It looks like you are using Internet Explorer, which unfortunately is not supported. Please use a modern browser like Chrome, Firefox, Safari or Edge.

Data och analys: nyckeln till en hållbar verksamhet

Publicerad i Hållbarhet, Analys

Skriven av

Artikel

28 februari 2024 · 4 min lästid

Utan data och analys kan styrningen av ett företags verksamhet mot hållbarhet vara utmanande. Ibland kan även insamling av data och de teknologier som ligger bakom analyslösningar presentera sina egna hållbarhetsutmaningar. Dataforskarna Esa Puttonen och Jukka Toivanen hjälper Nitors kunder på deras resor.

Företag riktar sin uppmärksamhet mot data- och analys-tjänster, särskilt när de strävar efter att optimera affärsprocesser för maximal effektivitet. Detta mål överensstämmer också med hållbarhet, eftersom analys utgör kärnan i hållbar digital utveckling.

"Det finns flera perspektiv på hållbarheten när det kommer till data och analys. Faktumet att en lösning är användbar för dess användare och har en lång livslängd utgör att mjukvaruutvecklingen är hållbar. Å andra sidan hjälper en mer effektiv användning av resurser också till exempel att minimera onödigt avfall, vilket är gynnsamt både för ekonomin och miljön”, säger Puttonen.

I en tid av regleringar, finansiella sanktioner och till exempel utsläppshandel har pengar blivit en naturlig måttenhet och inom affärer har hållbarhet också en prislapp. När finanser optimeras blir faktorer relaterade till hållbarhet mer synliga. Till exempel minskar optimering av flygrutter bränslekostnaderna, eftersom mindre bränsle behövs.

"Om ett företag vill övervaka de koldioxidutsläpp som produceras av sin operativa verksamhet måste det identifiera de faktorer som genererar dem. Detta möjliggör insamling av rätt typ av data, som sedan kan användas för att undersöka processer och söka potentiella områden för optimering", råder Toivanen.

I det nuvarande landskapet av molntjänster bör företag också uppmärksamma sin IT-infrastruktur. Att flytta från ett datacenter till det offentliga molnet medför obestridliga skalningsfördelar till ett kostnadseffektivt pris och med ett mindre koldioxidavtryck. Men det prisvärda molnet kan också leda till mer vårdlös användning av resurser.

"När en datapipeline samlar in och uppdaterar information varje minut förbrukar den konstant energi. Om det inte finns någon avsikt att titta på rapporter på natten, bör de inte heller uppdateras på natten. Speciellt med stora mängder data kan betydande kostnadsbesparingar göras genom att helt enkelt överväga när informationen behövs", fortsätter Toivanen.

En oanvänd analyslösning är inte hållbar

En analyslösning är sällan hållbar om den inte tjänar sitt syfte eller förblir oanvänd inom företaget. Hållbarhet mäts också av de val som görs av lösningens utvecklare. De rätta mätetalen följer hur den matematiska modellen fungerar och vilken typ av värde den ger till kunden.

"En analyslösning kan använda de senaste algoritmerna och vara tekniskt imponerande, men om den inte producerar rätt resultat slösas tid och resurser som spenderats på utvecklingen. Därför bör funktionsmätningar sättas tidigt, och lösningens effektivitet bör regelbundet testas under utvecklingsfasen. Utvecklare måste också vara tillräckligt modiga för att avbryta projekt i tid om mätvärdena indikerar det", förklarar Puttonen.

Att främja övergripande hållbarhet innebär också att utforma lösningar för att vara så långvariga som möjligt. En implementering starkt personifierad av en utvecklare gör framtida utveckling utmanande. Av samma anledning bör produktionen följa effektiva installationsprinciper istället för icke-upprepbara justeringar. Annars finns det risk för snabbt åldrande engångslösningar som inte uppfyller företagets framtida behov.

Förutom teknisk implementering är det viktigt att analysverktyget används och utvecklas för rätt behov. Om dess användning glöms bort efter den initiala entusiasmen och inget affärsförbättrande resultat uppstår har utvecklingen av lösningen inte varit särskilt hållbar.

"Det är förvånansvärt vanligt att skapa analyslösningar som ingen använder. Detta händer till exempel när behovet helt enkelt inte uppfattas som tillräckligt signifikant. Ju mer komplexa manuella operationer som krävs av användaren, desto mer troligt är det att verktyget förblir oanvänt", noterar Toivanen.

Förutom god användbarhet minskar också noggrann utvärdering riskerna. Företag bör se till att införandet av ett nytt verktyg inte förblir ett projekt för bara några få insatta. När hela organisationen är involverad och engagerad är det mer troligt att verktygen bringar konkret värde till företaget.

Analys stödjer den växande hållbarhetstrenden

Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet kommer att förbli aktuellt i framtiden. Utöver regleringar kommer trycket för förändring från kundernas värdebaserade beslutsfattande. Ibland kan investeringar i hållbara affärer och produkter fungera som en differentierare för ett företag.

Människor är mer intresserade av sina konsumtionsvanor än tidigare, och analys kan hjälpa för att kunna fatta bättre beslut. Till exempel är rekommendationsalgoritmer i onlinebutiker baserade, bland annat, på innehållet i kundernas kundkorgar, med syftet att erbjuda lämpliga livsmedelsprodukter. På så sätt är det mer troligt att inköpet används istället för att hamna i biologiskt avfall.

"Självklart är den underliggande idén att exakta rekommendationer främjar skapandet av en bra kundupplevelse, vilket i sin tur förbättrar affärerna. Men den andra aspekten är precis att genom att visa lämpliga produkter kan en butik hjälpa till att vägleda sina kunder mot bättre, mer hållbara val", förklarar Toivanen.

Hållbarhet går således hand i hand med bättre affärer. Med data och analys håller företag inte bara sig uppdaterade och uppfyller EU:s behov av hållbarhetsrapportering. En datadriven organisation är gynnsam mark för nya innovationer och framtidssäkra affärer.

Blev du nyfiken på våra analystjänster? Läs mer om att göra datastyrt beslutsfattande till kärnan i dina operationer.

Skriven av