Näyttää siltä, että käytät Internet Explorer -selainta. Selain ei valitettavasti ole tuettu. Suosittelemme käyttämään modernia selainta kuten Chrome, Firefox, Safari tai Edge.

​Vaikuttaako SAFe monimutkaiselta? Palkkaa SPC!

Julkaistu aiheella Ketteryys

Kirjoittaja

Maarit Laanti
SAFe Fellow

Maarit Laanti, SAFe Fellow, Maarit on yksi SAFe-menetelmän kontribuuttoreista sekä myös sertifioitu SAFe -menetelmän kouluttajien kouluttaja, ensimmäinen laatuaan Suomessa. Maaritin väitöskirja vuodelta 2012 käsittelee myös laajamittaista ketteryyttä.

Artikkeli

16. syyskuuta 2019 · 2 min lukuaika

Olen kuullut kursseja pitäessäni viime aikoina usein lauseen “SAFe on hyvä, se on vain aika monimutkainen”. Lause viittaa kertojan kokemuksiin siitä, että tuloksia on tullut, mutta muutoksen tekeminen tai SAFen käyttöönotto ei olekaan sujunut niin helposti kuin on kuviteltu. SPC:n eli SAFe Program Consultantin avulla hankalakin tilanne selkenee huomattavasti.

Maailmalla monet yritykset ovat päätyneet tekemään SAFe-muutoksen useita kertoja. Ensimmäiseen muutokseen on lähdetty niin, että ainoastaan osa porukasta on koulutettu, ja lopuille on vain kerrottu, että ”nyt me tehdään näin”. Suurin osa henkilöstöstä ei ole välttämättä edes kuullut uudesta toimintamallista, joten muutos vesittyy osaamattomuuteen ja yleiseen vastustukseen. On vaikea muuttaa omia toimintatapojaan, jos uusista käytännöistä ei ole kerrottu edes perustietoja.

SAFe on itse asiassa kokoelma varsin edistyksellisiä tapoja toimia. Sitä ymmärtääkseen täytyy myös tuntea hieman yrityksen toimintaa sekä ymmärtää miten yritys toimii – ja miten eri roolit ja tehtävät yhdessä toimivat systeeminä keskenään.

Usein minulta kysytään, että miksi ketteryyttä ja skaalattua ketteryyttä ei opeteta valmistuville opiskelijoille jo yliopistoissa. Kävi ilmi, että yritysten toimintamallit ovat aika monimutkaisia yliopisto-opiskelijoiden näkökulmasta. Siksi uusimpiin toimintamalleihin perehdyttäminen jää yrityksille itselleen.

Kun yritykset havahtuvat siihen, että ensimmäinen muutos kokonaisketterään SAFe-malliin ei mennytkään kuten Strömsössä, tehdään usein vähän ajan päästä toinen yritys.

Tässä kohtaa on ehkä opittu, että koko henkilöstön mukaan saamiseksi koulutus täytyy ulottaa kaikille.

”Kyllähän minä sen koulutuksen sain, mutta en osannutkaan työpaikalla sitten itsenäisesti soveltaa oppimaani tai lähteä kyselemään, että miten meidän nyt pitäisi toimia”, on toinen usein kuulemani lause. Voisikin sanoa, että kahden päivän koulutus on vain lähtölaukaus oppimiselle – varsinainen oppiminenhan tapahtuu työpaikalla, kun uusia taitoja lähdetään soveltamaan käytäntöön.

Onnistuneissa SAFe-muutoksissa on tyypillisesti apuna useita valmentajia, eli SAFe Program Consulteja (SPC), joilta voi kysyä apua ja tukea. Menestyksekkäässä muutoksessa myös investoidaan aina teknisen osaamisen kehittämiseen sekä yrityksen toimintasyklien systemaattiseen lyhentämiseen ja yksinkertaistamiseen.

Onnistuneissa muutoksissa on tyypillisesti palkattu yhtä 150 hengen toimitusjunaa kohden Scrum Masterin ja Release Train Engineerin (RTE) lisäksi useita kymmeniä coacheja tukemaan uuden toimintamallin käyttöönottoa. Näin saadaan luoduksi tarvittava osaaminen ja tuki sille, että toimintatavat todella muuttuvat.

Yksi väärinymmärretyimmistä rooleista on toimitusjunan päällikön eli Release Train Engineerin rooli. RTE nähdään pahimmillaan vain hyvänä fasilitaattorina, vaikka tosiasiassa se on yksi junan tärkeimmistä rooleista yhdessä Product Managerin (PM) ja systeemiarkkitehdin kanssa. RTE vastaa siitä, että koko juna systeeminä kehittyy ja saa tuloksia aikaan.

RTE tarvitsee kykyä saada isoja ihmisryhmiä toimimaan tavoitteellisesti ja tuloksekkaasti yhteen hiileen puhaltaen. RTE:ltä vaaditaan myös systeemiajattelun tuntemista sekä kykyä kehittää koko organisaation toimintaa – ja osallistaa fasilitoinnin kautta kaikki mukaan yhteiseen tekemiseen. Roolin vaativuuden takia olisi hyvä, että se ei jäisi vain yhden ihmisen harteille, ja jaetusta RTE-vastuusta onkin maailmalla hyviä esimerkkejä. Esimerkiksi Ranskassa alkaa jo olla useammassa kuin joka kymmenennessä junassa (12 %) jo kaksi henkilöä tässä roolissa.

Jos iso määrä coacheja tuntuu liian kovalta investoinnilta, kannattaa muistaa, että toimintamallin muutoksen epäonnistuminen se vasta kallista onkin.

Rahaa on käytetty ilman, että minkäänlaista muutosta on saatu aikaan – toimitusketju on jäänyt yksinkertaistamatta ja ohjelmistojen tai tuotteiden toimitus tehostamatta. Toimintojen modernisointi on siis edelleen edessä ja siksi piirrustuspöydälle kannattaa palata uudelleen.

Tunnen muutamankin tapauksen, joissa vasta esimerkiksi viides kerta alkoi antamaan todella hyviä tuloksia, sillä aikaisemmilla kerroilla muutoksen suuruutta ja vaikeutta oli vähätelty. Säästäen tehty muutos harvemmin onnistuu.

Muutoksen teossa oleellisia ovatkin henkilöt, joilla on syvällistä SAFe-osaamista. SAFe Program Consultant -tutkinto on tae siitä, että henkilö pystyy vastaamaan SAFea koskeviin kysymyksiin ja toimia konkreettisena apuna muutosten toteuttamisessa.

Kirjoittaja

Maarit Laanti
SAFe Fellow

Maarit Laanti, SAFe Fellow, Maarit on yksi SAFe-menetelmän kontribuuttoreista sekä myös sertifioitu SAFe -menetelmän kouluttajien kouluttaja, ensimmäinen laatuaan Suomessa. Maaritin väitöskirja vuodelta 2012 käsittelee myös laajamittaista ketteryyttä.