Näyttää siltä, että käytät Internet Explorer -selainta. Selain ei valitettavasti ole tuettu. Suosittelemme käyttämään modernia selainta kuten Chrome, Firefox, Safari tai Edge.

UX-suunnittelusta palvelumuotoiluun – Merita syvensi osaamistaan Nitorin mentorointipilotissa

Julkaistu aiheella Ihmiset, Muotoilu

Kirjoittaja

Merita Lemmetty
Senior Designer

Merita Lemmetty on suunnittelija, joka liikkuu sujuvasti palvelumuotoilun ja ux-suunnittelun rajapinnassa. Hänellä on ihmiskeskeinen lähtökohta digitaalisten palveluiden kehittämiseen ja ongelmanratkaisuun. Merita nauttii yhteisen ymmärryksen synnyttämisestä eri sidosryhmien välille.

Artikkeli

8. marraskuuta 2022 · 3 min lukuaika

Aloitin Nitorilla keväällä 2021 UX-suunnittelijana. Vaikka taustani onkin syvällä käyttäjäkokemuksien suunnittelussa, olin ehtinyt tehdä myös palvelumuotoilua ja kiinnostua siitä. Kun Nitorin mentorointipilotti käynnistyi keväällä 2022, hyppäsin innolla mukaan – tässä olisi mahdollisuuteni syventää osaamista palvelumuotoilun saralla.

Valtaosa työstäni keskittyy edelleen UX-suunnitteluun. Pääasiakkaani ohella minun oli keväällä ajallisesti mahdollista tehdä muitakin projekteja. Nitorilla pidetään huolta siitä, että jokainen pääsee työskentelemään niiden asioiden ja teemojen parissa, jotka heitä kiinnostavat. 

Kun saimme tarjouspyynnön potentiaaliselta asiakkaalta analytiikka- ja digistrategian luomiseen, näimme mahdollisuuden hyödyntää sitä myös mentoroinnin aihiona. Läpi mennyt tarjous tarkoitti sitä, että pääsen kehittymään toivomallani osa-alueella tuottamalla samalla oikeaa arvoa asiakkaallemme. 

Palvelumuotoilun mentorointi ilman konkreettista projektia on haastavaa. Esimerkiksi ohjelmointiin verrattuna palvelumuotoilu on abstraktimpaa. Koodausta voi opetella omien projektien tai harjoitustehtävien kautta, mutta palvelumuotoilussa kyse on lähestymistavasta, eikä sitä oikeastaan voi oppia ilman oikeaa keissiä.

Asiakas, eli sote-alalla toimiva yritys, oli tunnistanut itselleen oleelliseksi erottautumistekijäksi datan hyödyntämisen ja tiedon avulla johtamisen. Sen tueksi lähdettiin rakentamaan digistrategiaa loppukäyttäjiä ja muita sidosryhmiä osallistaen. Tavoitteena oli saada hyvä ymmärrys tämän hetken tilanteesta sekä suurimmista kipupisteistä ja ratkaisuista niihin. Oman kehittymisen kannalta projekti oli erityisen kiinnostava. Koin myös arvokkaaksi mahdollisuuden saada palautetta aidosta asiakastyöstä.

Mervi ja Merita mentoring pilot 1

Tosielämän asiakasprojekti suunnittelijan kehittymisen edellytyksenä

Mentorin saappaisiin astui Mervi Rauhala, jolla on pitkä kokemus palvelumuotoilusta. Mervi oli ja on edelleenkin tukenani matalalla kynnyksellä aina, kun kaipaan sparria tai ajatusten tuulettamista. Mielestäni tässä kiteytyvät Nitorin sisäisen mentorointiohjelman hyödyt erinomaisesti: voimme kehittyä ammattilaisina samalla kun aidosti autamme asiakkaitamme heidän haasteissaan ja tarpeissaan. Pragmaattisuus, eli käytännönläheisyys, kuuluu arvoihimme ja on läsnä kaikessa tekemisessä, myös omissa kasvu- ja kehityspoluissamme.

Aikataulullisesti asiakasprojekti osui sopivaan aikaan mentoroinnin kannalta. Käytännössä mentorini Mervi ei itse suoraan osallistunut projektiin, vaan otimme yhteisen sparrituokion aina ennen olennaisia askelia, kuten työpajoja tai käyttäjähaastatteluita. Mervi jakoi omia parhaita käytäntöjään, esimerkiksi vinkkejä erilaisiin menetelmiin ja tapoihin vetää työpajoja. Arvioimme, miten menetelmät olivat toimineet ja suunnittelimme seuraavia etappeja. Tämä onnistui vaivatta, sillä Nitorissa mahdolliset salassapitosopimukset ovat valmiiksi kunnossa, jolloin pystyimme pureutumaan yhdessä syvällisesti erilaisiin tilanteisiin. 

“Saimme luotua yhdessä Nitorin kanssa yrityksellemme toimivan strategian analytiikka- ja datapalveluille, joista varmasti kuullaan vielä tulevaisuudessa. Kiitos onnistuneesta yhteistyöstä, tehokkaasta sparrauksesta aihioiden jalostamisessa, ajatusten ja tarpeiden muodostamisesta kirjalliseen ja visuaaliseen muotoon sekä antoisista workshopeista!”

Koska palvelumuotoilija työskentelee harvoin yksin, olin osa projektitiimiä strategisen suunnittelijan ja data scientistin kanssa. Yhdessä varmistimme, että asiakkaan datastrategia suunnitellaan toimivaksi myös valkotaulun ulkopuolella.

Tunnistimme asiakkaan kanssa oleelliset bisneskeissit, jotka tuottavat liiketoiminnallista hyötyä ja validoimme ratkaisut asiakkailla varmistaaksemme, että ratkaisut hyödyttävät heidän arkeaan oikeasti. Vaikka projektin aikana ei tehty varsinaista sovelluskehitystä, vaan painopiste oli strategian suunnittelussa, varmisti data scientistin läsnäolo sen, että liiketoimintaa ja asiakasta hyödyttävät ratkaisut ovat tulevaisuudessa myös teknisesti toteutettavissa.

Konsulttiyritys on osiensa summa – jatkuva kehittyminen takaa asiakastyytyväisyyden

Koin mentorointipilottiin osallistumisen hyödyllisenä sekä itselleni että Nitorille. Teen edelleen pääasiassa UX-suunnittelua, mutta voin nyt ottaa sen rinnalle entistä haastavampia ja itselleni eri tavalla kiinnostavia palvelumuotoiluprojekteja. Tuntuu hyvältä, että minulla on sekä työnantajan että Mervin tuki. Meillä kehittyminen nähdään investointina ja siihen saa käyttää työaikaansa. 

Mentoroinnin ja konferenssien lisäksi jokainen nitorilainen on oikeutettu niin kutsuttuun Core-aikaan, jonka puitteissa peräti 10 prosenttia työajasta on mahdollista hyödyntää erilaisissa itseä ja Nitoria kehittävissä projekteissa. On yrityksiä, joissa ajatellaan oppimisen toteutuvan jokaisen omalla ajalla. Riskinä on, että se unohtuu herkästi arjen kiireissä. Meillä ei paitsi mahdollisteta kehittymistä, vaan siihen myös aktiivisesti kannustetaan.  

Yksi keino tukea kehittymistä on pilotissa hyödynnetty mentoroinnin viitekehys, joka antaa puitteet, mutta jättää tilaa sille, että kukin pari pääsee suunnittelemaan sisällön itse. Selkeät pelisäännöt ja rakenne auttoivat siinä, että mentorointi oli tuloksellista. Meitä aloitti samaan aikaan yhteensä kuusi paria ja yhteiset tapaamiset ja loppuseremoniat diplomeineen kaikkineen rakensivat sekä yhteishenkeä että sopivaa ryhmäpainetta. 

Olen todella tyytyväinen saamaani mahdollisuuteen! On mahtava tunne huomata, että osaamisen kehittäminen on tärkeää myös työnantajalleni. Meillä ei tarvitse jäädä tiettyyn laatikkoon, vaan jokainen pääsee suuntautumaan juuri omanlaisekseen asiantuntijaksi. 

Kirjoittaja

Merita Lemmetty
Senior Designer

Merita Lemmetty on suunnittelija, joka liikkuu sujuvasti palvelumuotoilun ja ux-suunnittelun rajapinnassa. Hänellä on ihmiskeskeinen lähtökohta digitaalisten palveluiden kehittämiseen ja ongelmanratkaisuun. Merita nauttii yhteisen ymmärryksen synnyttämisestä eri sidosryhmien välille.