Näyttää siltä, että käytät Internet Explorer -selainta. Selain ei valitettavasti ole tuettu. Suosittelemme käyttämään modernia selainta kuten Chrome, Firefox, Safari tai Edge.

Mentorointitarinat: Kokenut ohjelmistoarkkitehti Jani innostui oman osaamisensa jakamisesta

Julkaistu aiheella Ihmiset

Kirjoittaja

Jani Sumentola
Senior Software Architect

Jani Sumentola is an experienced software developer and architect at Nitor. Beyond his professional achievements, Jani lives for the thrill of the game, whether passionately cheering on his favorite sports teams, hitting the gym, or enjoying a leisurely round on the golf course, where his enthusiasm far outstrips his aim.

Artikkeli

27. maaliskuuta 2024 · 3 min lukuaika

En ollut toiminut mentorina aiemmin, joten kun minua pyydettiin Nitorin mentoriohjelmaan mukaan, olin ehdottomasti kiinnostunut kokeilemaan pestiä. Aktorikseni sain Riku Luostarisen, joka oli jo pitkään halunnut syventää omaa Kubernetes-osaamistaan, josta minulla puolestaan on pitkä kokemus.

Kubernetes on hyvin laaja kokonaisuus, johon liittyy paljon kaikenlaisia yksityiskohtia, konfiguroitavaa, sanastoa ja erilaisia työkaluja. Lisäksi asioita voidaan tehdä monellakin eri tavalla, jolloin yhtä oikeaa keinoa ei sinällään ole. Kubernetesilla on hieman monimutkainen ja vaikeasti lähestyttävä maine.

Aiheemme oli siis hyvin tekninen ja törmäsimme myös joihinkin ongelmiin, jotka eivät olleet tulleet aiemmin itsellekään vastaan. Kun Rikulle tuli pulma eteen, laitoin itsekin kädet saveen toistaakseni ongelman ja tutkiakseni kuinka se kannattaisi ratkaista. Yhteinen työskentelymme oli siis hyvin käytännönläheistä verrattuna moneen muuhun aiheeseen, joissa korostuvat esimerkiksi erilaiset työskentelytavat. 

Hakeuduin mentoriohjelmaan, sillä halusin syventää Kubernetes-osaamistani olemassa olevien klusterien käytöstä ja konfiguroinnista tasolle, jolla osaan itse pystyttää oman klusterin tyhjästä ja ylläpitää sitä. Mentorointiohjelma antoi tähän hyvät mahdollisuudet, sillä iltapuhteen sijaan oppimiseen sai käyttää työaikaa. Osaavan mentorin tuki auttoi vaikeiden kohtien yli ja helpotti uusien konseptien ja työkalujen syvällisempää omaksumista.

- Riku Luostarinen, Senior Software Architect, Nitor

Palkitsevinta oli saada uutta ja erilaista näkökulmaa itselle jo kovin tuttuun aiheeseen. Yritin asettua Rikun saappaisiin ja pohtia omaan kokemukseen peilaten, millaisia asioita olisi hyödyllistä oppia, jos aiheesta ei tietäisi ennalta mitään. On hienoa päästä jakamaan omaa osaamistaan ja auttaa toista syvälle aiheeseen. Rikun etenemistä oli ilo seurata. 

Olemme molemmat kokeneita ja monenlaisissa projekteissa mukana olleita ohjelmistoarkkitehtejä, joten oli hienoa oppia uutta myös Rikulta. Hänellä oli tietoa ja osaamista aihetta sivuavista teknologioista, joista on varmasti hyötyä omassakin työssä. Mentoroinnin vastavuoroisuus oli ehdottomasti positiivinen kokemus. 

Tavoitteiden asettaminen edisti oppimista

Kävimme alkupalaverissa läpi tavoitteita, joita Riku haluaa saavuttaa. Sen pohjalta määrittelimme minimitason opittavia asioita, jotka ehdimme mentoriohjelman puitteissa käydä läpi. Lisäksi laitoimme ylös muutamia kiinnostavia aiheita, joihin voisimme paneutua, jos aikaa jäisi vielä yli. 

Käytännössä Riku teki koodia omaan tahtiin, jota itse sitten katselmoin aina sitä mukaa, kun valmista tavaraa tuli. Ratkoimme mahdollisia ongelmia yhdessä ja iteroimme koodia paremmaksi. Tämä lähestymistapa sopi meille ja aiheelle erinomaisesti. 

Sovimme aikataulut ja välipalaverit dynaamisesti mentoroinnin edetessä ja olimme yhteyksissä juoksevista asioista Slackin kautta käytännössä päivittäin. Teemme molemmat paljon asiakastyötä, joten aikataulujen yhteensovittaminen oli varmasti suurin haasteemme. Siksi Nitorin mentoriohjelman selkeä rakenne oli hyvä tuki mentoroinnin aikana.

Mentorointiohjelma antoi tukea ja vapautta sopivassa suhteessa

Nitor antoi hyvät raamit ja kaiken tarvittavan tuen, mutta myös vapautta toteuttaa mentorointia kullekin parille sopivalla tavalla. Emme siis saaneet tiukkaa muottia, vaan ennen kaikkea suuntaviivoja kohti uusia oppeja. Mentoroinnin aiheet ovat keskenään hyvin erilaisia, joten samat tavat eivät toimi jokaiselle.

Kaikille pareille yhteisessä alustussessiossa kävimme läpi mentoroinnin työkirjaa, jonka kautta minulle syntyi selkeä ymmärrys omasta roolistani mentorina. Saimme hyvin tietoa siitä, mikä on homman juju ja millaisia askeleita matkalla otetaan. Yhteiset välitapaamiset, matalan kynnyksen tuki ja ohjelman päättänyt wrapup-tilaisuus loivat selkeän kehyksen ja helpottivat mentorointia. 

Kokemus oli ehdottomasti antoisa! Mentoriohjelmaan osallistuminen sitoutti uuden oppimiseen ja tietenkin myös pieni ryhmäpaine toimi erinomaisena motivaattorina saada asiat tehtyä annetussa ajassa ja loppuun saakka. Mentoriohjelma takasi sen, ettei tehtävän edistäminen jäänyt kiireen jalkoihin, kuten harrastusprojekteille on arjessa riskinä tapahtua. Iso merkitys oli myös sillä, että Jani oikeasti auttoi minua syventämään ymmärrystäni aiheesta.

- Riku Luostarinen, Senior Software Architect, Nitor

Mentorointiohjelma on hyvä tapa tukea ammatillista kehittymistä ja tiedon jakamista Nitorin sisällä. Kirjoihin ja kursseihin verrattuna tekemällä oppiminen on hyvin käytännönläheistä ja uusia oppeja pääsee heti peilaamaan omien asiakasprojektien kautta. 

On hienoa, että erilaisiin osaamista kehittäviin keinoihin halutaan panostaa. Nitorille on kertynyt niin paljon osaamista, että sen jakaminen on myös yrityksen etu. Koen mentorointiohjelman lisäävän myös yhteisöllisyyttä. Oli mahtavaa tutustua kollegaan aiempaa syvemmin.

Haluatko luovia oman polkusi Nitorin digitaalisena insinöörinä? Tutustu avoimiin Full Stack Developer työpaikkoihimme – kenties olet seuraava mentorointiohjelman osallistuja!

Mentorointitarinat-artikkelisarja antaa katsauksen mentorointiohjelmaamme, joka tarjoaa mahdollisuuden oppia ja jakaa kehittynyttä ja monialaista osaamista muiden nitorilaisten kanssa. Me arvostamme digitaalisten insinööriemme erilaisia ja ainutlaatuisia matkoja. Henkilökohtaisten kasvu-urien mahdollistaminen sekä itsensä kehittämisen tukeminen konkreettisten menetelmien ja sosiaalisen oppimisen avulla on yksi Nitorin keskeisistä arvoista.

Kirjoittaja

Jani Sumentola
Senior Software Architect

Jani Sumentola is an experienced software developer and architect at Nitor. Beyond his professional achievements, Jani lives for the thrill of the game, whether passionately cheering on his favorite sports teams, hitting the gym, or enjoying a leisurely round on the golf course, where his enthusiasm far outstrips his aim.