisen paljon. Tuotejohtamisen avulla luomme ja ymmärrämme arvontuotantoa modernien työkalujen kuten palvelumuotoilun, prototyypityksen ja A/B -testauksen kautta. 

Ketterä hallintamalli keskittyy parantamaan työn virtausta organisaatioissa ja purkamaan siiloja, jotka ovat yksi suurimmista esteistä virtauksen saavuttamiselle. Lisäksi ketterä hallintamalli auttaa ylintä johtoa muuttamaan ajattelutapaansa kohti vakaata ja sopeutuvaa ketterää organisaatiota, jolloin asiakastarpeisiin on helpompi reagoida nopeasti.

Kymmenen vuotta on kulunut Nitorin ketterien palveluiden perustamisesta, ja olemme saaneet tältä ajalta korvaamattomia oppeja. Toivomme, että tulevien vuosien aikana saamme jatkaa inspiroivien menestystarinoiden vaalimista. 

Jos haluat hypätä matkaan mukaan, ota yhteyttä niin jutellaan lisää

Kirjoittaja

Rami Sirkiä
Senior Enterprise Coach and Managing Director

Rami Sirkiä has MSc in Management Accounting and has bridged the finance function and software development function when he implemented a planning and financial system that complied with Scaled Agile SW development. Now he is helping companies to succeed in enterprise level agility.

Rakenna kestävää digitaalista kehitystä yrityksen kaikilla alueilla

Näe vaihtoehdot, mukaudu ja tartu tilaisuuksiin. Tee kanssamme kestävää digitaalista kehitystä.