It looks like you are using Internet Explorer, which unfortunately is not supported. Please use a modern browser like Chrome, Firefox, Safari or Edge.

Hållbarhet är ett sätt att agera utifrån våra värderingar

Publicerad i Hållbarhet

Skriven av

Artikel

15 juni 2023 · 7 min lästid

På Nitor har vi nu jobbat koncentrerat med hållbarhetsutveckling i ett år och det är dags att ta en titt på vad vi har uppnått. Vi har pratat med Markku, Ari och Tiina - tre av våra hållbarhetsexperter - om det arbete som har gjorts under det första året.

Vi på Nitor har under det senaste året arbetat mycket med att plantera frön som kommer att leda till förändring och förbättring. Det talas mycket om hållbarhet nuförtiden, men för oss är det inget nytt. Ett hållbart arbetstempo har länge varit ett mål för hela företaget, tillsammans med kompetensutveckling.

Markku och Ari, ni har arbetat som hållbarhetsingenjörer i ett och ett halvt år. Kan ni berätta hur det har varit?

Under det första året har merparten av vår tid som vi ägnat åt hållbarhet gått ut på att utbilda oss ytterligare inom ämnet, och beräkna vårt koldioxidavtryck för 2021. Vi skulle kunna beskriva det som att vi har planterat frön som kommer att gro, växa och leda förändring.

Vi har också definierat vårt sätt att se på hållbarhet. Vi ser det ur fyra olika synvinklar: miljömässig, social, ekonomisk och digital hållbarhet. Det som inte ingår i det traditionella ESG-ramverket (Environmental, Social, Governance) är digital hållbarhet. Digital hållbarhet innebär att våra lösningar inte är tillfälliga lösningar som endast fungerar ett tag, utan lösningar och tjänster som inte har ett utgångsdatum och som kan hålla jämna steg med föränderliga behov. Vi föredrar öppen källkod och etisk AI.

Genom att designa tillgängliga lösningar ser vi till att ingen hamnar på efterkälken i den digitala utvecklingen. Vi tycker att det här är viktigt för hållbar utveckling. Detta eftersom löftet att inte lämna någon bakom är det centrala, transformerande löftet i 2030-agendan för hållbar utveckling och dess hållbara utvecklingsmål SDG, kort för Sustainable Development Goals, på svenska Globala målen.

Vi har också analyserat hur vi kan bidra till FN:s specifika mål och har satt upp mål för de fyra mest relevanta: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (nr 8), Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (nr 9), Minskad ojämlikhet (nr 10) samt Bekämpa klimatförändringarna (nr 13).

Under det senaste året har vi anmält oss till  WWF Finlands miljöledningssystem Green Office och gör det grundarbete som behövs för att gå med i Science Based Targets-initiativet (SBTi). Ovanstående är initiativ från trovärdiga och pålitliga institutioner; internationella icke-statliga organisationer, som FN, eller icke-statliga organisationer som World Wide Fund for Nature (WWF). Det är därför vi baserar vårt hållbarhetsarbete på deras krav.

Vårt Helsingforskontor fick WWF Finlands Green Office-certifikat efter en officiell revision i våras. Vi har utvecklat våra återvinningsprocesser och vår energieffektivitet och har lärt oss mer om hållbara metoder i en kontorsmiljö. Vi följer dessa årligen för att systematiskt förbättra våra rutiner på alla våra kontor. Vårt nya centrala kontor i Stockholm är också ett stort steg i vårt medvetna hållbarhetsarbete.

Vi har varit en del av FN:s Global Compact sedan 2016. FN:s Global Compact har gått mot att innebära en allt mer konkret och strikt hållning till hållbarhetsrapportering, vilket vi ser som en bra utveckling. Förra året deltog vi i “early adopter”-programmet för att testa det nya rapporteringsformatet och systemet för Communications on Progress (CoP), och deltog i kurserna Climate Ambition och SDG Ambition. Det här var ett utmärkt tillfälle att lära oss mer om vår nuvarande mognadsgrad när det gäller hållbarhet överlag.

Just nu håller vi på att beräkna vårt koldioxidavtryck. Vi har beräknat våra CO2e-utsläpp för 2021 och arbetar i skrivande stund med att beräkna motsvarande för 2022. Vi har en extern konsult som hjälper oss att validera och granska våra beräkningar, men vi har också valt att satsa på att själva skaffa oss den nödvändiga kompetensen. När vi har beräkningarna klara för 2022 är nästa steg att sätta våra kortsiktiga mål för koldioxidreduktion och nollnetto i linje med SBTi-kraven.

Sustainable-digital-development-graph

Tiina, vad har hänt inom social hållbarhet på Nitor?

Vi publicerade nyligen vår plan för jämställdhet och icke-diskriminering för 2023–2025 samt resultaten av undersökningen om mångfald, jämlikhet och inkludering, som vi genomförde i juni 2022. Samtidigt som resultaten säger oss att vi är på rätt väg, har hela IT-branschen, inklusive vi själva, en bra bit kvar när det gäller att skapa mentalt och fysiskt utrymme för mångfald.

För att stötta oss i det arbetar vi med en partner som har specifik kunskap för att ge relevant utbildning till såväl ledning som till anställda. Dessutom kommer vi tillsammans att ta en kritisk titt på vår nuvarande strategi för att säkerställa att mångfald och inkludering främjas och stöds i vår företagskultur.

Ari, kan du berätta hur det är med affärsbitarna?

Vi ser allt oftare att våra kunder tar upp de här frågorna i samtal med sina partners. Vi uppmanas i allt högre grad än tidigare att till exempel tala om hur det står till med miljömässig hållbarhet. Företag som har registrerat sig för “Science-Based Targets” kräver att deras underleverantörer och partners gör detsamma.

Science-Based Targets håller på att bli en branschstandard, och det tar hänsyn till företagets utsläpp för hela värdekedjan, som inkluderar deras partners. Det gör att vi kommer att se allt fler krav på att företag tar sina klimatåtaganden på allvar och har trovärdiga system och rapportering på plats – med ambitiösa mål. Det här är inte en modefluga utan en enkel affärskritisk fråga.

Tiina, är det här något du diskuterar med potentiella rekryter?

Hållbarhet är något som dyker upp regelbundet vid rekrytering. Människor vill arbeta för arbetsgivare som överensstämmer med deras personliga värderingar och tar dessa frågor på allvar. Inom IT-sektorn är frågor om mångfald, jämlikhet och inkludering mycket relevanta. Våra miljöåtaganden bidrar bara till den hållbarhetsgrund vi redan hade.

Vi har länge haft som mål att göra det vi kan för att skapa ett bättre arbetsliv genom ett hållbart arbetstempo. Genom åren har vi till exempel deltagit i Great Place to Work-initativet som syftar till att förbättra arbetslivet och därigenom leda till ett mer hållbart sätt att arbeta.

Hållbarheten i vår verksamhet bygger på kundnöjdhet – vilket vi har varit framgångsrika i och tagit förstaplatsen i det oberoende analysföretaget Onways årliga kundnöjdhetsundersökning. Vi har placerat oss först i undersökningen i mer än tio år.

Markku, vad är nytt på horisonten för hållbarhetsarbetet hos Nitor?

Sammantaget har hållbarhet som ämne blivit alltmer på agendan inom IT-sektorn. Digitalisering har länge bara setts som ett bidrag till miljömässig hållbarhet.

Även om det är sant på många sätt, förbrukar IT-branschen också mycket el och branschens del av de globala utsläppen ökar snabbt. I dagsläget är uppskattningen att IT-branschen står för cirka 4–10 procent av all energianvändning och cirka 5 procent av växthusgasutsläppen globalt. Den här andelen förväntas tredubblas under det kommande decenniet. Det kan inte anses vara hållbart, så vi måste också göra vår del för att minska utsläppen.

Några av de förändringar vi behöver göra kommer att kräva att vi tar oss själva en ordentlig titt i spegeln. Om vi tittar på vårt koldioxidavtryck från förra året står Scope 3-utsläppen för mer än 90 procent av vårt fotavtryck. De största bovarna är medarbetarnas IT-köp, mjukvara som en tjänst, andra tjänster som städning, säkerhet och finansiella tjänster samt resor.

Medan vi fortfarande sätter upp mål för att minska utsläppen är det uppenbart att det måste ske förändringar i hur vi arbetar. När 2022-siffrorna är klara börjar vi med vår plan för att minska utsläppen , som en del av vårt SBTi-arbete. Det kommer att innebära många workshops med de team som är ansvariga för varje område. Under tiden kompenserar vi för utsläppen.

Tiina, hur är det med den framtida utvecklingen inom social hållbarhet på Nitor?

Vad gäller mångfald, jämställdhet, inkludering och tillhörighet (DEIB), kommer vi att koncentrera oss på vår långsiktiga strategiplanering och kontinuerligt lärande och utbildning. För tillfället är vi mitt uppe i en serie interna utbildningar inom DEIB-ämnen. Vi genomför också vår nästa DEIB-undersökning i juni 2023. Som en del av våra ansträngningar för att främja mångfald och jämställdhet i vår bransch, fortsätter vi stödja och arbeta med aktörer som Women in Tech och studentorganisationer.

 Förändring kan vara svårt. Men vi ser det inte som att ge upp något – snarare är det ett utbyte. Det vi ger upp, ger oss något tillbaka: en organisation som lever efter sina värderingar och en planet med bättre chans att överleva.

Läs gärna mer om vårt arbete inom hållbarhet!

I slutet av 2021 etablerade vi den nya rollen hållbarhetsingenjör och utsåg två experter, Markku Rontu och Ari Kolli, till dessa roller. De lägger nu ungefär 50% av sin arbetstid på att utveckla Nitors hållbarhetsarbete. 

Tiina Vanala driver mångfald, jämställdhet, inkludering och tillhörighet (DEIB) samt utveckling av mänskliga resurser på Nitor.

Skriven av