Näyttää siltä, että käytät Internet Explorer -selainta. Selain ei valitettavasti ole tuettu. Suosittelemme käyttämään modernia selainta kuten Chrome, Firefox, Safari tai Edge.

Arvomme muuttuvat teoiksi vastuullisuustyöllä

Julkaistu aiheella Vastuullisuus

Kirjoittaja

Artikkeli

15. kesäkuuta 2023 · 5 min lukuaika

Ensimmäinen vuosi vastuullisuustyömme kehittämisen parissa on ohi. Jututimme kolmea vastuullisuusasioiden parissa työskentelevää nitorilaista, Markkua, Aria ja Tiinaa ja saimme kuulla, miltä vuodet 2021–2022 pitivät sisällään. Entä mitä siintää horisontissa?

Olemme Nitrolla viimeisen vuoden ajan kylväneet ahkerasti muutoksen siemeniä. Vastuullisuudella on organisaatiossamme pitkä historia, esimerkiksi kestävä työtahti ja panostaminen osaamisen kehittämiseen ovat osa yritys-DNA:tamme. Viime vuosi on kuitenkin pistänyt lisää vettä myllyyn erityisesti ympäristövastuullisuuden saralla.

Markku ja Ari, olette työskennelleet uudessa tehtävässänne nyt 1,5 vuotta. Mitä sinä aikana on tapahtunut?

Ensimmäisen vuoden aikana leijonanosan vastuullisuustyöstä on vienyt sekä vuoden 2021 hiilijalanjälkemme laskeminen sekä lisäkouluttautumisemme. Olemme tehneet paljon pohjatyötä.

Olemme myös määritelleet lähestymistapamme vastuullisuuteen. Tarkastelemme sitä neljästä näkökulmasta: ympäristöllinen, sosiaalinen, taloudellinen ja digitaalinen kestävyys. Digitaalinen kestävyys tarkoittaa sitä, että ratkaisumme eivät ole laastareita, jotka toimivat vain hetken aikaa, vaan aitoja ratkaisuja ja palveluja, jotka eivät vanhene, vaan pysyvät muuttuvien tarpeiden mukana. Suosimme avointa lähdekoodia ja eettistä tekoälyä.

Suunnittelemalla saavutettavia ratkaisuja varmistamme, ettei kukaan jää jälkeen digitaalisessa kehityksessä. Tämä on mielestämme tärkeää kestävän kehityksen kannalta, sillä lupaus siitä, ettei ketään jätetä jälkeen, on kestävän kehityksen Agenda 2030:n ja sen tavoitteiden ytimessä.

Olemme myös analysoineet, miten voimme edistää tiettyjä YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, ja asettaneet omalle työllemme neljä olennaisinta tavoitetta sen viitekehykseksi: SDG 8 Ihmisarvoinen työ ja talouskasvu, SDG 9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja, SDG 10 Eriarvoisuuden vähentäminen ja SDG 13 Ilmastotoimet.

Viime vuoden aikana olemme liittyneet WWF Suomen Green Office -ympäristöjärjestelmään ja teemme parhaillaan pohjatyötä liittyäksemme Science Based Targets -aloitteeseen (SBTi). Edellä mainitut ovat uskottavien ja luotettavien instituutioiden – kansainvälisten kansalaisjärjestöjen, kuten YK:n, tai kansalaisjärjestöjen, kuten WWF:n (World Wide Fund for Nature) – aloitteita. Siksi perustamme vastuullisuustyömme niiden vaatimuksiin.

Helsingin toimistomme sai WWF Suomen Green Office -sertifikaatin keväällä tehdyn virallisen auditoinnin jälkeen. Olemme myös kehittäneet kierrätysprosessejamme ja energiatehokkuuttamme ja oppineet lisää kestävistä toimintatavoista toimistoympäristössä. Seuraamme näitä vuosittain parantaaksemme näitä käytäntöjä systemaattisesti kaikissa toimipisteissämme. Ruotsissa muutimme uuteen toimistoon, ja valinnan takana oli myös vastuullisuusnäkökulmia.

Olemme olleet osa YK:n Global Compact -aloitetta vuodesta 2016 lähtien. YK:n Global Compact on standardina kehittymässä konkreettisempiin ja tiukempiin toimiin kestävän kehityksen raportoinnin osalta, mitä pidämme hyvänä edistysaskeleena. Viime vuonna osallistuimme early adopter -ohjelmaan testataksemme uutta Communications on Progress (CoP) -raportointimuotoa ja -järjestelmää, ja lisäksi osallistuimme Climate Ambition- ja SDG Ambition -kursseille. Tämä oli loistava oppimistilaisuus ja mahdollisuus nähdä, miten vastuullisuustyömme tällä hetkellä vertautuu.

Juuri nyt olemme laskemassa hiilijalanjälkeämme. Olemme laskeneet hiilidioksidipäästömme vuodelle 2021 ja työstämme parhaillaan vuotta 2022. Meillä on ulkopuolinen konsulttiyritys, joka auttaa meitä validoimaan ja tarkastamaan laskelmamme, mutta halusimme myös itse osata tähän tarvittavat taidot. Kun meillä on laskelmat vuodelle 2022, seuraava vaihe on asettaa lyhyen aikavälin hiilidioksidipäästöjen vähentämis- ja nettonollatavoitteet SBTi:n vaatimusten mukaisesti.

Sustainable-digital-development-graph

Tiina, mitä Nitorilla on tapahtunut sosiaalisen vastuullisuuden saralla?

Nitorin Diversity, Equity, Inclusion & Belonging (DEIB) -tiimin tarkoituksena on edistää moninaisuutta ja tasa-arvoa Nitorilla, ja se koostuu tästä asiasta kiinnostuneista nitorilaisista.

Julkaisimme hiljattain tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmamme vuosille 2023–2025 sekä kesäkuussa 2022 tekemämme monimuotoisuus-, yhdenvertaisuus- ja osallisuustutkimuksen tulokset. Vaikka tulokset kertovat meille, että näytämme yleisesti ottaen olevan oikealla tiellä, koko IT-alalla, meidät mukaan lukien, on vielä paljon tehtävää monimuotoisuuden ja osallistavien tilojen luomisen suhteen.

Kannustaaksemme meitä DEIB:n tiellä teemme yhteistyötä kumppanin kanssa, jolla on erityisosaamista teemasta ja joka tarjoaa asianmukaista koulutusta johdolle ja työntekijöille. Lisäksi tarkastelemme yhdessä kriittisesti nykyistä DEIB-strategiaamme varmistaaksemme, että monimuotoisuutta ja osallisuutta edistetään ja tuetaan yrityskulttuurissamme.

Ari, entäpä liiketaloudelliset näkökohdat?

Asiakkaamme ottavat nämä asiat yhä useammin esille keskusteluissa kumppaneidensa kanssa: meitä pyydetään esimerkiksi raportoimaan ympäristövastuullisuudestamme aiempaa useammin. Yritykset, jotka ovat liittyneet Science-Based Targets -aloitteeseen, vaativat alihankkijoitaan ja yhteistyökumppaneitaan tekemään samoin.

Tieteeseen perustuvista tavoitteista on tulossa alan standardi, ja niissä otetaan huomioon yrityksen päästöt koko arvoketjussa, mukaan lukien yhteistyökumppaneiden päästöt. Tämän seurauksena tulemme näkemään yhä enemmän vaatimuksia siitä, että yritykset ottavat ilmastositoumuksensa vakavasti ja että niillä on uskottavia järjestelmiä ja raportointia, joilla on kunnianhimoiset tavoitteet. Tämä ei ole mikään villitys vaan myös liiketoimintakriittinen kysymys.

Tiina, keskusteletko vastuullisuudesta rekrytoitavien työntekijöiden kanssa?

Vastuullisuus on asia, joka tulee säännöllisesti esiin rekrytoinnissa. Ihmiset haluavat työskennellä työnantajille, jotka vastaavat heidän henkilökohtaisiin arvoihinsa ja suhtautuvat näihin asioihin vakavasti. Tietotekniikka-alalla DEIB-asioilla on suuri merkitys. Ympäristösitoumuksemme täydentävät jo olemassa olevaa kestävän kehityksen perustaa.

Meillä on jo pitkään ollut tavoitteena tehdä osamme paremman työelämän luomiseksi kestävän työtahdin avulla. Vuosien varrella olemme esimerkiksi osallistuneet Great Place to Work -arviointiin, jonka tavoitteena rakentaa parempaa ja kestävämpää työelämää.

Liiketoimintamme vastuullisuus perustuu asiakastyytyväisyyteen, jossa olemme mitattavasti onnistuneet, sillä olemme saavuttaneet kärkipaikan liike-elämän analyysiyhtiö Onwayn vuosittain tekemässä asiakastyytyväisyystutkimuksessa. Olemme sijoittuneet tutkimuksessa ensimmäiselle sijalle jo yli kymmenen vuoden ajan.

Markku, mitä Nitorin vastuullisuushorisontissa kajastaa?

Kaiken kaikkiaan vastuullisuus aiheena on ollut yhä enemmän esillä IT-alalla. Digitalisaatio on pitkään nähty vain ympäristön kestävyyttä edistävänä tekijänä.

Vaikka tämä pitääkin monin tavoin paikkansa, IT-ala kuluttaa myös paljon sähköä ja sen osuus globaaleista päästöistä kasvaa nopeasti. Tällä hetkellä arvioidaan, että IT-alan osuus kaikesta energiankäytöstä on noin 4-10 prosenttia ja kasvihuonekaasupäästöistä noin 5 prosenttia maailmanlaajuisesti. Osuuden odotetaan kolminkertaistuvan tulevan vuosikymmenen aikana. Tilannetta ei voida pitää kestävänä, joten myös meidän on tehtävä osuutemme päästöjen hillitsemiseksi.

Osa muutoksista, jotka meidän on tehtävä, vaatii syvällisempää pohdintaa. Scope 3 -päästöt muodostivat yli 90 prosenttia jalanjäljestämme vuonna 2021. Suurimmat hiilisyöpöt ovat työntekijöiden tietotekniikkaostot, ohjelmistopalvelut, muut palvelut, kuten siivous-, turvallisuus- ja rahoituspalvelut, sekä matkustaminen.

On selvää, että toimintatapamme ja työmme muuttuvat. Kun saamme vuoden 2022 luvut on valmiiksi, aloitamme päästövähennyssuunnitelman laatimisen, jota tarvitaan myös SBTi-työssämme. Sitä työstämme yhdessä työpajoissa. Sillävälin kuin pääsemme systemaattisesssa päästövähennyksissämme eteenpäin, kompensoimme päästömme.

Tiina, mitä Nitorin sosiaalisen vastuullisuuden osalta on näköpiirissä?
DEIBin osalta keskitymme pitkän aikavälin strategiasuunnitteluun sekä jatkuvaan oppimiseen ja koulutukseen. Tällä hetkellä meillä on meneillään sisäinen koulutussarja DEIB-aiheista. Teemme myös seuraavan DEIB-kyselyn kesäkuussa 2023. Osana pyrkimyksiämme edistää monimuotoisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa alallamme jatkamme Women in Techin ja opiskelijajärjestöjen kaltaisten toimijoiden tukemista ja yhteistyötä.

Muutos voi olla vaikeaa. Emme kuitenkaan muutosta sitä luopumisena jostain, vaan pikemminkin vaihtokauppana. Saamme vastineeksi sen, mistä luovumme: organisaation, joka elää arvojensa mukaisesti, ja planeetan, jolla on paremmat mahdollisuudet selviytyä.

Lue lisää vastuullisuustyöstämme!

Vuoden 2021 lopulla perustimme uuden Sustainability Engineer -toimenkuvan ja nimitimme tehtäviin kaksi asiantuntijaa, Markku Rontun ja Ari Kolin. He käyttävät noin puolet työajastaan Nitorin vastuullisuuden kehittämiseen.

Tiina Vanala vastaa Nitorilla monimuotoisuuteen, yhdenvertaisuuteen, osallisuuteen ja mukaanottoon (DEIB) liittyvästä työstä sekä henkilöstön osaamisen kehittämisestä.

Kirjoittaja