Näyttää siltä, että käytät Internet Explorer -selainta. Selain ei valitettavasti ole tuettu. Suosittelemme käyttämään modernia selainta kuten Chrome, Firefox, Safari tai Edge.

Vastuullinen tuotejohtaminen on avain strategiseen menestykseen

Julkaistu aiheella Ketteryys, Liiketoiminta

Kirjoittaja

Ari Koli
Senior Lean-Agile Coach

Ari Koli on liiketoimintalähtöinen yritysvalmentaja, jonka intohimona on luoda kestävää digitaalisia asiakasarvoa ja käyttäjäkokemuksia design thinking ajattelua käyttämällä. Tällä hetkellä hän keskittyy rakentamaan kestävää digitaalista tulevaisuutta.

Artikkeli

8. maaliskuuta 2023 · 2 min lukuaika

Liiketoiminnan nopea tempo pakottaa yritykset sopeutumaan ja innovoimaan entistä nopeammin pysyäkseen kilpailijoiden edellä, ottaen samanaikaisesti huomioon tuotteiden ja palveluiden kehittämisestä aiheutuvat ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset. Tässä blogissa tarkastelemme vastuullisen tuotejohtamisen tärkeyttä, miksi sen kasvattaminen strategisena kyvykkyytenä on olennaista, tavoitelähtöistä ajattelua, sekä tuoteomistajan roolia näiden mahdollistajana.

Tuotejohtamisen prosessi asettaa suunnan ja strategian tuotteelle tai tuoteportfoliolle. Tuotejohtamisessa tehdään päätöksiä, jotka saavat tuotteen menestymään: mitä kehitetään, miten tuotteet kehitetään ja etenkin miksi valitut tuotteet päätetään toteuttaa. Tuotejohtamisen perimmäinen tarkoitus on luoda arvoa asiakkaalle ja saavuttaa liiketoiminnan tavoitteet, mutta lisäksi sen tulisi minimoida toiminnasta koituvat haittavaikutukset sekä mahdollistaa positiiviset vaikutukset niin ympäristöön kuin yhteiskuntaankin. 

Miksi kehittää vastuullisesta tuotejohtamisesta strateginen kyvykkyys? 

Vastuullisen tuotejohtamisen kehittäminen strategiseksi kyvykkyydeksi antaa organisaatiolle etulyöntiaseman kilpailijoihin nähden. Ensinnäkin, se tuo kyvyn innovoida jatkuvasti, sopeutuen markkinan muuttuviin tarpeisiin kestävä kehitys huomioiden. Toiseksi, sen avulla organisaatio voi luoda asiakastarpeet täyttäviä, ympäristöystävällisiä tuotteita, joka puolestaan kasvattaa asiakastyytyväisyyttä ja -uskollisuutta. Lopuksi, vastuullinen tuotejohtaminen stragisena kyvykkyytenä saa koko organisaation työskentelemään yhteisen päämäärän eteen ja tekemään päätöksiä, jotka tukevat yrityksen strategiaa. 

Yksi tuotejohtamisen olennaisista elementeistä on tavoitelähtöinen ajattelu. Siinä keskitytään ennen kaikkea haluttuihin lopputulemiin tarkkojen askelmerkkien sijaan.

Tämä lähestymistapa antaa tuotejohtajille mahdollisuuden pysyä joustavina ja sopeutuvina mahdollisimman pitkään. He voivat muuttaa tuotestrategioita tarpeen mukaan saavuttaakseen halutut lopputulemat, samalla pitäen kestävän kehityksen jatkuvasti olennaisena osana kehitystyötä. 

Tuoteomistajan roolin tärkeys

Tuoteomistajan rooli on elintärkeä tuotejohtamisessa. Tuoteomistajalla on oltava syvällinen ymmärrys markkinasta, kilpailijoista ja asiakkaista. Hänen on kyettävä käyttämään tätä tietoa ohjatessaan tuotekehitysta ja tehdessään tietoisia päätöksiä siitä, mitä ominaisuuksia kehittää, milloin on otollisin aika näiden kehittämiselle, ja miten priorisoida työjono.  

Tuoteomistajan on ymmärrettävä, mitä tuotteella halutaan saavuttaa ja mitkä ovat käyttäjien olennaisimmat tarpeet. Lisäksi tuoteomistajan tulee ymmärtää ja tunnistaa vaikutukset ympäristölle ja yhteiskunnalle. Tavoitelähtöisellä ajattelulla tunnistetaan, mitä tuotteella halutaan saavuttaa, ja tästä tiedosta käsin määritetään tarvittavat ominaisuudet ja vaatimukset, jotta tuote menestyy. Lähestymällä työtä tavoitelähtöisesti, tuoteomistaja voi keskittyä kaikista tärkeimpiin ominaisuuksiin ja päättää, mitä sisällytetään kokonaisuuteen ja mitä jätetään pois. 

Tuoteomistaja vastaa tuotteen työjonon luomisesta ja priorisoinnista, (tuotteen elinkaaren) vastuullisuudesta ja siitä, että tuote on linjassa yrityksen tavoitteiden kanssa. Tuoteomistajan on myös tehokkaasti kommunikoitava sidosryhmien kanssa ja tehtävä vaikeita päätöksiä, joilla taataan, että tuote menestyy ja se on kehitetty luontoa ja ympäröivää yhteiskuntaa kunnioittaen. 

Tiedostaen nämä asiat, on selvää, että vastuullinen tuotejohtaminen on keskeisessä asemassa nykypäivän nopeasti muuttuvassa markkinassa. Tavoitelähtöinen ajattelu ja tuotejohtamisen kehittäminen strategiseksi kyvykkyydeksi antaa organisaatioille keinot kehittää ratkaisuja, jotka täyttävät asiakkaiden tarpeet, pysyvät kilpailijoita edellä, saavuttavat liiketoimintatavoitteet ja minimoivat ympäristöön ja yhteiskuntaan kohdistuvat negatiiviset vaikutukset. Tuoteomistaja on keskiössä tämän toteutumisessa, jolloin on oleellista, että roolissa on sopiva henkilö oikealla osaamisella. 

Kirjoittaja

Ari Koli
Senior Lean-Agile Coach

Ari Koli on liiketoimintalähtöinen yritysvalmentaja, jonka intohimona on luoda kestävää digitaalisia asiakasarvoa ja käyttäjäkokemuksia design thinking ajattelua käyttämällä. Tällä hetkellä hän keskittyy rakentamaan kestävää digitaalista tulevaisuutta.

Tilaa Nitorin Agile uutiskirje

Haluatko pysyä ajantasalla mitä ketteryyden ympärillä tapahtuu? Entä kiinnostaako sinua kuulla ensimmäisenä Nitorin tapahtumista ja uutisista? Tilaa uutiskirjeemme!